Nova mesura pionera de Barcelona pels drets de la infància: accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars : Servei de Premsa

Nova mesura pionera de Barcelona pels drets de la infància: accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars

25/01/2022Temps estimat de lectura: 7 minuts

L’Ajuntament engega un projecte per crear una oferta pública que asseguri a la mainada un mínim de dues tardes d’extraescolars de diferents tipus: culturals, esportives, artístiques, científiques o d’idiomes

Ada Colau ha anunciat la mesura en l’acte “L’alcaldessa respon”, la cita anual amb el Col·legi de Periodistes

Es tracta d’una mesura de govern pensada per ampliar, universalitzar i fer més equitatiu l’accés a l’educació en el lleure, prioritzant les famílies en situació vulnerable

La iniciativa comença amb la creació d’una taula de coordinació a través de la qual l’Ajuntament implicarà les entitats i empreses del sector del lleure educatiu i esportiu, les famílies i els centres

La mesura arrenca amb un pressupost previst per a 2022 i 2023 de 23 M€

Nova mesura per enfortir els drets de la infància. L’alcaldessa, Ada Colau, ha anunciat aquesta tarda en l’acte “L’alcaldessa respon”, la cita anual amb el Col·legi de Periodistes, que l’Ajuntament ha decidit impulsar una mesura de govern pionera en el camp dels drets dels infants: l’accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars. Es tracta d’una mesura que estructura i sistematitza una oferta pública d’activitats de suport educatiu, culturals, artístiques, esportives, científiques, d’idiomes en temps de lleure, és a dir, que es desenvolupin a les tardes durant el període del curs escolar, però en horari no lectiu. En la línia de les campanyes d’activitats infantils i juvenils d’estiu que es desenvolupen en temps de vacances escolars, i ampliant l’oferta de les ja consolidades activitats extraescolars esportives, l’Ajuntament inicia un procés per crear tota una oferta d’activitats de qualitat i amb segell públic per a les hores lliures de la tarda després de l’escola.

L’objectiu de la mesura és endreçar i universalitzar les anomenades activitats “extraescolars” amb una oferta més diversa i ampliada, accessible a totes les famílies. Es tracta, doncs, de fer més equitatiu l’accés a aquestes activitats, ampliant així el dret dels infants a l’educació i la cultura més enllà de l’escola i en el context de la ciutat educadora. La mesura vol reduir les desigualtats entre infants i adolescents, i en definitiva, avançar en els drets culturals de la ciutadania.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Sisena Tinència d’Alcaldia, Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, i amb una àmplia transversalitat a partir de la implicació directa de l’àrea de Drets Socials, d’Esports, del Pla de Barris, dels districtes, i també del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). El pressupost previst per desplegar aquesta mesura en els anys 2022 i 2023 és de prop de 23M€. Inclou la posada en marxa de les noves estructures que caldrà crear per iniciar el projecte (com per exemple l’Oficina de tardes), així com els programes d’activitats que es desplegaran. Alguns d’aquests programes ja existeixen entraran a formar part d’aquest projecte, mentre que altres seran de nova creació. Aquesta partida pressupostària també preveu i inclou les beques tant de l’activitat extraescolar esportiva, que ja són operatives, com les que s’habilitaran per cobrir la demanda per a les altres activitats com per exemple les culturals, artístiques, o científiques, actualment inexistents.

 

Reduir i eliminar barreres i desigualtats

La iniciativa parteix de la idea que les activitats a les tardes després de l’escola són un factor clau de l’èxit educatiu. Són hores amb un gran potencial, perquè els aprenentatges en temps de lleure impacten de forma positiva en el desenvolupament d’infants i joves. Però no tota la població pot aprofitar de la mateixa manera aquestes hores de la tarda després de les classes.

De fet, les dades mostren desigualtats i algunes barreres d’accés que l’Ajuntament vol reduir i fins i tot eliminar. Per exemple, es constata que en els tres districtes de la ciutat amb la renda més baixa (Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó), l’oferta d’activitats extraescolars als instituts públics, la pràctica esportiva extraescolar i la participació en caus i esplais està per sota de la mitjana de la ciutat.

Per altra banda, les dades mostren que l’accés i la tria d’activitats extraescolars està condicionada principalment pel perfil sociocultural de les famílies, de manera que nivells d’estudis baixos, ingressos econòmics baixos o la procedència migratòria són factors associats a menys pràctica d’activitats extraescolars. Per altra banda, entre aquelles famílies que si que porten la mainada a activitats extraescolars tot i tenir aquests perfils, la majoria ho fan a activitats de tipus esportiu. És poc habitual en aquests casos escollir activitats artístiques, a les quals hi opten generalment famílies amb estudis superiors.

Sigui com sigui, actualment menys de la meitat dels infants i adolescents de la ciutat fa alguna activitat extraescolar no esportiva (el 48%). Per altra banda, 7 de cada 10 infants i adolescents fan esport extraescolar a la ciutat. Entre les noies, el 72% fan esport, mentre que entre els nois, són el 81% els que fan esport, segons l’Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018.

 

Taula de tardes educatives

Amb tot, les activitats extraescolars tenen una llarga i àmplia tradició a la ciutat de Barcelona. Ara bé, es tracta d’un sector molt atomitzat i desarticulat en el qual conflueixen empreses –mitjanes i petites- i associacions de l’àmbit públic i privat. De fet, s’estima que en l’actualitat hi ha actives a Barcelona al voltant de 1.200 entitats organitzadores d’activitats educatives, esportives, de lleure i artístiques en el temps extraescolar. Predominen les associacions, els clubs esportius, les AMPA/AFA/APA, les escoles i col·legis, les fundacions i les empreses privades de lleure educatiu, esportiu i cultural. Es calcula que totes elles organitzen al voltant de 1.300 activitats majoritàriament esportives, d’idiomes i artístiques.

L’Ajuntament de Barcelona vol aliar-se amb aquest actiu ja existent, i de fet, un dels objectius de la mesura que vol impulsar consisteix a coordinar tots aquests actors per unir esforços. Per aquest motiu, demà es constituirà una taula de treball de tardes educatives formada per totes les parts que hi estaran implicades. A banda de les mencionades àrees municipals en formaran part: associacions de famílies d’alumnat, entitats socials, educatives, culturals, esportives, membres dels diferents consells sectorials, així com persones expertes i responsables tècnics transversals de l’administració.

Aquesta taula serà l’espai en el qual s’aniran consensuant i treballant les diferents actuacions que permetran desplegar la mesura. Entre les primeres tasques que haurà d’abordar es troba l’homologació de les activitats de les tardes – tal com ja es fa amb les activitats dels casals durant la campanya de vacances d’estiu – així com la creació d’un sistema de beques per a les famílies que les necessitin, i en la línia del sistema que ja existeix per a les activitats esportives, amb la idea que les situacions econòmiques no siguin en cap cas un impediment per a cap família per accedir a cap activitat. L’Ajuntament calcula que la població potencialment beneficiària d’aquest sistema de beques estaria al voltant dels 24.000 infants i joves d’entre 3 i 16 anys que viuen en famílies amb vulnerabilitat social elevada.

 

Composició de la taula. Entitats: aFFaC – Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya; FAPAES – Federació d’Associacions de pares d’alumnes d’ensenyament secundari de Catalunya; FAPEL – Federació de pares i mares d’escoles lliures de Catalunya; Fundació Pere Tarrés; Fundesplai – Fundació Catalana de l’Esplai; Casal d’Infants del Raval; Fundació Privada Trinijove; Save the Children; EMIPAC – Escoles de música d’iniciativa privada de Catalunya; ACEM – Associació Escoles de Música Públiques; ACELLEC – Associació Catalana d’Empreses de lleure, educació i cultura;  IBE – Institut Barcelona Esports; Direcció de projectes del Consell de l’Esport de Barcelona. Persones expertes: Nil Barutel (Riborquestra i Temps Art); Víctor Lobo (Experimentem amb l’ART); Oriol Roca (Cooperativa Més Educació); Sergi Gonzàlez (Convivim Esportivament i Temps de Joc); Antonio Alcàntara (La Periferia); Fathia Benhammou (Fundació Jaume Bofill/Educació 360); Àngela Garcia (Robòtica i Ciència). Representació de l’administració: Direcció d’Educació; Cultura i Educació; Infància i Joventut; CEB; Pla de Barris. Representació política: Maria Truñó (comissionada d’Educació); Pau Gonzàlez (regidor d’Educació).

 

Les primeres passes de la mesura

Si bé demà es constitueix formalment la taula que dóna el tret de sortida a aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Barcelona ja ha posat en marxa algunes accions prèvies necessàries per tirar endavant la mesura. La diagnosi de la cobertura i l’abast actual de l’oferta de les activitats de tardes als barris d’actuació prioritària – els que tenen implantat el Pla de Barris- és una de les tasques ja començades.

També han començat a funcionar i s’estan preparant alguns programes que s’inclouran en aquesta mesura. Un d’ells és el “Menjallibres 2.0”, un programa cultural i de suport educatiu per reforçar la lectura i l’expressió en català per a 500 infants de 7-9 anys (de segon i tercer de primària) que es desenvolupa en 30 escoles públiques de 12 barris dins del Pla de Barris, amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Al mes d’octubre es va iniciar l’activitat del Menjallibres 2.0 als barris del Raval, Poble-sec, el Carmel, el Besòs i el Maresme, la Trinitat Vella, el Turó de la Peira, Vallbona, Ciutat Meridiana, Verdum, la Prosperitat, Roquetes, i la Trinitat nova, amb un pressupost previst d’1 milió d’euros.

 

Un altre dels programes que entrarà a formar part d’aquesta mesura és “Som artistes”, que es preveu que començarà al mes de març de 2022. Es tracta d’un programa d’educació i pràctica artística de tardes per a 800 infants i adolescents que s’implantarà en 4 territoris amb escassa oferta, en el context del Pla de Barris: el Besòs-Maresme, Bon Pastor, Trinitat Vella i Trinitat Nova. Aquest programa posa a l’abast activitats culturals i artístiques comunes tant a nivell de tast inicial, com d’aprofundiment en llenguatges artístics diversos. El pressupost previst per als anys 2022-2023 és de 500.000€

 

L’oficina de tardes

La gestió de la programació d’activitats de les tardes es coordinarà des d’una oficina única, que serà també un punt de suport a les entitats i a les associacions de famílies implicades en l’organització d’aquestes activitats. Aquesta oficina serà el centre de treball per establir els criteris d’homologació d’activitats artístiques, culturals, científiques, tecnològiques, i de suport educatiu que formin part del programa. També serà l’espai de gestió del sistema de beques artístiques i oferirà una plataforma amb les activitats de tardes extraescolars semblant a la que ja opera per a la campanya de vacances d’estiu.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
activitat extraescolars/ Barcelona pels drets de la infància/ L’alcaldessa respon/ L’alcaldessa respon 2022/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina