L’Ajuntament destina 6 milions d’euros a la compra de naus industrials a la zona del Besòs : Servei de Premsa

L’Ajuntament destina 6 milions d’euros a la compra de naus industrials a la zona del Besòs

14/09/2021

La voluntat és implantar projectes tractors vinculats amb l’impuls de la indústria 4.0 i l’economia i circular per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses d’aquest entorn

Es prioritzaran les naus més properes a la Mercedes, ben conservades i amb una superfície superior als 2.000 metres quadrats

En paral·lel a la compra de les naus, s’obrirà un procés per la cerca d’operadors privats per portar projectes tractors que acompanyin la transformació digital i sostenible de les pimes industrials de l’Eix Besòs d’economia

Aquesta iniciativa, proposada pel grup municipal d’ERC i inclosa a l’acord de pressupost 2021, s’emmarca dins de l’Estratègia de futur per als polígons del Besòs. Un compromís per l’activitat econòmica”

L’Ajuntament de Barcelona destinarà 6 milions d’euros a la compra de naus industrials a l’àmbit del Besòs. Aquesta iniciativa té com a principal objectiu atreure i desenvolupar projectes tractors vinculats amb l’impuls de l’economia circular i sostenible per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses d’aquest entorn de la ciutat de Barcelona.

El que es busca és accelerar el procés de transformació digital i transició energètica del teixit de petites i mitjanes empreses industrials dels polígons del Besòs. Aquest entorn compta amb més de 750 pimes, que generen més de 10.000 llocs de treball i que tenen davant seu grans reptes de futur per a mantenir-se competitives en el nou entorn econòmic.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, la Comissió de Govern ha aprovat el plec de condicions i la convocatòria d’un procediment de pública concurrència per a l’adquisició d’aquestes naus. Això suposa que l’Ajuntament de Barcelona obrirà, després de sotmetre el plec de condicions a informació pública, un termini per rebre ofertes dels propietaris i propietàries interessades en què la ciutat compri les seves naus. La voluntat és que la resolució sobre les naus a comprar es dugui a terme aquest 2021 i que l’adquisició efectiva es faci durant el primer semestre de 2022.

En paral·lel, s’iniciarà un procés per cercar operadors locals o internacionals que s’instal·lin en aquests espais per a desenvolupar projectes tractors vinculats amb la indústria 4.0 i l’economia circular i sostenible. Aquests han d’acompanyar a les pimes industrials de l’Eix Besòs en la seva transformació digital i sostenible.

La selecció dels espais que s’adquiriran es farà mitjançant una baremació, que es detalla en el plec de condicions aprovat, que tindrà en compte la ubicació de la nau, l’estat de conservació de la mateixa, la baixa sobre el peu de taxació i la superfície dels espais.

Les naus hauran de complir amb requisits de superfície i activitat. Aquestes hauran de tenir una superfície mínima de 1.500 metres quadrats i màxima de 5.000 i es donarà més puntuació a aquelles que superin els 2.000 metres quadrats.

Pel que fa a l’estat de conservació, es prioritzaran aquells espais que estiguin en millor estat per tal que la nova activitat s’hi pugui implantar el més aviat possible i és essencial que siguin espais en planta baixa accessibles directament des del carrer.

Pel que fa a la ubicació, es considera una zona preferent la de l’entorn de la Mercedes, un àmbit que acollirà un mixt d’activitat, habitatge, innovació i formació amb la presència de centres tecnològics, universitats i altres agents de l’ecosistema econòmic i acadèmic de la ciutat. En concret, aquesta zona prioritària està delimitada pels carrers Ciutat d’Assumpció (entre Sant Adrià i Costa Daurada), carrer Sant Adrià (entre Sèquia Madriguera i Passeig Havana), carrer Costa Brava, carrer Sèquia Madriguera i el carrer Lima (entre Ciutat d’Assumpció i Passeig Guayaquil).

Aquesta actuació forma part de l’acord pressupostari amb ERC.

 

Cerca d’operadors privats per reimpulsar projectes tractors a la zona. Casos de Nova York, París o Bilbao

La compra d’aquestes naus és el primer pas per a generar un entorn de col·laboració públic privada que acceleri el procés de transformació del teixit empresarial dels polígons del Besòs. En paral·lel a l’adquisició de les naus, l’Ajuntament de Barcelona inicia un procés de selecció dels operadors que ocuparan aquests espais.

Es buscarà la col·laboració d’operadors per a que puguin desenvolupar, dins d’aquestes naus, projectes tractors que acompanyin la transformació digital i sostenible de les pimes industrials de l’Eix Besòs i permetran la creació de més llocs de treball, d’acord amb els objectius fixats a l’”Estratègia de futur per als polígons del Besòs”.

La col·laboració públicoprivada per al desenvolupament econòmic d’àrees urbanes és un model que ha contribuït a l’èxit de projectes estratègics d’altres ciutats del món, com per exemple Nova York o París.

El cas probablement més emblemàtic de Nova York és el Brooklyn Navy Yard (https://brooklynnavyyard.org/), una àrea de més de100 hectàrees corresponent a les antigues drassanes del barri de Brooklyn, on l’Administració local ha generat un pack d’incentius per a que operadors privats o institucionals poguessin desenvolupar projectes tractors per a impulsar la indústria urbana a la ciutat de Nova York i així contribuir a la generació de nous llocs de treball qualificats i diversificar el PIB de la ciutat.

Fruit d’aquesta política de desenvolupament econòmic públic privada, al Brooklyn Navy Yard s’han pogut instal·lar projectes com el New Lab (https://newlab.com/) per exemple, una incubadora de projectes vinculats amb la indústria 4.0 coneguda internacionalment.

En el cas de París, en canvi, el cas més emblemàtic és el de la Station F (https://stationf.co/), un edifici de 34.000 m2, en desús, que es va transformar en la incubadora d’empreses més gran del món gràcies a un acord de col·laboració públic privat entre l’Ajuntament de París, propietari de l’equipament, i un inversor privat.

Finalment, a nivell espanyol, cal destacar la recent iniciativa de l’Ajuntament de Bilbao que ha facilitat la instal·lació de l’IED (Instituto Europeo de Diseño, https://www.ied.es/localidades/bilbao) dins de l’icònic “Edificio Papelera”, de 2.442 m2, com a mesura rellevant dins de l’estratègia de regeneració urbanística de la illa de Zorrotzaurre amb l’objectiu de convertir-la el punt de trobada creatiu i cultural de la regió.

 

Una iniciativa emmarcada en l’estratègia de futur per als polígons del Besòs

Al marge dret del Besòs hi ha en l’actualitat 4 polígons industrials que són: Bon Pastor, Torrent d’Estadella, la Verneda Industrial i  Montsolís amb una superfície total aproximada de de 175 hectàrees a cavall entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

A dia d’avui, s’està treballant en l”Estratègia de futur per als polígons del Besòs” amb la que es busca dotar aquests polígons de les infraestructures necessàries per a potenciar la indústria 4.0 i l’economia circular, impulsar la competitivitat de les empreses allà instal·lades, reforçar la seva vinculació amb d’altres sectors i activitats econòmiques estratègiques de la ciutat i generar les condicions òptimes per atreure noves empreses, inversions i talent. Aquests objectius ja estan recollits a l’estratègia Barcelona Green Deal.

Actualment als polígons del marge dret del Besòs s’ubiquen 739 empreses. Més de la meitat (53%) són micropimes, el 38% són petites empreses i el 9% mitjana i gran empresa. De l’ecosistema empresarial, el 39% de les empreses són d’activitat industrial, on destaca el sector químic/farmacèutic en ocupació, i el sector metal·lúrgic en nombre d’empreses; el 34% correspon al comerç a l’engròs (vehicles, productes alimentaris, maquinària industrial, materials de construcció), i el 27% correspon a altres activitats com la construcció, el transport i l’emmagatzematge.

D’aquestes empreses, al voltant de 400 pertanyen als sectors estratègics, el 47% de totes les empreses (indústria manufacturera, mobilitat urbana sostenible i la logística d’última milla, la gestió i valorització de residus i la reparació) que ocupen 5.500 persones treballadores (el 55,7%).

Per a aquestes empreses petites i mitjanes ubicades a Polígons de l’Eix Besòs, Barcelona Activa començarà a l’octubre programes d’acompanyament individualitzat per contribuir a la competitivitat i la sostenibilitat mediambiental. Aquests programes, portat per persones expertes, donen respostes a reptes de les empreses i el sector industrial com ara la digitalització del procés productiu, l’ús de canals digitals, la mobilitat sostenible i l’acostament a models de negoci circulars.Compartiu aquest contingut