L’Ajuntament de Barcelona inicia les expropiacions de 8 immobles més del passatge Sigüenza : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona inicia les expropiacions de 8 immobles més del passatge Sigüenza

21/09/2021

El Govern municipal dona així compliment al compromís adquirit el passat mes de juny quan va manifestar la voluntat de reactivar i executar part de la MPGM de Carmel i entorns que preveu expropiar diversos edificis del passatge Sigüenza per transformar-los en habitatge de protecció per reallotjaments

Aquest mes d’agost també s’han iniciat les tasques d’enderroc de les 3 finques més malmeses d’aquest passatge i en aquests moments s’està procedint a la seva deconstrucció manual

L’objectiu és expropiar aquestes finques amb l’objectiu d’encarar la transformació definitiva d’aquest entorn. Amb aquest nou impuls ja s’haurà actuat o s’estarà actuant sobre la meitat de les finques afectades urbanísticament

L’Ajuntament de Barcelona inicia aquest setembre les expropiacions de 8 finques del passatge Sigüenza, donant compliment així al que preveu la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) del Carmel i Entorns, que contempla construir en aquest espai habitatge de protecció per a reallotjaments. En concret es tracta de les finques 89, 91, 101, 103, 105, 107, 109 i 111-113 del passatge. L’operació engloba a 24 habitatges i 1 local i afecta a un total de 71 persones que estarien empadronades en aquestes finques. El cost global de l’operació pot ascendir als 4 M€.

D’aquesta manera, el Govern municipal dóna resposta al compromís adquirit el passat mes de juny relatiu a executar el pla urbanístic previst en aquest àmbit de la ciutat i continua avançant amb accions concretes per millorar aquest espai. Un cop finalitzi aquest nou procés, i sumant les intervencions ja realitzades, s’hauran executat la meitat de les expropiacions previstes en aquest passatge. Així, només quedaran 11 finques més per expropiar, com a pas previ per enderrocar les construccions existents i construir els nous habitatges de protecció.

En paral·lel, ja des d’aquest mes d’agost s’estan duent a terme les tasques de deconstrucció manual dels tres edificis del passatge Sigüenza més malmesos: el 93, 95 i 97-99, que es preveu que finalitzaran al mes de novembre. Les finques es troben desallotjades des del segon semestre de l’any 2020. Durant aquest temps, l’Ajuntament de Barcelona ha garantit reallotjament temporal a les persones que hi vivien a través del CUESB, el centre de Serveis Socials del Carmel (IMSS) i l’Oficina de l’Habitatge d’Horta-Guinardó (IMHAB), i se’ls ha fet un acompanyament individualitzat, cas a cas, a través del qual se’ls han ofert diverses alternatives habitacionals i socials.

Des del mes de juliol, també continuen desallotjats per prevenció els immobles situats al carrer Sigüenza 91, i al passatge Sigüenza 91 i 101, per tal de minimitzar qualsevol risc d’afectació en cas d’enfonsament de les altres tres finques durant les tasques d’enderroc. Des del Districte d’Horta-Guinardó, el CUESB i el centre de Serveis Socials del Carmel (IMSS) s’ha fet un dispositiu especial per garantir l’allotjament temporal durant aquest temps a tots els afectats.

 

Antecedents

La problemàtica en aquest entorn es va iniciar el 29 d’agost de 2020, quan l’Ajuntament de Barcelona va haver de desallotjar d’urgència l’edifici situat al passatge Sigüenza 95 pel seu mal estat a nivell estructural, declarant-lo posteriorment en situació de ruïna imminent. També a conseqüència d’aquest incident va haver de desallotjar el número 93. A partir d’aquest succés, el Districte d’Horta-Guinardó, a través d’una empresa especialitzada, va dur a terme una revisió completa de tots els immobles situats en aquest passatge i al carrer Sigüenza. L’anàlisi va concloure que tant l’edifici situat al passatge Sigüenza 95, com els del número 93 i 97-99 es trobaven en mal estat i en conseqüència s’havien d’enderrocar. No obstant, i atès que estudis posteriors van alertar que un possible enderroc podria comportar afectacions als edificis de l’entorn, inicialment es va optar per realitzar un apuntalament temporal de les tres finques, però després d’observar que aquest no era possible, a causa del seu ràpid deteriorament, es va decidir executar un enderroc d’urgència i desallotjar tres finques més per prevenció.

Davant d’aquesta situació, el passat mes de juny l’Ajuntament de Barcelona va anunciar la intenció d’intervenir en profunditat en aquest àmbit, i la voluntat de començar a abordar les afectacions previstes a la MPGM del barri del Carmel i Entorns, aprovada l’any 2010 (subsector 06). El pla determina que part dels edificis del passatge Sigüenza s’han d’expropiar per construir-hi nous edificis d’habitatge protegit destinats al reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques d’iniciativa pública.

El passatge Siguenza té un desnivell de 7.45 metres i una pendent aproximada de 9%, sent el punt alt del carrer el nº 113. Moltes de les construccions existents es van començar a executar als anys 50 aproximadament amb una tipologia d’autoconstrucció i van anar creixent  en alçada progressivament.Compartiu aquest contingut