Resolt el concurs per construir quatre promocions d’habitatge industrialitzat a Sant Martí : Servei de Premsa

Resolt el concurs per construir quatre promocions d’habitatge industrialitzat a Sant Martí

02/08/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

Les propostes, que inclouen tant el projecte com la construcció, potencien la fabricació en taller per al posterior assemblatge en l’obra, redueixen l’impacte ambiental associat a la fabricació dels materials i escurcen el termini d’execució dels treballs

L’objectiu d’aquesta licitació és impulsar mètodes innovadors en la construcció d’habitatge que agilitzin l’ampliació del parc públic i alhora contribueixin a fer front a l’emergència climàtica

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), ha resolt la licitació de projecte i obra per aixecar quatre promocions d’habitatge públic de lloguer social i assequible al districte de Sant Martí. Amb aquest concurs, el Consistori fa un pas més amb aquesta licitació quàdruple que servirà per ampliar el parc públic d’habitatge en almenys 151 habitatges, el que significa una llar assequible per a més de 350 persones.

La resolució de la licitació s’emmarca en l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona en la industrialització de l’habitatge, que en aquests moments suma uns 500 habitatges en 11 promocions, des de les experiències dels primers APROP fins a les previsions futures.

Tal com estableixen les bases de la licitació, totes les propostes comparteixen, en el seu procés constructiu, la reducció de l’impacte ambiental associat a la fabricació dels materials amb què es construiran els futurs edificis. Tot això s’aconsegueix gràcies, d’una banda, a una gestió eficient dels materials a través d’elements reciclats i reciclables, i, de l’altra, a la producció en taller dels elements estructurals, permetent un menor impacte de l’obra i un major control de seguiment i qualitat a la fàbrica de tot el procés constructiu. Tres de les quatre propostes amb major puntuació per cadascuna de les promocions proposen l’ús de fusta CLT, és a dir, fusta contralaminada creuada, un material en auge precisament per la sostenibilitat i el reduït impacte ambiental que genera la seva producció.

A més, l’encàrrec combina tant la redacció del projecte tècnic com les obres de fabricació i construcció dels edificis, és a dir, el treball col·laboratiu i conjunt entre arquitectes, constructores i industrials ja des del moment de la concepció i presentació de propostes. D’aquesta manera, es garanteix l’adequació de les tècniques d’industrialització en la proposta arquitectònica i en la seva producció.

En tota la producció de nou habitatge públic, l’IMHAB persegueix la configuració de pisos que permetin la flexibilitat d’usos i la desjerarquització dels espais, de manera que la disposició dels espais evitin la consolidació de rols de gènere. Alhora, tots els habitatges d’aquestes promocions disposaran de balcons o terrasses i garantiran la ventilació, de manera que s’asseguri al mateix temps tant la qualitat constructiva com la perspectiva a les necessitats de salut de les persones que hi acabin residint.

Les quatre promocions d’habitatge industrialitzat d’aquesta licitació trigaran, des del moment en què es va licitar el concurs, una durada mitjana de 31,5 mesos, el que significa una reducció del 40% del temps d’una promoció convencional. La formalització dels contractes es realitzarà pròximament quan acabi tota la tramitació administrativa i la inversió municipal prevista és d’uns 20 milions d’euros. Les promocions s’ubicaran als solars següents:

 

La proposta de Constraula consisteix en un edifici de set plantes i planta baixa, on l’estructura de les plantes d’habitatge es produirà de forma industrialitzada amb panells de fusta CLT, tant per a elements horitzontals com els forjats, com per als elements verticals, com els pilars i els murs de càrrega. Aquesta estructura es recolzarà sobre una planta baixa de formigó. A grans trets, el projecte es caracteritza per un buidat central adossat a la paret mitgera que ha de permetre un millor comportament energètic de l’edifici, millorant l’assolellament dels habitatges que donen a l’interior d’illa i genera ventilació creuada a tots els habitatges, especialment que no gaudeixen de les cantonades.

Quant als habitatges, la cuina-menjador ocupa la centralitat del pis, mentre que la resta de tres peces es disposen en mides equivalents per permetre’n l’adaptació a les diferents tipologies d’unitats familiars.

 

La proposta conjunta de Constructora del Cardener, Avintia, Exe.Arquitectura i La Casa por el Tejado entra en diàleg amb l’antiga fàbrica tèxtil veïna, i respon a una estructura modular prefabricada, en aquest cas amb materials metàl·lics, amb un llenguatge arquitectònic industrial. L’estructura bàsica de cada habitatge correspondrà a un respectiu mòdul fabricat “off-site” que s’assemblaran fabricats a l’obra. En cadascuna de les vuit plantes d’habitatges s’hi instal·laran sis mòduls, amb l’excepció de la darrera, on n’hi ha previstos tres.

Atesa la forma del solar, allargat, els habitatges es disposaran en fila, de manera que l’accés es farà a partir d’una galeria lateral, mentre que a l’altre costat, cada habitatge disposarà d’una terrassa. Com en la resta de propostes, els habitatges es componen d’una suma d’estances equivalents i desjerarquitzades, amb dues habitacions i un espai central de cuina i menjador.

 

La fusta és l’element principal de la proposta del Grup Mas, que s’estén de manera perpendicular a la façana del carrer de Binèfar i planteja que la producció industrialitzada incorpori la fabricació de tots els elements a taller, amb materials reciclats i/o certificats. De la proposta, destaca la prefabricació íntegra dels nuclis humits en taller, amb equipaments de cuines i banys finalitzats. La fusta CLT és l’element principal d’aquest mòdul prefabricat i de la resta de l’estructura. El projecte preveu un edifici de planta baixa i tres plantes de vuit habitatges cadascuna.

L’accés als habitatges es preveu per una passarel·la a la façana posterior, que alhora s’obren a la façana principal en terrasses, permetent la ventilació a tots i cadascun dels pisos. L’espai central de cada habitatge es configura com un ampli espai d’estada i de menjador que comuniquen a dues estances iguals que permeten intercanviar i adaptar usos.

 

Aquesta promoció s’ha d’alçar a la perllongació del passatge d’Arriassa, de manera que l’edifici resultant quedi oberta a tres vents, una característica que la proposta d’Acsa projecta envoltar de terrasses tant a l’exterior com a l’interior, on al centre de l’edifici s’han d’ubicar els nuclis de comunicació al centre. El sistema de construcció es basa en murs i forjats de fusta CLT, recolzada sobre una planta baixa de formigó. El projecte preveu la construcció de vuit plantes d’habitatges, amb cinc unitats per planta.

Com en la resta de projectes, els habitatges presenten estances equivalents al voltant d’un espai central de cuina i estada, amb totes les peces obertes o bé a les terrasses exteriors o bé al nucli central amb la passarel·la circular interior.

Paraules clau

habitatge/ habitatge industrialitzat/