Barcelona desplega una nova estratègia antiracista per anar a l’arrel del fenomen amb més prevenció i recursos : Servei de Premsa

Barcelona desplega una nova estratègia antiracista per anar a l’arrel del fenomen amb més prevenció i recursos

21/03/2022Temps estimat de lectura: 6 minuts

La mesura de govern “Per una Barcelona antiracista” preveu reforçar l’Oficina per la No Discriminació tant a nivell territorial com de funcions, i aprofundir en la prevenció per eradicar el racisme i la xenofòbia i deconstruir el privilegi blanc amb una inversió inicial de 400.000 euros

L’objectiu és anar a l’arrel amb nous plans de treball de sensibilització i formació en àmbits clau com, entre d’altres, la comunitat educativa o el sector immobiliari

L’Ajuntament vol implicar directament les persones racialitzades en el procés de disseny i desplegament de la mesura, amb la seva participació en els comitès de seguiment i amb creació d’una borsa de persones formadores tant per a sessions internes a personal dels serveis municipals com sessions externes

Coincidint amb el Dia Internacional contra el Racisme, el consistori llança una campanya de sensibilització per conscienciar dels privilegis i del racisme com a estructura sistèmica de la nostra societat

El racisme, com el patriarcat, és un fenomen sistèmic de la societat que opera a tots els nivells, des del personal al polític i econòmic, que genera situacions de discriminació evidents (un insult, una agressió, la negació d’un servei) i situacions més subtils. L’Ajuntament de Barcelona, que compta amb un servei específic i de referència a la ciutat com és l’Oficina per la No Discriminació (OND), comença a desplegar ara una nova estratègia amb tres nivells d’actuació: en primer lloc, abordar la prevenció general, amb accions orientades a deconstruir els prejudicis en què es fonamenten les discriminacions; en segon lloc, abordar la prevenció específica, per desactivar actituds i conductes racistes més manifestes; i per últim, la protecció davant de la vulneració de drets.

Aquesta estratègia queda recollida en la mesura de govern “Per una Barcelona antiracista”, que compta amb una inversió inicial de 400.000 euros i recull igualment la necessitat, la voluntat i el compromís ferm d’implicar les persones racialitzades en el disseny i desplegament de les línies de treball que s’hi proposen, ja que no es pot treballar de manera efectiva i honesta per deconstruir el privilegi blanc sense la participació protagonista d’aquest col·lectiu.

En aquest sentit, una de les accions que preveu és la creació d’una borsa de persones formadores racialitzades que participaran en les activitats de formació previstes, tant a personal intern de serveis municipals que tenen contacte directe amb la ciutadania, com sessions de formació externes que l’OND realitza de manera recurrent.

La mesura “Per una Barcelona antiracista” inclou la necessitat d’estudis que aprofundeixin en el coneixement de com opera la discriminació, un coneixement necessari per tal de desenvolupar accions concretes efectives. La societat barcelonina, de la mateixa manera que la societat occidental en el seu conjunt, és una societat multiracial, on moltes persones racialitzades no tenen rerefons migratori o aquest és prou llunyà perquè no hagi de determinar la seva adscripció a la societat. No obstant, la majoria d’estudis analitzen la qüestió de la diversitat partint de variables com la nacionalitat o el lloc de naixement de les persones o dels progenitors. De la mateixa manera, dins del concepte de racisme, operen diferents mecanismes d’inferiorització de persones i col·lectius (afrofòbia, antigitanisme, islamofòbia, etc.), que no s’expliquen només per un color de pell o fenotip

El 29% de barcelonins i barcelonines ha nascut a l’estranger, però la diversitat sociocultural no es limita només al fet migratori. Exemples clars d’aquesta diversitat els podem trobar en la presència d’un miler de comunitats i entitats religioses i de consciència, corresponents a 27 tradicions diferents, així com en el context plurilingüe de la societat barcelonina, amb més de 300 llengües parlades, o bé amb el poble gitano, present a la ciutat des de fa més de 600 anys. Per tot això, amb persones expertes en metodologia i amb persones racialitzades es realitzarà el disseny i treball de camp d’un estudi que pretén resoldre aquesta mancança.

 

Prevenció a les escoles i treball conjunt amb el sector immobiliari

Un dels àmbits on es vol portar el nou model de prevenció contra el racisme amb persones racialitzades és a les comunitats educatives i centres escolars. D’una banda, es vol potenciar la mirada antiracista a les escoles i incrementar el nombre de centres adherits al programa d’Escoles per la igualtat i la diversitat, així com millorar la presència i expressió de la diversitat de la nostra societat en els materials pedagògics utilitzats al centre. Així mateix, l’objectiu no acaba a les aules sinó que vol arribar al personal d’espais com els de menjador i a les activitats extraescolars, així com a les associacions de famílies i altra comunitat educativa no formal i casals i activitats de lleure com esplais i caus.

Per dur-ho a terme, s’ha establert un pla de treball entre les àrees municipals de Drets de Ciutadania, Educació i Diàleg Intercultral i Pluralisme Religiós i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Un altre sector destacat on es vol intervenir de forma prioritària és l’immobiliari, ja que els agents que hi treballen són un actor clau i indispensable en la prevenció de la discriminació en l’accés a l’habitatge pel seu rol d’intermediació en les relacions comercials en el mercat de lloguer. El recent estudi encarregat per l’Ajuntament de Barcelona “Discriminació a la carta” mostra una alta acceptació de les pràctiques discriminatòries entre els agents immobiliaris, per bé que entre els col·legiats existeixen més reticències a acceptar-les i normalitzar-les. En el marc de la mesura “Per una Barcelona antiracista”, s’ha acordat la celebració d’un programa formatiu amb professionals del sector per prevenir i aturar actituds discriminatòries, així com seguir teixint espais de col·laboració amb representants de les propietats, agents de la propietat immobiliària i agències immobiliàries per millorar la sensibilització dels seus col·legiats.

 

Millorar canals de denúncia i reforç de l’OND

Una de les complexitats a l’hora de detectar situacions de discriminació és la infradenúncia, és a dir, la normalització d’alguns comportaments així com la desconfiança o la dificultat d’accés als serveis. Per això, l’Oficina per la No Discriminació desplegarà dos punts d’informació sobre discriminació i defensa de drets al territori, el primer a Sant Andreu el 2022, i un altre a Sants-Montjuïc el 2023, on s’oferiran els serveis d’atenció de l’OND. En paral·lel, es desplegarà el projecte Antenes, a través del qual es capacitaran entitats ciutadanes com associacions de veïns o AFA, que treballen als barris per tal que incorporin o reforcin la mirada antiracista i esdevinguin entitats col·laboradores dels serveis municipals contra la discriminació.

D’altra banda, l’OND aprofitarà totes les eines jurídiques de les quals es disposa, amb el desplegament de la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no discriminació, i dels mecanismes de justícia restaurativa i defensa dels drets de la víctima, que inclouen, entre d’altres aspectes, l’acompanyament i apoderament de les víctimes, un règim ampli d’infraccions, i eines de reparació i d’educació al subjecte infractor. L’Ajuntament de Barcelona destinarà recursos tècnics i humans de l’OND per desplegar aquest règim de garantia, i dissenyarà i implementarà un pla de formació a serveis municipals clau en aquesta matèria.

 

“Deixar entrar els racistes provoca un efecte crida”

Coincidint amb el Dia Internacional contra el Racisme, que se celebra cada 21 de març, l’Ajuntament de Barcelona desplega una campanya de comunicació i sensibilització per refermar el seu compromís amb la lluita contra el racisme i la xenofòbia. La campanya capgira alguns dels arguments racistes i prejudicis més habituals per reduir-los a l’absurd i fer-los caure pel seu propi pes. Dissenyada per l’agència Putos Modernos utilitza la sàtira com a vacuna contra l’odi. Segons els expedients oberts per l’Oficina per la No Discriminació, durant el 2021 el racisme i la xenofòbia van ser la primera causa de discriminació a la ciutat. En total l’OND va recollir 84 casos, dels quals pràcticament la meitat (el 44%) eren situacions on es vulnerava la integritat moral de les víctimes, però també altres discriminacions en la prestació de serveis o d’accés a l’habitatge, amb un 13% de totes les situacions cada tipologia.

 

 

Segons els casos recollits, al 2021 van augmentar les queixes per tracte vexatori per raó d’origen (insults, menyspreu, humiliacions, amenaces, comentaris ofensius de retorn al país d’origen), així com aquelles situacions en l’àmbit de les comunitats de veïns, agreujat per les dificultats relacionals causades pel confinament, a partir d’estereotips i prejudicis que finalment han portat a agressions racistes.

Alhora, es va mantenir la restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries en la mateixa línia del 2020, en relació amb l’origen de naixement de la persona o nacionalitat. Hi ha 9 expedients oberts per aquest motiu a l’OND i es continua amb les actuacions de requeriment a les entitats. També es mantenen les situacions d’actuacions discriminatòries per part de cossos de seguretat privats en zones comercials pel dret d’admissió, i a l’espai públic amb criteris de perfil ètnic.

 

Paraules clau

racisme/