El solar de l’antic Talia es dota d’usos provisionals : Servei de Premsa

El solar de l’antic Talia es dota d’usos provisionals

20/05/2022Temps estimat de lectura: 4 minuts

El districte de l’Eixample i les entitats del barri han definit conjuntament que s’hi ubiqui un escenari, una zona estada, jocs infantils, arbrat situat en testos grans i horts urbans

El condicionament del solar i la instal·lació dels diferents elements de mobiliari s’anirà fent des d’ara i fins a finals d’any

Inclou declaracions de Pau Gonzàlez, regidor de l’Eixample

L’Eixample ha acordat amb el veïnat i les entitats de Sant Antoni el projecte d’usos provisionals del solar de l’antic teatre Talia. Després que l’Ajuntament de Barcelona adquirís la propietat del solar ubicat a l’avinguda del Paral·lel, el districte va iniciar un procés de treball amb entitats del barri, equipaments i veïns per concretar les seves necessitats i demandes per dotar de vida l’espai recuperat.

Entre ells hi ha les entitats veïnals que històricament havien reivindicat el solar, ara agrupades sota el paraigua de la Plataforma Unitària pel Talia, els centres educatius públics del barri (Escola Ferran Sunyer, Escola Aldana i Escola Bressol Tres Tombs) i veïns de les finques adjacents al solar. Amb tots ells es van celebrar diverses sessions per concretar i definir els usos comunitaris que convertiran aquest solar d’uns 785 m2 de superfície en un espai d’ús veïnal abans que acabi l’any.

En concret, i fruit del treball compartit, s’ha acordat ubicar-hi un escenari d’obra, una zona estada amb bancs, jocs infantils, arbrat -situat en testos grans- i horts urbans. Aquests horts seran de gestió de les escoles i entitats del barri de Sant Antoni que s’hi impliquin i que s’hi hagin mostrat interessades, com les escoles Ferran Sunyer i Aldana, l’entitat PAIDEIA, o l’escola bressol Tres Tombs. El condicionament de l’espai del solar amb tots els elements acordats s’anirà fent de manera progressiva des d’ara i fins a finals d’any. S’ha previst que el nou espai d’ús veïnal tindrà dos accessos, una nova tanca perimetral permeable i quedarà tancat a la nit, com els interiors d’illa.

El regidor de l’Eixample, Pau Gonzàlez, ha celebrat “haver consensuat amb el veïnat els usos que permetran obrir per fi aquest espai, que en el futur seran habitatges dotacionals i equipament, i aprofitar-lo mentrestant per gaudir, estar, jugar i fer xarxa veïnal, en un barri tan dens com Sant Antoni”. Gonzàlez ha detallat que entre els usos contemplats hi ha “horts, espais d’estada, jocs infantils i un escenari, on poder fer vincle entre el passat del Teatre Talia i el futur equipament cultural, un fet que permetrà que, des de ja, les escoles, els infants de la zona i teixit cultural potent de Sant Antoni puguin gaudir i omplir de vida aquest espai”. “Esperem que per la Festa Major de l’any vinet poder entrar i celebrar el nou Talia”, ha afirmat.

 


Proposta treballada amb les entitats
 

Fins ara les intervencions que s’han fet han permès netejar i condicionar el solar i instal·lar una tanca provisional. També s’ha ampliat la vorera de l’Avinguda Paral·lel. Actualment hi ha en curs els treballs per dur a terme l’obertura dels porxos de l’avinguda. Una altra actuació que resta pendent, i de la qual s’està redactant el projecte, és per adequar i condicionar les dues parets mitjaneres, tant la que dona al carrer Borrell com la de l’avinguda Paral·lel, una obra que el districte té prevista per  a inicis de setembre.

 

Habitatge dotacional i equipaments

En el futur, en aquest solar, de 785,30 m2 de superfície, l’Ajuntament té previst fer-hi habitatge dotacional, destinat a col·lectius específics com pot ser joves o gent gran, i un equipament cultural. Segons els plans vigents, l’alçada màxima de l’edifici serà de planta baixa més sis plantes pis, amb una superfície màxima edificada de 5.345 m2. La proposta que hi ha sobre la taula, compartida amb el veïnat, és construir-hi un equipament cultural pel barri en planta baixa, i fer els pisos dotacionals a les plantes superiors.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats de disposar de més habitatge i serveis de barri a l’Eixample, el territori amb més habitants de la ciutat –el 16,4%– i que compta amb una densitat més alta que la mitjana. A més, el districte concentra una gran activitat econòmica i una mixtura d’usos que conviuen estretament en un teixit històric, compacte i molt consolidat que dificulta trobar nous espais per a ús públic per garantir una oferta d’habitatge i d’equipaments públics de proximitat indispensables per una adequada qualitat de vida del veïnat.

 Compartiu aquest contingut

Paraules clau
solar de l’antic Talia/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina