Barcelona crea 900 llocs de treball nous a través dels seus programes d’acció directa sobre la contractació laboral gestionats per Barcelona Activa : Servei de Premsa

Barcelona crea 900 llocs de treball nous a través dels seus programes d’acció directa sobre la contractació laboral gestionats per Barcelona Activa

14/08/2021Temps estimat de lectura: 4 minuts

Des del mes de maig, s’han creat 422 llocs de treball a través d’una convocatòria extraordinària dels Projectes Integrals amb Contractació (PICs), que combinen formació i experiència laboral, adreçats als col·lectius en atur, així com a les persones amb més dificultats per accedir al mercat laboral

El programa Crea Feina Plus Barcelona 2021, dotat amb un pressupost de 2,6 milions d’euros i que facilita ajudes de fins a 6.000 euros a les empreses per fomentar l’ocupació, ha permès la contractació de 450 persones des de maig

Barcelona ha creat, a través dels programes gestionats per Barcelona Activa, prop de 900 nous llocs de treball en tres mesos, des de maig fins al juliol: 422 a través d’una convocatòria extraordinària dels Projectes Integrals amb Contractació (PICs) i 450 a través del programa Crea Feina Plus Barcelona 2021. L’objectiu davant el context econòmic de pandèmia, ha estat facilitar i promoure l’ocupació dels col·lectius més vulnerables i amb més dificultats per poder accedir al mercat laboral. Els PICs han comptat amb un pressupost de 4.980.000 d’euros mentre el programa Crea Feina Plus ha disposat d’una dotació de 2,6 milions d’euros.

Els Projectes Integrals amb Contractació (PICs) es basen en dos grans criteris: generar el major impacte de contractació sobre la ciutadania i prioritzar els sectors tractors de la recuperació econòmica com l’economia blava, la indústria 4.0, l’esport, les indústries culturals, l’economia verda, les TIC i comunicació, el turisme i el comerç de proximitat. Fruit d’aquest plantejament s’ha aconseguit crear 411 places de treball, en contractacions de sis mesos, que s’ha incrementat fins a 422 incorporant a persones que havien quedat en la reserva en els processos previs de selecció.

En aquests plans s’ha donat preferència a les persones amb més dificultats per poder accedir al mercat laboral. Així, d’aquestes 422 places el 57% han estat per a dones, el 55% per a majors de 44 anys, el 18% per a persones estrangeres i el 5,5% per a persones amb diversitat funcional. Una vegada acabats els contractes de sis mesos, aquests programes que incorporen les vessants formativa i d’acompanyament, han facilitat que un 45% d’aquestes persones hagin assolit un nou contracte de treball.

En el cas del programa Crea Feina Plus Barcelona 2021, adreçat a persones empadronades a la ciutat en situació d’atur, de maig a juliol ja s’han creat els 450 nous llocs de treball previstos inicialment. El programa compta amb un pressupost de 2,6 milions d’euros i es va iniciar el mes de maig de 2021, en un context de fort increment interanual de la desocupació a la ciutat  Amb aquest programa, l’Ajuntament vol donar una empenta a la recuperació, amb ajuts per valor de 5.000 euros – 6.000 en el cas de contractació de persones de col·lectius especialment afectats, com dones, joves menors de 30 anys i majors de 45 anys -. a les empreses amb centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que no estiguin subjectes a processos de regulació d’ocupació i que puguin crear nous llocs de treball.

Dels ajuts ja atorgats, el 62% dels llocs de treball han estat coberts per dones i un 38% per homes. Per edats, un 37% per a joves menors de 30 anys i un 24% a majors de 45. Un 54% tenen un nivell d’estudis bàsics. Les sol·licituds presentades per les empreses s’han concentrat en els sectors del comerç (21%), serveis a les empreses (17%), TIC (14%) i, hostaleria, turisme i oci (9%). Per àmbits ocupacionals, destaquen la gestió (16%), l’atenció al públic (15%), noves tecnologies (8%) i manipulació (6%). Més de la meitat de les sol·licituds (59%) han estat realitzades per microempreses de menys de 10 treballadors en plantilla.

 

Simplificació de tràmits per agilitzar les sol·licituds

Les ajudes també han estat obertes a autònoms que puguin requerir de la contractació de personal. Pel que fa a les empreses, han pogut demanar fins a un màxim de 10 ajudes sempre que no superessin el nombre total de treballadors en plantilla i es complissin amb una sèrie de requisits, com haver desenvolupat la seva activitat durant un mínim de sis mesos, estar al corrent de pagament amb les diverses administracions, i tenir com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per facilitar la participació de les empreses en aquest programa, s’han simplificat tràmits i gestionat les sol·licituds per via telemàtica a través del portal web del programa barcelonactiva.cat/creafeinaplus.

Les dues mesures de contractació s’impulsen des del Centre de Resposta Econòmica (CECORE) i s’emmarquen en el conjunt d’accions promogudes des de l’Ajuntament per fomentar i facilitar la recuperació davant del que ha representat la pandèmia per a la ciutat. L’ocupació, per tant, és un dels grans pilars de la recuperació i s’han realitzat esforços per crear llocs de treball que s’han concretat en aquest conjunt d’oportunitats laborals generades des del maig fins aquest estiu. L’objectiu és avançar cap a una ocupació més estable i de major qualitat, amb beneficis sobre l’estat socioeconòmic i professional de les persones, així com en les seves dimensions personal i emocional.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Barcelona Activa/ ocupació/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina