La recollida individualitzada de residus permetrà una reducció del 20% de la taxa de recollida de residus : Servei de Premsa

La recollida individualitzada de residus permetrà una reducció del 20% de la taxa de recollida de residus

08/10/2021

Els veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar usuàries del Porta a Porta seran les primeres de beneficiar-se de la reducció de la taxa de recollida de residus, si fan més de 40 aportacions anuals de fracció orgànica

Nous camions de gas per reduir el soroll, bústies amb clauer electrònic per al tèxtil sanitari i bústies i contenidor intel·ligent per a la fracció orgànica són algunes millores que s’implementen des d’ara fins al gener

S’inicia un monitoratge de la nova metodologia de Sant Andreu amb l’objectiu de consolidar un model de porta a porta de ciutat

El Porta a Porta de Sant Andreu de Palomar ha permès fer un salt quantitatiu i qualitatiu en la recollida selectiva neta que arriba fins al 79,5%

L’Ajuntament de Barcelona establirà, a partir de l’any 2022, un 20% de reducció de la taxa de recollida de residus per a aquells veïns i veïnes que tinguin un sistema individualitzat, si fan més de 40 aportacions anuals de la fracció orgànica. Aquesta és la proposta que es portarà al Plenari en el marc d’aprovació de les ordenances fiscals corresponents a l’any vinent. Els veïns i veïnes de la zona on s’aplica el Porta a Porta de Sant Andreu seran els primers que es podran beneficiar d’aquesta reducció si es compleix el requisit de participació en el sistema.

La reducció de la taxa de recollida de residus per a aquelles persones que tinguin sistemes individualitzats, s’afegeix a les reduccions previstes per ús dels punts verds, que varien entre un 1% de reducció per 2 aportacions anuals al punt verd fins al 14% si s’usa 15 o més vegades. Per poder acollir-se a la reducció de la taxa per ús del punt verd, cal tenir la targeta metropolitana de deixalleries, que es pot tramitar de forma gratuïta al web.

 

Cap a model de porta a porta de ciutat

Aquest mes d’octubre s’ha iniciat la implementació d’un seguit de millores al Porta a Porta de Sant Andreu per millorar el sistema i fer-lo més flexible. Entre els més destacats hi ha el següents.

 

Bústia d’orgànica i contenidor intel·ligent per a la fracció orgànica

Totes dues opcions requeriran un clauer electrònic per dipositar la bossa de la fracció orgànica. S’eliminarà així l’aportació d’orgànica en cubell al carrer. S’instal·laran de forma progressiva un total de 56 bústies d’orgànica, que se sumaran a les 22 que ja estan en funcionament, i posteriorment, durant el mes de gener, es col·locaran també 15 contenidors intel·ligents de fracció orgànica.

 

Bústies de tèxtil sanitari ja en funcionament

Des del mes de setembre ja estan en funcionament les 8 bústies destinades a recollir la fracció de tèxtil sanitari per a aquelles llars que ho sol·licitin. Aquestes bústies també funcionen amb clauer electrònic i estan destinades específicament per al tèxtil sanitari com poden ser els bolquers, el material sanitari d’us sol ús i ara també s’amplia a articles d’higiene femenina.

La resta de les fraccions es manté com estava previst. La fracció resta i el paper i el cartró es recullen a la porta un cop per setmana, els reciclables, dos cops per setmana i el vidre en contenidor ordinari al carrer.

 

Menys soroll, més informació i més accessibilitat

Durant els últims mesos s’han anat modificant les rutes dels vehicles de recollida de residus per minimitzar el nombre de maniobres i, per tant, reduir de forma notable el soroll. A partir del 18 d’octubre s’iniciarà el canvi de vehicles que reduiran l’impacte sonor a la zona.

D’altra banda, també s’ha treballat amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per millorar l’accessibilitat de les persones invidents. En total s’han millorat un total de 61 punts per facilitar l’accessibilitat.

A finals de novembre es posarà en marxa el nou web del Porta a Porta que suposarà un reforç comunicatiu per als usuaris i usuàries del sistema.

Amb la implementació d’aquests canvis s’inicia un procés de monitoratge de la nova metodologia amb la voluntat de crear un model de porta a porta de ciutat que permeti un desplegament òptim i permeti assolir els objectius europeus en matèria de recollida selectiva. Quan aquest model estigui consolidat es reprendrà el desplegament de la resta de porta a porta a la ciutat que de moment es deixen sense calendari.

 

Objectiu europeu: 55% de recollida selectiva al 2025

Barcelona s’ha de dotar de les eines necessàries per complir el que estableix tant la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, com el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25) i l’Acord Metropolità pel Residu Zero de febrer de 2019, que marquen com a objectiu arribar al 55% de recollida selectiva el 2025, el 60% el 2030 i el 65% el 2035.

Actualment a Barcelona la recollida selectiva es troba estancada al voltant del 38%. Cada habitant de de la ciutat genera cada any un total de 493 Kg de residus, dels quals 308 es recullen com a fracció no selectiva, és a dir, fracció rebuig. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de l’àmbit dels residus varien en funció de la gestió que se’n fa. El tractament finalista, abocador o valorització energètica (incineració), que és el que s’aplica a la fracció rebuig, és el que més emissions de CO2 genera, per tant la recollida selectiva i el reciclatge són l’opció que més es compromet amb la reducció de les emissions.

A més, separar els residus en les diferents fraccions abarateix de forma notable el cost econòmic de la gestió. Quan no se separa, el procés de recollir i reciclar té un cost més alta per a cada habitant. El cost actual (amb el 38% de selectiva) de la recollida de residus a la ciutat se situa als 191 per llar i any. Si la recollida selectiva se situés al 60% el preu baixaria a 163 euros per llar i any i al 70%, a 150 euros per any i llar. Cal tenir en compte que el cost i recollida de la fracció rebuig és de 206 euros per tona, en canvi la fracció orgànica té un cost de 124 euros per tona i el tractament de paper i vidre és d’aproximadament 45 euros la tona, més de quatre vegades més econòmic que el tractament de rebuig.

Al conjunt de Catalunya l’índex de recollida selectiva està situat al voltant del 44,8% i per tant molts municipis estan desplegant eines per assolir els objectius europeus. Ara més de 230 municipis tenen el sistema porta a porta implantat, que suposa donar servei a 600.000 habitants d’arreu del país. Més de 130 municipis estan fent les tasques prèvies per implantar la recollida porta a porta durant els anys 2021, 2022 i 2023.

El porta a porta de Sant Andreu ha assolit una participació estable al voltant del 75% del veïnat i ha permès fer un salt quantitatiu i qualitatiu en la recollida selectiva, que ja arriba fins al 79,5%.Compartiu aquest contingut