[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament de Barcelona redueix la bretxa digital i agilitza la burocràcia per tramitar ajudes socials de manera virtual : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament de Barcelona redueix la bretxa digital i agilitza la burocràcia per tramitar ajudes socials de manera virtual

27/08/2022Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana Social (OVACS) ja funciona com a prova pilot al Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella i busca facilitar l’accés de la ciutadania a diversos tràmits de forma més àgil i menys burocràtica

L’OVACS garanteix en tot moment la privacitat i l’acompanyament professional, a la vegada que estalvia a la ciutadania haver de duplicar desplaçaments

La Mesura de Govern d’Innovació Social, que inclou 35 accions concretes com és la creació de l’OVACS, també ha fet possible que les famílies que poden rebre el Fons d’Infància 0-16 siguin informades proactivament de la possibilitat de fer el tràmit

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un projecte pilot d’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana Social (OVACS), la qual cosa possibilita per primera vegada a la ciutadania poder tramitar diferents ajudes socials de manera virtual i sense necessitat de desplaçar-se. El projecte, que està emmarcat en la Mesura de Govern d’Innovació Social i que de moment ha arrencat al Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella, funcionarà durant els propers mesos com una prova pilot per detectar les fortaleses i les possibilitats de millora d’una nova manera de fer en la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament. L’objectiu últim és facilitar l’accés a diversos tràmits socials des d’un únic punt perquè tot plegat sigui més àgil i menys burocràtic, garantint en qualsevol cas que aquest sistema virtual no representa cap barrera afegida ni impossibilita la gestió d’aquestes ajudes.

 

 

En aquesta primera fase del projecte, l’OVACS del Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella donarà atenció als barris de Sant Andreu, Baró de Viver, Trinitat Vella i Bon Pastor. La població que faci ús d’aquest sistema disposarà de l’equipament i de la privacitat per connectar-se a través de videoconferència amb professionals de diferents serveis socials que hi ha repartits al territori, tot plegat amb el suport d’una persona de suport que l’acompanyarà i guiarà en la realització d’aquestes videoconferències amb els diferents serveis. En aquesta primera prova pilot, la ciutadania podrà connectar-se amb algun Centre de Serveis Socials (CSS) per demanar informació general i recollir documents, cursar la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència o bé fer el tràmit per demanar el servei de teleassistència. A més a més, també podran connectar-se amb l’Oficina de Prestacions per demanar informació i assessorament sobre diferents prestacions, així com sol·licitar i també rebre la targeta de transport T-Usual bonificada. L’OVACS també permetrà en aquest primer moment la connexió amb els Punts d’Assessorament Energètic (PAE), ja sigui per rebre assessorament general, sol·licitar un Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) o bé la tramitació del bo social per pagar la factura de la llum. Així doncs, la ciutadania que utilitzi l’OVACS podrà fer des d’un únic punt d’accés i a través d’una pantalla el conjunt de tràmits que, d’altra manera, l’obligarien a fer diversos desplaçaments.

 

Serveis socials municipals més propers, més eficients i amb la màxima qualitat

L’oficina virtual és un dels 35 projectes concrets que inclou la Mesura de Govern d’Innovació Social que es va presentar el mes de febrer del 2021 i que, amb un pressupost associat de 13,5 milions d’euros busca construir uns serveis socials municipals més propers, més eficients i amb la màxima qualitat. De fet, la irrupció de la Covid-19 ha posat de manifest la importància de la digitalització i de la tecnologia en la vida present i futura, i l’objectiu del consistori és lluitar contra les barreres que existeixen en l’accés digital perquè aquests canvis de paradigma arribin també al conjunt de la ciutadania, independentment de la seva situació socioeconòmica.

L’OVACS és la manera que ha de permetre el consistori avançar en la definició i implantació de models híbrids d’atenció social que ajudin a garantir els drets de tota la ciutadania, a la vegada que s’amplia la cobertura per mirar d’arribar a totes les persones que puguin ser beneficiàries de cadascun dels programes.

Amb la mateixa filosofia de fons, la Mesura de Govern d’Innovació Social també ha permès el reforç del simulador web d’ajudes i prestacions, que només durant l’any 2021 va rebre més de 55.000 visites, o bé la prova del robot social ARI en diferents domicilis, entre d’altres projectes. Seguint en aquesta línia, per exemple, enguany ha estat el primer any que la gestió dels Fons d’Infància 0-16 ha incorporat canvis per tal de fer la sol·licitud de forma més àgil i perquè arribi al conjunt de les famílies que poden sumar-se a la convocatòria. Així doncs, l’Ajuntament de Barcelona ha enviat de manera proactiva missatges informatius a les persones que complien els requisits per informar-les de la possibilitat d’accedir a aquesta prestació, ja fos a través del Portal de Tràmits genèric de l’Ajuntament però també a partir d’una cinquantena de punts físics d’assessorament distribuïts pel conjunt del territori.

Un altre dels 35 projectes inclosos en l’estratègia municipal d’innovació social ha estat la introducció de la intel·ligència col·lectiva com a sistema de suport als i les professionals dels serveis socials. L’anomenat sistema DPR (Demandes, Problemes,  Recursos) és un sistema de suport a les decisions que prenen els i les professionals quan atenen una persona usuària als Centres de Serveis Socials, basat en eines d’intel·ligència artificial avançada perquè, tot recollint l’experiència passada de casos similars, el sistema faci propostes de diagnosi i recursos que igualment han de ser validades després pels equips professionals. Automatitzant aquest procés es redueixen les hores destinades a la gestió d’aquests equips, que poden augmentar el temps dedicat a l’atenció social i, a la vegada, construir un registre i una sistematització més gran de la informació i de l’evolució dels perfils de les persones ateses, entre d’altres. La prova pilot d’aquest nou sistema es va iniciar l’any 2018  en tres Centres de Serveis Socials amb bons resultats qualitatius i quantitatius, i per aquesta raó des de l’octubre de 2021 s’ha fet extensiu al conjunt dels CSS que hi ha a la ciutat. Entre l’agost del 2021 i el maig del 2022, per posar una xifra, els equips professionals dels CSS n’han fet més de 13.000 usos del sistema DPR.

 

Declaracions de Laura Pérez

Vídeo

Àudio

 

Declaracions d’usuària

Vídeo

Àudio

 

Imatges de recurs (vídeo)

 

Paraules clau

Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana Social (OVACS)/