Barcelona vol invertir 50 milions d’euros dels fons europeus Next Generation en projectes per la desconcentració i millora de la qualitat de l’activitat turística : Servei de Premsa

Barcelona vol invertir 50 milions d’euros dels fons europeus Next Generation en projectes per la desconcentració i millora de la qualitat de l’activitat turística

13/05/2022Temps estimat de lectura: 3 minuts

Barcelona presenta 21 projectes a la convocatòria del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic de 2022 que es finançaran amb fons europeus Next Generation

L’estratègia de Barcelona busca la desconcentració territorial de l’activitat turística, la creació de nous imaginaris, la millora de la mobilitat turística i la innovació

El projectes del pla s’agrupen en sis àmbits d’actuació: Litoral, Besòs/Collserola, Montjuïc, oferta desconcentrada, mobilitat sostenible i innovació.

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, un extens pla d’actuacions que preveu inversions de fins a 50 milions d’euros per a dur a terme 21 projectes a la ciutat que s’hauran de finançar amb els fons europeus Next Generation. L’Estratègia s’instrumenta al voltant de Programes de Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions adreçats a les entitats locals, en el context del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol.

 

 

A través d’aquest pla el govern pretén transformar, modernitzar i millorar la competitivitat del sector turístic i ho vol fer a través de la sostenibilitat i la innovació.

Els projectes presentats per Barcelona en el Pla de Sostenibilitat Turística en destinacions (PSTD) a la convocatòria del 2022 encaixen amb els eixos estratègics definits en el marc de la convocatòria que són la transició verda i sostenible, l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat.

La convocatòria, adreçada als ens locals, té una dotació total de 1.900 milions d’euros, distribuïts en les convocatòries dels anys 21, 22 i 23. 194 milions li pertoquen a Catalunya i el Pla de Barcelona opta a 50 milions d’euros, el màxim previst en aquesta convocatòria.

La convocatòria preveu una categoria específica per la seva especial singularitat per les ciutats de Madrid i Barcelona considerades grans destinacions urbanes.

Un cop presentat el pla a la convocatòria, la valoració de l’estratègia es farà per part de la secretaria d’Estat de Turisme i la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, ens els últims anys, ha treballat per transformar i diversificar el model turístic que consolidi la ciutat com una destinació líder en turisme urbà que respongui a criteris de sostenibilitat, equitat i qualitat. Així, s’ha definint un Pla Estratègic, una Estratègia de màrqueting turístic, una Mesura de Govern de Nous Imaginaris i la definició de l’economia del visitant en l’agenda econòmica Barcelona Green Deal.

 

Estratègia Barcelona. Objectius específics de la ciutat

El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Barcelona (PSTD) té per objectiu impulsar la recuperació econòmica i la resiliència de la destinació a través de la desconcentració, la creació de nous imaginaris i la innovació, assegurant el retorn social del turisme i la sostenibilitat de l’activitat. Per aquest motiu, es planteja 6 grans objectius:

[…]

 

Document relacionat (PDF)

Paraules clau

fons europeus Next Generation/ tuismr/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina