El 14% de la població que necessita anar al psicòleg i el 10% de la que ha d’anar al dentista no ho poden fer únicament per motius econòmics : Servei de Premsa

El 14% de la població que necessita anar al psicòleg i el 10% de la que ha d’anar al dentista no ho poden fer únicament per motius econòmics

23/11/2022Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Enquesta de Salut de Barcelona 2021 recull que aquesta situació es produeix en un context en què fins al 31,4% de les dones i el 21,6% dels homes tenen risc de patir una mala salut mental, unes xifres que han crescut de forma notable des del 2016

L’estudi també recull que més del 40% de la població barcelonina paguen una doble cobertura sanitària, un rècord històric, i que el percentatge ha augmentat entre totes les classes socials

Durant l’últim any, el 15,2% de les dones i l’11,7% dels homes que ho han necessitat no han rebut atenció en salut mental únicament per motius econòmics. Aquestes dades es recullen a l’Enquesta de Salut de Barcelona 2021, un estudi que l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza cada cinc anys i que per primer cop ha preguntat les persones entrevistades específicament si han deixat de visitar aquestes especialitats en el darrer any per no disposar dels diners suficients. En aquesta mateixa línia, l’enquesta mostra que el 12,3% de les dones i el 8,1% dels homes que han necessitat atenció bucodental han hagut de renunciar-hi per aquest mateix motiu.

L’Enquesta de Salut de Barcelona 2021 ofereix informació rellevant sobre la salut de la població, els hàbits poblacionals, l’ús dels serveis sanitaris i la prevenció, així com d’altres aspectes relacionats amb altres determinants de la salut de la ciutadania. L’enquesta d’enguany és la vuitena edició i en aquest cas el treball de camp es va fer entre febrer de 2021 i febrer de 2022, una època en què la Covid-19 encara era molt present. De fet, molts d’aquests resultats s’han analitzat igualment a l’informe La Salut de Barcelona 2021, que també incorpora informació provinent d’altres fonts per oferir cada any un resum de la situació i evolució dels principals indicadors de salut de la ciutadania, així com les desigualtats socials en la salut. Tots dos estudis s’han presentat aquest dimecres en roda de premsa.

Igualment, l’enquesta posa de manifest que la prevalença de problemes de salut mental ha crescut de manera notable en els últims anys. En concret, el risc de mala salut mental ha passat del 19,9% al 31,4% en les dones entre els anys 2016 i 2021, mentre que en el cas dels homes ha passat del 16,5% al 21,6%. Es tracta del risc més alt que s’ha detectat en aquest tipus d’estudi des que es realitza l’enquesta. Aquest increment es produeix en totes les edats, tret del grup de 65 a 74 anys, tant per a dones com per a homes.

 

 

Una de les conseqüències més greus dels problemes de salut mental és el suïcidi. En aquest sentit, l’Enquesta de Salut de Barcelona ha preguntat per primer cop sobre la ideació i l’intent de suïcidi i conclou que el 13% de les dones i el 10,8% dels homes han pensat a suïcidar-se alguna vegada a la vida, mentre que el 3,3% de les dones i l’1,9% dels homes declaren haver-ho intentat.

Entre les novetats que recull l’enquesta i que igualment té relació amb la salut mental, l’informe recull que el 6,5% dels homes i l’1,7% de les dones han fet un ús problemàtic del joc durant l’últim any, unes xifres que igualment són més altes en el cas de la població jove i entre les classes socials més desfavorides.

 

Assistència sanitària

D’acord amb les dades de l’enquesta, la població barcelonina que declara tenir una doble cobertura sanitària, és a dir, que paga una assegurança mèdica privada, va registrar l’any 2021 el seu màxim en ambdós sexes, amb un creixement sostingut per a totes les classes socials.

 

Quant a l’atenció sanitària, l’enquesta també recull l’opinió de la ciutadania pel que fa a l’atenció primària. El context de la pandèmia pot tenir influència en bona part de les respostes com per exemple en l’increment important de l’atenció telefònica per substituir l’atenció presencial, els descensos notables en la satisfacció pel que fa al retorn que rep la ciutadania d’una visita amb l’especialista o bé l’atenció que es rep al voltant de la salut mental. Destaca, però, que més del 82% de la població recomanaria el seu metge o metgessa d’atenció primària.

D’altra banda, respecte a l’any anterior, l’informe La Salut a Barcelona 2021 recull una millora important respecte al descens que s’havia detectat en el diagnòstic de malalties cròniques, fins al punt que en el cas del càncer la situació se situa en nivells molt similars als del 2019 i els diagnòstics van ser només un 0,2% inferiors en dones i un 1,5% en els homes. El diagnòstic de les malalties cardiovasculars, però, continua sent un 10,2% inferior en dones i un 8,2% en homes respecte als nivells prepandèmia. En canvi, els diagnòstics per trastorns d’ansietat s’incrementen en un 2,1% en dones i un 3,4% en homes respecte del 2019, amb un increment molt superior en la població entre 15 i 24 anys que ha estat del 46,0% en dones i del 25,2% en homes.

Per últim, l’informe La Salut a Barcelona 2021 detecta una recuperació parcial de l’esperança de vida respecte a l’any anterior. En concret, tot i seguir per sota de l’any 2019, les dones tenen una esperança de vida de 87,6 anys i els homes de 81,6 anys, una millora de més d’un any en ambdós casos. L’escletxa de gènere es redueix si es té en compte l’esperança de vida en bona salut, una edat que en el cas de les dones se situa en 78,8 anys i en el cas dels homes en 74,3.

 

Consulta aquí l’Enquesta de Salut de Barcelona 2021

Consulta aquí l’informe La Salut a Barcelona 2021

Consulta aquí la presentació

Paraules clau

salut/