Barcelona inverteix més de 7,5 milions d’euros en impulsar 115 projectes de Cooperació Internacional i Educació per a la Justícia Global : Servei de Premsa

Barcelona inverteix més de 7,5 milions d’euros en impulsar 115 projectes de Cooperació Internacional i Educació per a la Justícia Global

05/10/2022Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament destina 7,52 milions d’euros a impulsar projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global, un 6,36% més que l’any anterior

Reben subvenció més de la meitat dels projectes que van ser admesos i un 62,50% dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts

En el Programa de Cooperació destaca la línia de justícia de gènere, amb 25 projectes presentats; i en el Programa d’Educació la línia d’aprenentatge servei, amb 19 propostes presentades

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global, que permetrà finançar 115 projectes dels 207 que s’havien presentat en aquesta convocatòria exclusivament telemàtica.

El pressupost total aplicat a la convocatòria d’ajuts duta a terme per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (en endavant, DJGCI) és de 7,52 milions d’euros, dels quals 5,32 milions corresponen al pressupost de l’any 2022 i 2,2 milions de l’any 2023 per donar continuïtat als projectes pluriennals. El crèdit pressupostari augmenta substancialment en un 6,36% respecte al de la convocatòria anterior, el que representa un increment de 450.000 euros. Amb aquest volum de subvencions i les altres accions dutes a terme per la DJGCI, el Govern Municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional, fita ja assolida, per primera vegada, l’any 2015.

La DJGCI dedica el 68,37% del seu pressupost 2022 a finançar projectes de convocatòries públiques (projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals de la convocatòria 2022 i segones anualitats de la convocatòria 2021).

Pel que fa als projectes presentats, reben finançament el 57,79% dels projectes valorats, és a dir, dels que van ser admesos per reunir els requisits administratius fixats a la convocatòria; i el 62,50 % dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts, puntuació mínima exigida per a rebre finançament.

La distribució per modalitats dels 115 projectes que rebran finançament de l’Ajuntament de Barcelona s’agrupa en tres programes:

-Programa de Cooperació Internacional per a la Justícia Global: 42

-Programa de Cooperació Internacional per a Ciutats Específiques: 16

-Programa d’Educació per a la Justícia Global: 57

En el Programa de Cooperació destaca la línia de justícia de gènere, amb 25 projectes presentats, que representen un 30% del total de projectes presentats al Programa. En el programa d’Educació predomina la línia de projectes d’aprenentatge servei, amb 19 projectes presentats, els quals representen un 20% dels projectes presentats al Programa.

Entre els projectes de Cooperació per a la Justícia Global que reben finançament municipal aquest any, hi ha projectes vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a Senegal; a l’impuls dels drets laborals de les dones a El Salvador; a la protecció de defensors/es dels drets humans a Colòmbia; a la millora del dret a salut, aigua i sanejament a la Franja de Gaza; a la promoció del dret a la ciutat a Maputo; a l’acompanyament en l‘enfortiment de la pau en perspectiva de gènere interseccional a Colòmbia; i a la promoció del treball digne entre el jovent de Tetuan.

La distribució del pressupost per àrees geogràfiques, en els Programes de Cooperació Internacional i Ciutats Específiques, és la següent:

Pel que fa a l’Educació per a la Justícia Global, reben finançament municipal iniciatives de sensibilització en l’àmbit dels drets humans, la justícia de gènere i la sobirania alimentaria. Quant a projectes d’aprenentatge servei, reben finançament projectes orientats a treballar la cultura de pau, la crisi migratòria i les finances ètiques i solidàries. D’altra banda, es finançaran projectes de denúncia i mobilització ciutadana en l’àmbit de la compra pública ètica. També es donarà suport a projectes que promoguin la justícia ambiental en el context d’emergència climàtica global, relacionats amb la vulneració dels drets ambientals, el refugi, la militarització i la sobirania alimentaria..

La resolució definitiva de la convocatòria de subvencions, publicada el 4 d’octubre, es pot consultar a aquí.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Cooperació Internacional i Educació per a la Justícia Global/ subvencions/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina