Barcelona incorpora l’ús de drons per millorar la gestió de l’espai públic, amb les platges com a primer gran banc de proves : Servei de Premsa

Barcelona incorpora l’ús de drons per millorar la gestió de l’espai públic, amb les platges com a primer gran banc de proves

27/04/2022Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal d’Informàtica i BIT Habitat signen un conveni de col•laboració per a l’impuls d’una prova pilot al litoral barceloní en el marc del Laboratori d’Innovació Urbana de Barcelona

Sota aquest paraigües, es liciten els serveis tècnics que, de cara a l’estiu, permetin mitjançant tecnologia dron millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de les platges i les zones de banys de Barcelona i estimar l’aforament, en temps real, de persones usuàries a les platges durant la temporada alta

El projecte compleix amb tots els requisits de protecció de dades i també servirà per estudiar l’aplicació de drons en altres activitats d’interès públic i provar nous sistemes de control d’aforament en els espectacles musicals i activitats recreatives a l’aire lliure

Barcelona fa una aposta per utilitzar la tecnologia dron per millorar la gestió de l’espai públic, en concret a les platges de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal d’Informàtica i BIT Habitat han signat un conveni de col·laboració que, en el marc del Laboratori d’Innovació Urbana de Barcelona, vol impulsar l’ús de la tecnologia dron per millorar la gestió dels espais públics i adoptar solucions innovadores que donin resposta a necessitats que les  diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona considerin que potencialment podrien ser resoltes amb aquesta solució tecnològica.

Les tecnologies emergents, com és el cas de les d’aeronaus pilotades remotament (drons) i el processament d’imatges mitjançant Intel·ligència Artificial (IA), ofereixen nombroses aplicacions per millorar la gestió urbana. És en aquest marc, que l’Ajuntament ha tret la licitació pública que ha de permetre contractar aquest servei, de cara a l’estiu, consistent en l’obtenció d’imatges i vídeo mitjançant tecnologia dron per millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió del litoral del terme municipal de Barcelona. La prova d’aquesta solució tecnològica es fa amb totes les garanties legals pel que fa a protecció de dades de caràcter personal, drets digitals i la gestió ètica de les dades.

Aquest projecte serà de les primeres iniciatives del Laboratori d’Innovació Urbana de Barcelona, que gestiona la fundació municipal BIT Hàbitat, un servei que serà operatiu al llarg del 2022 i que permetrà, per una banda, facilitar a l’Ajuntament de Barcelona el testeig de solucions innovadores orientades a les necessitats urbanes, i, per l’altra, oferir a empreses i entitats la possibilitat de provar en entorn reals solucions en fase pre-comercials.

La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, destaca que “amb aquesta prova pilot posem en marxa el model d’innovació digital i testeig de tecnologies que volem per a la ciutat: que doni resposta a necessitats urbanes reals, que compti amb lideratge públic en la facilitació d’espais de testeig tecnològic, i que respecti els drets digitals (privacitat i control de dades) de la ciutadania”.

 

La tecnologia dron, testada amb èxit l’estiu passat al litoral barceloní

A l’estiu de 2021, l’Ajuntament de Barcelona va dur a terme una prova de concepte per estudiar la viabilitat i idoneïtat de la utilització de la tecnologia dron per gestionar l’accés a les platges i donar resposta a la llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. Aquesta prova de concepte va oferir uns resultats òptims.

Ara, de cara a aquest estiu, l’objectiu és anar un pas més enllà amb un projecte pilot que permeti avaluar la utilització intensiva d’aquesta solució tecnològica per capturar i processar la informació necessària per gestionar l’accés a les platges situades en el litoral de Barcelona. Tot plegat amb la voluntat que la tecnologia dron es converteixi en el principal mitjà d’obtenció de la informació necessària per ordenar el litoral i poder, en el futur, convertir el projecte pilot en un servei públic regular.

Per tal de garantir la salvaguarda dels drets i llibertat de les persones, i d’acord amb la metodologia establerta per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el sistema de processament d’imatges en temps real les anonimitza en el mateix procés de generació i elimina les originals immediatament després. El sistema que es posa en pràctica a les platges,  un cop processades totes les imatges que conformen una platja, procedeix a agregar els aforaments per imatge per obtenir l’aforament total, sense que hi hagi, en cap cas, reconeixement de les persones.

Així doncs l’abast dels treballs que es requereixen en el contracte són:

Per a fer-ho l’empresa adjudicatària haurà de disposar, com a mínim, de dos drons amb càmera integrada i operatius en tot moment, així com els recursos humans necessaris pe  complir amb tots els requisits establerts per la normativa aplicable.

Gràcies a aquest contracte, el servei de monitorització d’aforament a les platges de Barcelona comptarà amb una actualització regular de l’aforament cada 1,5 hores durant les hores de més afluència en temporada alta (des de les 11:00h del matí fins les 19:00h de la tarda). Després de la temporada de platges, s’hauran acumulat més de 900 hores d’operació dron.

 

Estudiar l’aplicació de la tecnologia dron en altres activitats d’interès públic

Així mateix, el plec tècnic requereix als licitadors que estableixin un sistema de control d’aforament complementari als que actualment estiguin establerts en els espectacles musicals i activitats recreatives de caràcter extraordinari que se celebren en un espai públic a l’aire lliure, de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el reglament que la desenvolupa, aprovat pel decret 112/2010, del 31 d’agost .

També demana estudiar la possibilitat d’aplicar la tecnologia dron en altres activitats d’interès públic, sempre i quan no es captin dades de caràcter personal. Altres proves pilot a concretar poden ser:

Ni BIT Habitat ni el personal de l’Ajuntament de Barcelona podran accedir, en cap cas, a dades personals, atès que només tindran accés a les dades anonimitzades i a les de valor afegit generades durant tot el cicle de vida del servei.

El cost de la licitació és de 169.279,00 EUROS, IVA inclòs i el període de vigència és des de la signatura de contracte fins a 31 de desembre de 2022.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
drons/ platges/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina