Barcelona inverteix més de 7 milions d’euros en subvencionar 112 projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global : Servei de Premsa

Barcelona inverteix més de 7 milions d’euros en subvencionar 112 projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global

13/09/2021

Malgrat la crisi i en el segon any de pandèmia global, l’Ajuntament es manté en el 0,7% en considerar que la cooperació internacional és més important que mai

Reben subvenció gairebé la meitat dels projectes que van ser admesos i quasi un 59% dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts

En el Programa de Cooperació destaca la línia de justícia de gènere, amb 29 projectes presentats i en el Programa d’Educació la línia d’aprenentatge servei, amb 25 propostes

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució provisional de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global, que permetrà finançar 112 projectes dels 225 que s’havien presentat en aquesta convocatòria exclusivament telemàtica, aquesta resolució tindrà caràcter de definitiva sempre que l’entitat sol·licitant no presenti al·legacions o no hagi de presentar documentació acreditativa que li hagi estat requerida.

El pressupost total aplicat a la convocatòria d’ajuts duta a terme per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (DJGCI) és de 7,07 milions d’euros, dels quals 5,07M d’euros corresponen al pressupost de 2021 i 2M d’euros del pressupost de 2022 per donar continuïtat als projectes pluriennals. Per tant, es manté el pressupost consignat a la convocatòria de l’any passat. Amb aquest volum de subvencions i les altres accions dutes a terme per la DJGCI, el Govern Municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional, fita ja assolida, per primera vegada, l’any 2015.

D’aquesta manera, la DJGCI dedica el 68,07% del seu pressupost de 2021 a finançar projectes de convocatòries públiques -projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals de la convocatòria 2021 i segones anualitats de la convocatòria 2020-.

La tinenta de Drets Socials, Justícia Social, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha destacat que “la crisi provocada per la Covid-19 ha posat de manifest una vegada més les grans desigualtats globals. Davant l’egoisme d’alguns estats, Barcelona reforça la cooperació internacional per la justícia global, més necessària que mai”. Per la seva banda, el Director de Justícia Global, David Llistar, ha remarcat la priorització d’aquells projectes “que reforcen la sobirania alimentària, energètica o digital de les comunitats que han de lluitar contra contextos molt complicats”.

Pel que fa als projectes presentats, rebran finançament el 53% dels projectes valorats, és a dir, dels que van ser admesos per reunir els requisits administratius fixats a la convocatòria; i el 58% dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts, puntuació mínima exigida per a rebre finançament.

La distribució per modalitats dels 112 projectes que rebran finançament de l’Ajuntament de Barcelona s’agrupa en tres programes:

En el Programa de Cooperació destaca la línia de justícia de gènere, amb 29 projectes presentats, que representen un 32% del total dels projectes presentats al Programa. En el programa d’Educació predomina la línia de projectes d’aprenentatge servei, amb 25 projectes presentats, els quals representen un 22% dels projectes presentats al Programa.

Entre els projectes de Cooperació per a la Justícia Global que rebran provisionalment finançament municipal aquest any, hi ha projectes vinculats a la promoció dels drets LGTBIQ+ a Senegal i a Colòmbia; a la prevenció de la radicalització violenta de joves a Tetuan; a la protecció de defensors/res dels drets humans a Colòmbia, Mèxic, El Salvador i Guatemala; a l’enfortiment del dret a salut pública a Nairobi; a la lluita contra la COVID-19 a Maputo; a la promoció dels drets culturals a l’Havana i a l’acompanyament en la implementació dels acords de pau a Colòmbia.

Els països en els quals tindran lloc les diferents actuacions són per ordre de nombre d’actuacions: Colòmbia (16), Territoris Palestins Ocupats (8), El Salvador (5), Marroc (5), Moçambic (5), Senegal (5), Líban (3), Cuba (2), Tunísia (2), Bolívia, Guatemala, Índia, Kènia, Malí, Mèxic, Níger i la RD Congo.

La distribució del pressupost per àrees geogràfiques, en els Programes de Cooperació Internacional i Ciutats Específiques, és la següent:

Pel que fa a l’Educació per a la Justícia Global, que es realitza principalment a la ciutat de Barcelona, rebran provisionalment finançament municipal iniciatives de sensibilització en l’àmbit de la justícia de gènere, la sobirania alimentaria i les finances ètiques i solidàries.

En quant a projectes d’aprenentatge servei, que consisteixen en projectes i dinàmiques en les que l’alumnat de secundària i universitat integra en el seu procés acadèmic i en el seu aprenentatge projectes per a la comunitat i per a la justícia global, reben finançament projectes orientats a treballar la cultura de pau, la crisi migratòria i la defensa dels drets humans.

D’altra banda, es finançaran projectes de denúncia i mobilització ciutadana en l’àmbit de la compra pública ètica i la mobilitat sostenible. També es donarà suport a projectes que promoguin la justícia ambiental en el context d’emergència climàtica global, relacionats amb la vulneració dels drets ambientals, la sobirania alimentari i les energies renovables.

La resolució provisional de la convocatòria de subvencions, publicada el 9 de setembre, es pot consultar aquí. Aquesta resolució tindrà caràcter de definitiva sempre que l’entitat sol·licitant no presenti al·legacions o no hagi de presentar documentació acreditativa que li hagi estat requerida.Compartiu aquest contingut