Barcelona incrementa un 36% la plantilla dels serveis socials que intervenen a l’espai públic i incorpora nous perfils professionals especialitzats : Servei de Premsa

Barcelona incrementa un 36% la plantilla dels serveis socials que intervenen a l’espai públic i incorpora nous perfils professionals especialitzats

24/08/2021

Els quatre equips de carrer es concentre ara en un nou local municipal al carrer Casp i compten amb un pressupost global de 6,15 milions d’euros anuals, un 77% més que l’any 2018

Les intervencions en persones que pernocten a la via pública o en assentaments han incorporat nous perfils professionals, la qual cosa ha permès millorar el coneixement sobre aquesta realitat i oferir una major qualitat en l’atenció social

L’Ajuntament de Barcelona ha reorganitzat els quatre serveis socials que fan intervenció a l’espai públic, després que des de l’any 2018 el pressupost global d’aquests serveis hagi passat dels 3,47 milions d’euros anuals als 6,15 milions actuals, un increment del 77% en només tres anys. En paral·lel, el nombre de treballadores i treballadors d’aquests serveis també s’ha incrementat un 36%, en passar de 80 a 109 persones, la qual cosa ha permès igualment incorporar nous perfils professionals especialistes en atenció jurídica o psicologia, per exemple. Aquesta innovació permetrà fer una atenció especialitzada més precisa i adaptada a les necessitats de cada col·lectiu. L’evolució del pressupost i el nombre de professionals de cadascun d’aquests serveis ha estat el següent:

 

 

S’ha fet una reorganització innovadora que passa per la creació del nou Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP), que unifica els antics Servei d’Inserció Social en Medi Obert (SISMO) i l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI). Igualment, s’ha creat el nou Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors (SISFAM), hereu del que anteriorment s’anomenava SISFArom. Lluny de suprimir cap servei, la reorganització es fa estrictament amb criteris d’innovació i de millora pel que fa a la qualitat de l’atenció social o al coneixement més profund de les diferents realitats socials cada cop més complexes que es produeixen a l’espai públic, entre d’altres. Els quatre serveis, a la pràctica, han estat novament licitats en concurs públic durant els darrers anys i han incorporat reforços estructurals per tal d’assumir les noves situacions socials que s’han anat produint en els darrers anys. En concret, el SASSEP ha passat d’atendre unes 2.353 persones l’any 2018 a atendre’n 2.250 l’any passat, el SISFAM ha passat de 468 a 497 persones ateses, el SDI ha incrementat les atencions de 145 a 323 persones i el SGC ha incrementat també de forma notable la seva activitat en passar d’actuar a 17 espais de la ciutat amb 604 hores d’intervenció a fer 54 espais i 1.037 hores.

 

 

 

 

 

 

 

L’altre element clau de la reorganització és la ubicació dels quatre serveis en un mateix espai, gràcies a l’obertura d’un nou equipament municipal al número 126 del carrer Casp, la qual cosa permetrà més interacció i coordinació entre ells. El local es va adquirir a finals del 2017 i, després d’una inversió propera als 1,3 milions d’euros per fer les necessàries obres de reforma integral i la compra de mobiliari pertinent, ha entrat en servei recentment. El local té una superfície construïda de gairebé un miler de metres quadrats, està dividit en dues plantes, i s’ha dissenyat tenint en compte la metodologia de treball dels equips i els fluxos de les persones usuàries i treballadores. Els nous espais incorporen una part d’atenció social amb sales individuals, sales d’espera o espais d’acollida, a banda dels espais de treball propis de cadascun dels serveis.Compartiu aquest contingut