L’Ajuntament concreta noves actuacions per valor de 183M€ en la proposta definitiva de Pressupost per al 2022 : Servei de Premsa

L’Ajuntament concreta noves actuacions per valor de 183M€ en la proposta definitiva de Pressupost per al 2022

17/12/2021Temps estimat de lectura: 2 minuts

El govern municipal distribueix en algunes actuacions concretes la bossa de reserva i detalla noves inversions per valor de 168,6M€ i 14,47M€ de despesa corrent

La distribució d’aquestes actuacions arriba després d’haver escoltat tots els grups municipals durant el període d’informació pública i amb l’objectiu d’elevar a aprovació definitiva una proposta de pressupost amb una major concreció

La transformació de la Rambla, les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar o les rehabilitacions de la nau central de Can Batlló i de l’Hivernacle son algunes de les partides que es concreten

La proposta de Pressupost per al 2022, que supera els 3.400 milions d’euros, s’ha d’aprovar definitivament al Consell Plenari de desembre

El govern municipal ha presentat una iniciativa de govern que concreta i detalla noves  actuacions per valor de 183M€ a la proposta definitiva de pressupost 2022. Aquesta iniciativa distribueix en alguns projectes concrets la bossa de reserva que havia quedat oberta a la negociació amb els grups municipals i permet elevar al Plenari de desembre una proposta definitiva de pressupost amb una major concreció.

En concret, el projecte de pressupost inicial, que ascendeix a 3.406 M€ i creix un 4,7%, preveia una sèrie de partides genèriques que quedaven disponibles per abordar la negociació amb els grups municipals. Ara, un cop superat el període d’al·legacions i presentació d’esmenes i havent escoltat a tots els grups polítics, l’equip de govern ha decidit concretar les partides que donaran resposta a noves necessitats i que se sumen a les actuacions o projectes ja previstos en la proposta inicial.

Així doncs es preveuen noves actuacions concretes de despesa corrent per un import total  de 14,47M€ corresponents al “Fons de Contingència” (capítol 5 de l’estat de despeses) i 168,6M€ provinents de partides genèriques de capítols 6 i 7 per a noves actuacions inversores.

Aquestes partides permetran consolidar despeses generades per fer front a la Covid o ampliar la partida destinada inicialment a beques menjador, injectar més recursos per fer habitatge, comprar o rehabilitar patrimoni i destinar més diners als districtes per a tasques de manteniment i de rehabilitació integral. També permetran tirar endavant projectes de transformació urbana com la transformació de la Rambla, les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar o les rehabilitacions de la nau central de Can Batlló o l’Hivernacle.

[…]

 

Descarregar nota de premsa en format PDF

Paraules clau

Pressupost 2022/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina