[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Oficina de Troballes de l’Ajuntament de Barcelona incorpora millores per fer més eficient el servei : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Oficina de Troballes de l’Ajuntament de Barcelona incorpora millores per fer més eficient el servei

02/01/2022Temps estimat de lectura: 8 minuts

El servei de gestió d’objectes perduts rebuts per l’Ajuntament de Barcelona disposa des de fa mesos d’una nova ubicació al carrer Ciutat, 2, en una zona habilitada al propi edifici de la Casa de la Ciutat

La ciutadania disposa de dos canals d’informació i consulta d’objectes perduts: trucant i fent la consulta al telèfon gratuït 010 o bé a través d’un tràmit específic a través de la web que permet esbrinar si un objecte o document perdut és a l’oficina

La contractació d’una nova fundació, amb 4 treballadors, millorarà la gestió dels objectes, reduint el temps de lliurament als seus propietaris

Aquesta empresa aportarà també un magatzem, que permetrà ampliar la quantitat d’objectes custodiats en l’actual magatzem

Aproximadament un 30% dels objectes són retornats al propietari i entre un 30 i un 35% són destinats a reciclatge, i el rànquing d’objectes trobats son documentació personal, carteres i moneders i telèfons mòbils

Inclou material audiovisual i declaracions de Mercè Ventura, cap del servei de l’Oficina de Troballes i d’un usuari

L’Ajuntament de Barcelona està implantant un conjunt de millores en l’Oficina de Troballes per oferir un servei més eficient a la ciutadania. Durant la situació excepcional ocasionada per la pandèmia Covid 19, l’Oficina ha estrenat local i s’ha traslladat a una nova ubicació al carrer Ciutat, 2, en una zona habilitada al propi edifici de la Casa de la Ciutat, de l’Ajuntament de Barcelona.

Depenent de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana, de la tercera tinença d’alcaldia, es tracta del servei de gestió d’objectes perduts rebuts per l’Ajuntament de Barcelona. L’Oficina Municipal de Troballes custòdia els objectes trobats a la via pública de la ciutat, metro i autobusos de TMB, taxis, bústies de correus i documentació de les persones residents a Barcelona perduda en altres municipis.

El seu objectiu principal és gestionar la recepció, la custòdia i el retorn dels objectes perduts a la ciutat de Barcelona i aconseguir que el nombre més gran possible d’objectes pugui ser recuperat per les persones propietàries. Per lliurar o recuperar objectes o documents perduts, actualment cal sol·licitar cita prèvia.

A més del nou espai, s’estan implantant nous processos de gestió per fer més eficient el servei i s’ha contractat una nova empresa, Fundació Privada Tallers de Catalunya, amb un equip de 4 persones que donarà suport a la gestió de les troballes.

Fundació Tallers de Catalunya és una entitat no lucrativa on  generen  oportunitats socials i laborals a les persones amb discapacitat d’especial dificultat, amb els suports adequats per a desenvolupar el seu projecte de vida, per tal d’esdevenir ciutadanes i ciutadans de ple dret; promovent la contribució a la comunitat des del compromís ètic. Gestiona dos Centres Ocupacionals, dos centres especials de Treball i un Dispositiu d’Inserció a l’Empresa Ordinària a Barcelona.

Els nous processos de gestió s’entenen a partir de:

Una de les tasques principals serà la recollida d’objectes perduts de les diferents unitats territorials o seus de districte tant de Guàrdia Urbana, com de Mossos d’Esquadra

Aquesta aplicació, entre d’altres, inclou les millores següents:

La mitjana anual de troballes gestionades per l’Oficina és de 20.000, amb una mitjana mensual d’objectes custodiats al magatzem d’uns 5.000 objectes.

Pel que fa als objectes que entren a l’Oficina, aquest 2021:

– Al voltant d’un 42% prové de Transports Metropolitans de Barcelona

– Sobre un 24% de Guàrdia Urbana

– Aproximadament un 25% de Mossos d’Esquadra.

– La resta procedeix de particulars, ajuntaments, consolats i altres entitats ja esmentades.

Val a dir que hi ha una clara estacionalitat relacionada amb la pèrdua d’objectes. Sense considerar la situació d’excepcionalitat que vivim amb la pandèmia, és a l´estiu, Setmana Santa i Nadal quan més objectes arriben a l’oficina. També ho és en època de grans esdeveniments com poden ser el Mobile World Congress, fires, concerts etc…

Si fem referència als objectes que surten de l’Oficina:

– Aproximadament un 30% són retornats al propietari

– Entre un 30 i un 35% són destinats a reciclatge

– Pràcticament un altre 35% és enviat a: altres ajuntaments, consolats i ambaixades (documentació personal); Tresoreria i patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona; i a destrucció.

– Els lliuraments a trobadors solen suposar entre un 0,5% i un 1% de les sortides.

Malauradament, la situació actual provocada per la pandèmia ha obligat a alentir els processos, tant de registre -a causa del protocol de quarantena a què per seguretat se sotmeten els objectes-, com de lliurament.

També ha provocat augmentar limitacions quant a l’acceptació d’objectes, rebut només aquells que puguin ser reclamats per tenir propietari identificat, poder ser localitzat, o per contenir l’objecte algun identificador que permeti poder ser reclamat.

Els objectes que arriben a l’Oficina són molts i diversos. Quantitativament, el podi l’ocuparien:

– En primer lloc, documentació personal

– En segon lloc, carteres i moneders

– En tercer lloc, telèfons mòbils

Entre la resta: targetes de tota mena, diners, bosses, motxilles, carpetes, documents notarials, portàtils, càmeres, llibres electrònics, maletins, ulleres graduades i de sol, cascos, caçadores, jaquetes, paraigües, claus, joies, etc…

Cal fer un apunt relatiu al període legal de custòdia dels objectes:

Diàriament es reben gran varietat d’objectes perduts (o trobats).

Provenen principalment de:

– Cossos policials: Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra

– Altres entitats:

– Persones que es personen a l’oficina per lliurar objectes que han trobat

 

L’Oficina s’encarrega de gestionar aquests objectes, la qual cosa implica:

– Registre/alta informàtica dels objectes

– Cerca de la persona propietària a través del padró municipal per tal de possibilitar que puguin recuperar-los

– Gestió de les comunicacions amb propietaris i trobadors.

– Emmagatzematge de l’objecte a la ubicació assignada.

El magatzem està dividit de manera lògica i pràctica. Es distribueix en passadissos, prestatgeries (on es dipositen objectes com motxilles, bosses etc.), calaixos (per a objectes més petits com mòbils, carteres, documents, etc.), caixes per a documents format A4, penjadors per a peces tèxtils, etc.

Se separen també els objectes que ja han estat comunicats als seus propietaris, dels no comunicats (especialment documentació i objectes de petites dimensions)

 

L’Oficina s’encarrega de gestionar la sortida dels objectes, procedint a:

– El lliurament de l’objecte -a l’oficina- a la persona propietària (o a la persona representant d’aquesta)

– Lliurament de l’objecte -a l’oficina- a la persona que el va trobar  (o persona representant d’aquesta)

– Enviament dels objectes que no han estat recollits finalitzat el seu període de custòdia, a:

Tots aquests processos d’entrada i sortida, alhora necessiten la creació, i gestió constant de remeses (objectes agrupats) d’entrada i sortida.

 

Canals d’informació i consulta d’objectes perduts:

Hi ha dos canals habilitats a través dels quals el ciutadà pot efectuar consultes sobre documentació o objectes perduts:

 

Canal Internet: Un tràmit específic permet consultar i esbrinar si un objecte o document perdut és a l’oficina i com es pot recuperar.

Només és possible consultar objectes amb número d’identificació (és el cas de DNIs, passaports, NIEs etc.) o amb números de sèrie (és el cas de càmeres, portàtils, telèfons mòbils -IMEI- etc.)

Si el resultat de la consulta és positiu, per procedir a la recollida, caldrà sol·licitar cita prèvia.

 

 

Canal Telefònic: Trucant al telèfon gratuït 010 (931 537 010 per a trucades des de fora de l’àrea metropolitana). A més de poder fer la mateixa consulta  -anteriorment detallada al canal internet- permet crear una anotació que avisarà la persona propietària en cas que l’objecte, amb el número d’identificació informat, arribi a l’Oficina.

Igualment, aquest servei telefònic és també un canal per sol·licitar cita prèvia en cas que l’objecte consultat estigui a l’Oficina i es vulgui recuperar. Aquest serà també el canal per a la consulta d’objectes o documents sense número de sèrie ni identificació.

 

Recuperació d’objectes a l’Oficina:

Per recuperar un objecte presencialment, és requisit imprescindible sol·licitar cita prèvia.

Com ja indiquem, la persona propietària disposa de 6 mesos per reclamar-ne l’objecte o el document. Heu d’acudir a l’Oficina amb la documentació acreditativa necessària: documentació personal i factura, contracte o qualsevol altre document que demostri la titularitat de l’objecte.

Un cop transcorregut aquest termini, i si ningú en reclama la propietat, la persona que va trobar l’objecte disposa de 30 dies per recuperar-lo.

A més de presentar documentació que us identifiqui, haureu de mostrar el rebut emès per l’Oficina en el moment que hi va ser dipositat l’objecte.

També pot recuperar l’objecte una persona que actuï en representació de la persona propietària o trobadora. En aquest cas, a més del que s’ha comentat anteriorment, haurà de presentar una autorització de recollida -disponible al canal internet- que haurà d’estar signada per la persona que l’autoritza.

 

MATERIAL AUDIOVISUAL

DECLARACIONS MERCÈ VENTURA (vídeo)

DECLARACIONS MERCÈ VENTURA (àudio)

DECLARACIONS MARCELO MEIJON (vídeo)

DECLARACIONS MARCELO MEIJON (àudio)

RECURSOS

Fotos Oficina de TroballesCompartiu aquest contingut

Paraules clau
Oficina de Troballes/ Troballes/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina