L’Ajuntament reforça aliances i serveis municipals per lluitar contra la violència masclista : Servei de Premsa

L’Ajuntament reforça aliances i serveis municipals per lluitar contra la violència masclista

24/11/2022Temps estimat de lectura: 5 minuts

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) comptarà amb una nova unitat específica d’atenció a les violències sexuals ubicada al districte de l’Eixample que permetrà agilitzar i millorar l’atenció a les dones

A les 300 places municipals d’acolliment per a dones víctimes de violències masclistes i els seus fills i filles, se sumaran 58 de noves, ampliables fins a un total de 92 en els propers dos anys

Enguany, s’ha renovat el protocol “No callem” contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat, amb prop de 40 espais de la ciutat adherits, incloent centres civics

S’ha consolidat els Punts Liles a les festes majors i grans esdeveniments de la ciutat, amb més de 9.500 actuacions de sensibilització, informació i prevenció sobre les violències masclistes i les agressions sexuals i LGTBIfòbiques

L’any 2019 l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la Mesura de Govern “Sumant Aliances: Barcelona lliure de violències masclistes”, un full de ruta amb una vigència fins a l’any 2023 que estableix les principals línies de treball, objectius i actuacions a desenvolupar per avançar en l’assoliment d’una ciutat lliure de violències masclistes.

Aquesta mesura marca dues prioritats ben diferenciades: per una banda, millorar el model d’atenció dels serveis municipals per a la detecció, atenció i recuperació davant de les violències masclistes; i per l’altra, ampliar les aliances contra les violències i promocionar relacions i referents més igualitàries, lliures i sanes.

 

Millora del model d’atenció a les violències masclistes

Les actuacions previstes en aquest eix pretenen continuar consolidant els serveis de detecció, atenció i recuperació i millorar la capacitat d’atenció a la diversitat per raó d’edat, origen, diversitat funcional o orientació sexual. En aquest sentit, la millora més destacada és l’ampliació del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) amb la futura posada en marxa d’una nova unitat específica d’atenció a les violències sexuals ubicada al districte de l’Eixample que permetrà agilitzar i millorar l’atenció a les dones. Enguany, fins al mes de setembre, el servei ha atès a 976 dones, i suma un total de 1.600 persones ateses incloses menors i famílies.

Pel que fa als Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) s’han consolidat com a espais d’atenció als casos de violència mitjana i lleu, en aquest any, fins al mes de setembre, s’han  atès 2.708 dones i s’han realitzat 8.796 intervencions. A més, s’han millorat alguns dels espais que allotgen el servei i s’ha desplegat un nou model organitzatiu per potenciar el seu creixement.

La mesura de govern es comprometia a l’ampliació de les places d’acolliment per a dones víctimes de violències masclistes i els seus fills i filles. Actualment l’acolliment municipal suma un total de 300 places d’urgència, llarga estada i d’autonomia, amb la previsió d’augmentar-ne 58 més, ampliables fins a un total de 92 en els propers dos anys, ampliant també la tipologia de places i persones destinatàries. Enguany, fins al mes de setembre, s’han ocupat un total de 349 places d‘acollida per dones que han patit violència masclista i 325 més per fills i filles o familiars.

A més, arran de la pandèmia es van crear les Comissions Permanents de violències masclistes  als diferents districtes de la ciutat, esdevenint espais de treball conjunt entre tots els serveis d’atenció i recuperació i cossos policials per millorar la pro activitat i coordinar intervencions. A més, la implementació d’aquestes comissions ha provocat diversos canvis a Guardia Urbana, entre els que es  poden destacar la creació d’un full d’indicadors de violències masclistes per les patrulles, un nou procediment operatiu per trucades de violència masclista, així com una formació per comandaments i la selecció de referents de violència de gènere a cada districte que han rebut una formació especialitzada.

 

Aliances antimasclistes

En el marc de les actuacions orientades a sensibilitzar i implicar tota la ciutadania en la lluita contra les violències masclistes, una de les línies de treball més destacades en aquesta mesura ha estat l’impuls per garantir espais d’oci nocturn lliures de violències masclistes. L’any 2018 es va impulsar el protocol “No callem” contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat, després de l’aturada forçada per la pandèmia el conveni s’ha renovat amb prop de 40 espais d’oci nocturn que formaran al seu personal per prevenir, detectar i intervenir en casos d’assetjament sexual.

En aquest sentit, també s’ha consolidat el model de prevenció i abordatge de les violències masclistes a les festes majors i grans esdeveniments de la ciutat mitjançant la instal·lació de 96 Punts Liles on s’han realitzat, al llarg d’aquest any, un total de 9.534 actuacions de sensibilització, informació i prevenció. Entre tots els dispositius, ha destacat especialment el punt lila diürn que durant la temporada de platges ha treballat en la zona de banys del Fòrum i a la platja del Bogatell durant la revetlla de Sant Joan.

A més, durant aquest 2022, la Guàrdia Urbana ha implantat quatre itineraris segurs permanents des de zones d’oci nocturn fins a les parades de transport públic més properes amb l’objectiu de prevenir i detectar situacions de violència sexual. En concret, aquest dispositiu s’estableix al Front Marítim, el Poblenou, Paral·lel i Gràcia/Sarrià – Sant Gervasi i es sumen als itineraris que es posen en marxa en festes majors i grans esdeveniments festius.

D’altra banda, cal destacar les 804 entitats adherides a l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, el principal instrument en l’àmbit de ciutat que fa operatiu el compromís ciutadà en la lluita contra les violències masclistes. Alhora, aquest any 2022 l’Ajuntament ha finançat 54 projectes de prevenció i atenció de les violències masclistes a través del la convocatòria general de subvencions per un total de 324.440 euros.

Pel que fa a les actuacions orientades a l’educació afectiva i sexual i als nous models de feminitat i masculinitat, és important destacar que 80 centres educatius s’han adherit a la Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la Diversitat, gràcies a la qual més de 30.000 alumnes d’infantil, primària i secundària han treballat per potenciar actituds i comportaments que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte. Tanmateix, 58 escoles han participat del programa “Transformem els patis” que, incorporant la mirada de gènere, aconsegueix millorar els espais físics i les relacions que s’hi esdevenen, amb l’objectiu que siguin més igualitàries mitjançant la diversificació del joc.

En relació amb la prevenció del sexisme i les violències masclistes en els i les més joves, destaquen el conjunt d’activitats que s’ha ofert des dels serveis InfoJove on han participat més de 4.700 adolescents i joves al llarg d’aquest any. En paral·lel, l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva adreçada a monitores i monitors de lleure, d’esport i l’àmbit socioeducatiu per prevenir el sexisme i treballar l’educació sexual i afectiva s’ha dut a terme a 7 centres oberts de la ciutat.

En aquest eix també destaca la tasca de prevenció duta a terme en l’àmbit esportiu. Durant aquest any s’ha presentat una guia sobre “Esport i gènere”, per introduir la perspectiva de gènere en les activitats i en les entitats esportives. A més,  s’ha aprovat el “Protocol per la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals en activitats esportives” amb l’objectiu de garantir activitats esportives lliures de violències masclistes.

D’altra banda, una de les novetats més significatives de l’any 2021 va ser l’obertura del Centre de masculinitats PLURAL, un nou equipament per fomentar una perspectiva plural, positiva i diversa de les masculinitats, alhora que promoure la transformació social cap a relacions més sanes i igualitàries que presentarà el seu primer balanç al mes de desembre.

Per últim, a nivell intern, l’Ajuntament imparteix de manera obligatòria per a tot el personal municipal el “Curs de Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe” que ja han realitzat gairebé 3.500 treballadors i treballadores. Per la seva banda, més de 3.500 treballadors i treballadores dels cossos de seguretat i prevenció municipal han rebut formació específica sobre violències masclistes i assetjament sexual.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
violència masclista/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina