Barcelona Activa signa un conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida per maximitzar l’activitat dels locals en plantes baixes : Servei de Premsa

Barcelona Activa signa un conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida per maximitzar l’activitat dels locals en plantes baixes

27/07/2021Temps estimat de lectura: 4 minuts

Amb aquest acord es vol impulsar l’Estratègia de Dinamització de Locals de Planta Baixa “Amunt Persianes”, dotada de 17 milions d’euros i dirigida a la reactivació, diversificació i equilibri dels usos comercials als barris de la ciutat

La col·laboració es preveu per a dos anys i fins a un màxim de quatre (dos prorrogables) amb l’objectiu de revertir la desocupació de locals a la ciutat i millorar-ne el seu ús i impacte en l’activitat econòmica

El Col·legi Oficial d’Administradors de Finques agrupa a un total de 2.400 col·legiats, que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència

Barcelona Activa ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Administradors de Barcelona i Lleida (CAFBL) per impulsar l’Estratègia de Dinamització de Locals en Planta Baixa “Amunt Persianes”, llançada enguany per l’Ajuntament de Barcelona amb una dotació pressupostària de 17 milions d’euros i que va dirigida a promoure la reactivació, diversificació i equilibri dels locals de plantes baixes buides a la ciutat segons els usos comercials i les necessitats i particularitats de cada barri.

L’acord està previst per a dos anys, prorrogables a dos més, amb l’objectiu d’avançar en l’assoliment dels objectius establerts en el marc del programa “Amunt Persianes”, que busca activar locals públics, mitjançant la compra; o privats, mitjançant la creació d’una borsa de lloguer de locals buits sense activitat però també mitjançant altres mesures plantejades per fomentar el lloguer, com ara ajuts econòmics o preus per sota de mercat, revertir la situació derivada de la pandèmia i contribuir a la reactivació econòmica de la ciutat en base a criteris de sostenibilitat i de perdurabilitat en el temps. També inclouen altres accions, com tasques d’assessorament i acompanyament des de Barcelona Activa o la creació d’un Observatori de Locals en Planta Baixa.

El conveni estableix la col·laboració conjunta entre ambdues parts per compartir informacions, experiències i criteris a l’hora d’establir estratègies i actuacions concretes que permetin encaminar-se en aquesta direcció, així com accions de comunicació, divulgació i difusió  a través dels canals disponibles. Per part del Col·legi Oficial d’Administradors s’acorda, entre altres punts, contribuir a la captació de locals en planta baixa, així com la col·laboració amb la Borsa de Lloguer de Locals en Planta Baixa.

Tot i que el conveni no comporta partida econòmica, sí inclou la participació dels col·legiats del CAFBL en tasques de taxació dels Locals en Planta Baixa a un preu unitari màxim de 160 euros (IVA inclòs), així com col·laborar en la valoració aproximada de treballs de rehabilitació. Barcelona Activa crearà un fons específic per a cobrir les despeses derivades d’aquestes taxacions i valoracions. El Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida agrupa a un total de 2.400 col·legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d’influència.

L’estratègia de Dinamització de Locals en Plantes Baixes pretén la dinamització dels locals en planta baixa de la ciutat, amb l’objectiu de reduir-ne el nombre de locals buits i fomentar-ne una ocupació sostenible com a actiu estratègic per a la ciutat, diversificant-ne els usos i vetllant per l’equilibri d’activitats als diferents districtes, mitjançant la col·laboració entre agents públics, privats i socials.

 

“Amunt persianes!”

Un informe elaborat a partir de l’anàlisi de les dades dels principals portals immobiliaris va detectar a mitjans del mes d’abril que hi havia una superfície de 1.500.000 metres quadrats buits en plantes baixes. La mesura de govern “Amunt persianes!” reverteix aquesta situació mitjançant accions de compra i d’ajuda al lloguer. Pel que fa a la compra, al mes de juny es va llançar un procediment per tal d’adquirir en propietat locals per valor de 16 milions (6 milions específicament per a locals buits ubicats a Ciutat Vella i 10 milions per a la resta de la ciutat), que ara mateix es troba en fase de revisió de les sol·licituds.

Quant al lloguer, des de l’Ajuntament s’impulsa, en col·laboració amb operadors del sector immobiliari, una Borsa de Lloguer de Locals en Planta Baixa que pot incloure entre 100 i 200 locals. Per facilitar-ho s’articulen diverses mesures com incentius als propietaris i propietàries per facilitar-ne l’arrendament, captació de llogaters amb projectes econòmics solvents, contractes de llarga durada o incentius als potencials arrendataris o arrendatàries, mitjançant la possibilitat de beneficiar-se de lloguers per sota del preu de mercat durant quatre dels cinc primers anys. De cara a evitar el tancament de més negocis en planta baixa, a l’abril ja es va ampliar el Servei de Localització de Locals Buits de l’Oficina de l’Atenció a l’Empresa de Barcelona Activa a tota l’àrea metropolitana.

En aquesta mateixa línia, aquest any 2021 s’inclouen subvencions, amb una dotació de 700.000 euros, que preveuen mobilitzar entre 170 i 200 locals buits en planta baixa. Les subvencions podran arribar fins a un màxim de 50.000 euros a fons perdut a través de la convocatòria “Impulsem el que fas” per a projectes a executar en 12 mesos.

L’Observatori de Locals en Planta Baixa es crea per facilitar el coneixement del context que afecta a la situació d’aquests locals a partir de la recollida de dades, anàlisis i estudis, i que estarà a disposició de persones i empreses. De cara a evitar el tancament de més negocis en planta baixa, a l’abril ja es va ampliar el Servei de Localització de Locals Buits de l’Oficina de l’Atenció a l’Empresa de Barcelona Activa a tota l’àrea metropolitana.

“Amunt persianes” forma part de “Barcelona mai s’atura”, el pla per a la recuperació i el rellançament de la ciutat, que disposa d’un fons extraordinari de 87 milions d’euros per donar suport al teixit productiu i l’ocupació, amb ajudes directes als sectors més afectats per la pandèmia (45 M€), la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat (12 M€) i la promoció de l’economia i la dinamització del consum (30 M€).

Paraules clau

Amunt persianes/ Barcelona Activa/ Observatori de Locals en Planta Baixa/