L’Ajuntament de Barcelona destina 11’6 milions d’euros a contractes amb reserva social durant l’any 2021, un 10% més de l’import previst : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona destina 11’6 milions d’euros a contractes amb reserva social durant l’any 2021, un 10% més de l’import previst

03/07/2022Temps estimat de lectura: 3 minuts

Aquest tipus de contractació reforça les polítiques socials, crea oportunitats d’inserció laboral per a persones amb especials dificultats i enforteix i promou l’economia social a la ciutat

Cada any l’Ajuntament de Barcelona incrementa l’objectiu de despesa destinada a aquest tipus de contractació, enguany serà d’11 milions d’euros

Durant l’any 2021, l’Ajuntament de Barcelona va destinar 11’6 milions d’euros a contractes amb reserva social. Aquest import suposa un 10% més de l’objectiu previst, que era de 10’5 milions d’euros. La contractació social de reserva és un mecanisme per reforçar les polítiques socials, crear oportunitats d’inserció laboral per a persones amb especials dificultats i enfortir i promoure l’economia social a la ciutat.

Així, als contractes de reserva social només s’hi poden presentar Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS) i Empreses d’Inserció (EIs), que són empreses que es dediquen a la inserció social i laboral tant de persones amb discapacitat com de persones amb dificultats d’inserció laboral.

Aquests 11’6 milions d’euros s’han distribuït en 545 contractes. Les principals aportacions a aquest import d’execució per part dels districtes i les àrees de l’Ajuntament les fan la Gerència de Recursos assolint els 389.000 euros, el Districte de Ciutat Vella amb 326.000 i la Gerència d’Ecologia Urbana, amb un assoliment de 326.000 euros. Seguits del Districte de Les Corts, que supera els 218.000 euros, i el de l’Eixample, amb 211.000 euros en contractació reservada.

En la mateixa línia, pel que fa als ens del Grup Municipal, les principals aportacions provenen de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, amb l’execució 4,1 milions d’euros en contractes reservats, i de TERSA, amb una xifra d’1,4 milions d’euros. Els segueixen Barcelona Activa amb 954.000, BSM que assoleix els 379.000 euros i el Consorci Museu de Ciències Naturals, amb un assoliment de 129.000 euros.

L’any 2021, l’Ajuntament de Barcelona va fixar el percentatge de contractació amb reserva social en un import mínim de 10’5 milions d’euros. D’aquesta manera, el consistori compleix amb la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) que obliga les entitats a fixar el percentatge mínim de reserva en els procediments d’adjudicació a favor dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social i Empreses d’Inserció, que compleixin els requisits establerts en la normativa corresponent.

Cada any l’Ajuntament de Barcelona incrementa els objectius anuals i de seguiment dels mateixos mitjançant la Comissió de contractació pública sostenible. Així, l’any 2018 l’objectiu va ser de 9 milions d’euros, el 2019 i 2020 de 10 milions d’euros, (objectiu prorrogat per causa de la pandèmia) i el 2021 de 10’5 milions d’euros. Per aquest 2022 el la quantitat mínima és d’11 milions d’euros.

 

Un servei municipal d’assessorament per a la implementació de la Reserva Social

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Barcelona Activa, compta amb un servei d’assessorament adreçat tant a unitats administratives com a empreses, per a la implementació de la Reserva Social, així com de clàusules socials vinculades a la inserció de persones en risc d’exclusió i a la subcontractació d’empreses d’economia social.

Aquest servei promociona les clàusules socials a les licitacions de tot el grup municipal, assessora pel seu compliment tant a les unitats promotores coma les persones adjudicatàries, preselecciona persones en atur amb especials dificultats d’inserció laboral, fa recerca d’empreses d’economia social i ofereix indicacions per al compliment dels objectius de la Reserva Social.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
reserva social/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina