L’associació Cooperasec guardonada amb el premi 25N al millor projecte de prevenció de les violències masclistes : Servei de Premsa

L’associació Cooperasec guardonada amb el premi 25N al millor projecte de prevenció de les violències masclistes

23/11/2021

El projecte “Prenem la paraula!” planteja un cicle feminista d’activitats centrades en els rols de gènere i les masculinitats per a la prevenció de les violències masclistes entre la població jove del barri del Poble-sec

En la seva 16ena edició, sota el lema “BCN Antimasclista; desobeeix el masclisme!”, l’objectiu del premi ha estat donar suport a projectes que treballin la prevenció de les violències masclistes posant el focus en les masculinitats i els valors culturals i socials sexistes que fomenten, legitimen, sostenen i reprodueixen aquestes violències

L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat, aquesta tarda, el Premi 25 de Novembre a l’associació Cooperasec per la seva proposta “Prenem la paraula!”, un cicle feminista d’activitats artístiques, culturals i literàries per als i les joves del barri del Poble-sec amb l’objectiu de treballar al voltant dels rols de gènere i les masculinitats per prevenir les violències masclistes entre la població jove.

 

 

Des de l’any 2005 l’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi 25 de Novembre, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, i en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència envers les dones. El premi ofereix recursos econòmics i suport institucional per a facilitar la realització del projecte guanyador.

Enguany, sota el lema “BCN Antimasclista; desobeeix el masclisme”, l’objectiu del premi és donar suport a iniciatives i projectes que treballin la prevenció de les violències masclistes posant el focus en les masculinitats i els valors culturals i socials sexistes que fomenten, legitimen, sostenen i reprodueixen aquestes violències.

La diferència per gèneres implica un conjunt de representacions socials, pràctiques, discursos, normes, valors i relacions que donen significat a la conducta de les persones en funció del seu sexe. En aquesta diferenciació social i cultural, el masclisme suposa una superioritat de l’home vers les dones, el que produeix situacions de desigualtat i discriminació per a les dones. En aquest sentit, les violències masclistes representen l’expressió més devastadora i greu del masclisme, pel tant, es fa necessària una reflexió sobre els models de masculinitats dominants, hegemònics i tradicionals, i els efectes i les conseqüències que tenen per a les persones, especialment les dones.

Focalitzar el treball en masculinitat permet analitzar el poder i els privilegis socials basats en el sistema sexe-gènere i identificar i detectar com es construeixen les relacions abusives o violentes. Veure de manera clara les causes i les conseqüències d’aquesta violència permet abordar aquesta problemàtica des d’una perspectiva integral que defugi els reduccionismes i atorgui una mirada més conscient i comprensiva del fenomen. Per aquest motiu, enguany, el premi 25 de Novembre vol lluitar contra aquest constructe social, trencant amb els estereotips relacionats amb la masculinitat hegemònica i promocionar models relacionals més justos, equitatius i lliures de violència.

 

“Prenem la paraula!”

El projecte sorgeix de la Comissió Jove del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri del Poble-sec, que té com a entitat gestora l’Associació Cooperasec i de la qual formen part totes les entitats juvenils dels barris del Poble-sec i algunes del Raval i Sant Antoni.

“Prenem la paraula!” té per objectiu la construcció d’un cicle d’activitats entre les diferents entitats, serveis i equipaments socioculturals del Poble-sec per treballar al votant dels rols de gènere i les masculinitats, amb la finalitat última de prevenir les violències masclistes entre la població jove. Alhora, també pretén generar una programació d’activitats artístiques, culturals i literàries per a joves i assemblees en els diferents recursos, serveis i entitats juvenils. Es treballaran els rols de gènere, el llenguatge no sexista, les masculinitats, i les formes de prevenció i sensibilització en les violències masclistes, sempre sota una metodologia participativa i transversal, i amb una mirada de gènere, intercultural i interseccional.

Com a eix vertebrador de tot el procés es proposa la utilització d’un fanzine com a eina creativa per recollir i plasmar el que es treballa a casa sessió del cicle i després poder generar un producte propis dels i les joves amb distribució física i digital, és a dir, un mitjà on puguin compartir la seva mirada i reflexions sobre els rols de gènere i les violències masclistes amb la resta de la ciutadania.Compartiu aquest contingut