Barcelona es dota d’un full de ruta per treballar la transformació del sistema alimentari de la ciutat amb horitzó 2030 : Servei de Premsa

Barcelona es dota d’un full de ruta per treballar la transformació del sistema alimentari de la ciutat amb horitzó 2030

28/11/2022Temps estimat de lectura: 7 minuts

L’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 és el full de ruta a seguir durant els propers 8 anys per aconseguir un sistema alimentari més sostenible a la ciutat

El full de ruta s’estructura en 9 objectius, que es desenvolupen en 54 línies de treball i 265 accions

Aquesta Estratègia es fruit del treball conjunt amb molts agents del sistema alimentari de la ciutat que s’ha elaborat mitjançant un ampli procés participatiu també amb la ciutadania

L’Estratègia també contempla un total d’11 propòsits a desenvolupar d’ara fins al 2030 i que inclouen millores en la compra pública, fomentar el consum d’aliments de proximitat i ecològics, incrementar el sòl agrari i el sòl destinat a producció ecològica, incrementar la població que segueix una dieta saludable i sostenible i reduir l’obesitat , fer canvis en els menús dels menjadors escolars, eliminar la inseguretat alimentària, reduir el malbaratament alimentari i reduir la petjada de carboni del sistema alimentari de la ciutat

Més de 1.000 persones han participat en el procés d’elaboració de l’EASSB2030, entre el novembre de 2021 i el juliol de 2022

L’actuació dona continuïtat i consolida tot el seguit d’activitats i projectes que s’han desenvolupat a la ciutat amb motiu de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible que ha ostentat Barcelona aquest 2021

L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), ha presentat avui l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030 (EASSB2030). L’acte l’ha presidit l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i ha comptat amb la participació de la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Montserrat Ballarín; i el comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària, Álvaro Porro.

 

 

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que “la transformació del model alimentari, que sempre ha estat un repte, avui ja no és una opció, és una autèntica emergència” i ha recordat que “volem i podem estar entre les ciutats que liderin el canvi d’un model del sistema alimentari industrial i globalitzat que avui emmalalteix les persones i el planeta”. Finalment, ha destacat que “volem deixar un sistema alimentari saludable, just, sostenible als nostres fills i filles i que no deixi absolutament a ningú exclòs”.

Per la seva banda, la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Montserrat Ballarín, ha recordat que “les ciutats volem ser part de la solució perquè ja ho són del problema” i ha posat en valor que les ciutats sempre s’han preocupat per alimentar la seva població però “l’Ajuntament de Barcelona sempre ha tingut una sensibilitat més intensa amb com alimentar els ciutadans, tant per la preocupació pel subministrament com per garantir la qualitat i la salubritat dels que arriben a la seva població”.

Finalment, el comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària, Álvaro Porro, ha expressat que l’Estratègia “és fruit d’un consens, d’un treball conjunt però és viu i el podem anar fent evolucionar” i  ha posat en valor que “el que té veritable importància és el procés i les dinàmiques de treball i de col·laboració que tenim” després d’haver elaborat el document.

El document que ha sorgit d’un ampli procés participatiu amb representants de molts dels agents implicats en el sistema alimentari és el full de ruta compartit a seguir durant els propers 8 anys en matèria de polítiques alimentàries a la ciutat. Aquest implica tant a l’Ajuntament com a la resta d’actors participants i recull la visió, els objectius, les línies de treball i alguns exemples de projectes que han de guiar la transformació del sistema alimentari de la ciutat en el futur més immediat i en el llarg termini. La voluntat és que aquesta estratègia serveixi com a fonament per desenvolupar plans d’acció de més curta durada que aterrin el seu contingut per part dels agents que l’adoptin com a marc de visió compartida.

Un sistema alimentari sostenible beneficia les persones, el planeta i els territoris. Per a això, cal produir, transformar, vendre, comprar i consumir aliments creant prosperitat, promovent la justícia social, cuidant, conservant i regenerant els nostres recursos i ecosistemes, així com salvaguardant la capacitat de les generacions futures d’alimentar-se també de manera sostenible.

El principal objectiu de l’EASSB2030 és tenir un sistema alimentari amb models de producció i consum més sostenibles i dietes més saludables. Un sistema alimentari transparent, participatiu, resilient, segur, amb relacions justes i equitatives, inspirat en l’agroecologia, que faci front a l’emergència climàtica i la crisi d’extinció, i que previngui les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

La voluntat és que tothom tingui accés a aliments saludables, ecològics, de temporada, de proximitat, de pesca sostenible, que garanteixin el benestar animal i que es distribueixin prioritàriament en cadenes més curtes, justes i equilibrades. I que el sistema alimentari pugui incloure unes persones consumidores conscients i empoderades.

L’Estratègia es desenvolupa mitjançant un total de 9 objectius que es treballaran mitjançant 54 línies de treball i 265 accions. Els objectius són:

  1. Incrementar la producció, la venda i el consum d’aliments de temporada, de proximitat, ecològics, de pesca sostenible i amb benestar animal, així com la distribució en cadenes més curtes, justes i equilibrades.
  2. Protegir, recuperar i promoure espais d’agricultura urbana i periurbana.
  3. Promoure l’alimentació saludable i sostenible per a totes les persones.
  4. Augmentar la resiliència del sistema alimentari i garantir el dret a una alimentació saludable i sostenible.
  5. Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
  6. Combatre l’emergència climàtica i la crisi d’extinció.
  7. Promoure un canvi cultural i educatiu vers l’alimentació sostenible.
  8. Fomentar relacions justes dins de la cadena alimentària.
  9. Coordinar i mobilitzar els agents del sistema alimentari per dur a terme accions concretes i avaluables, vinculades a estratègies existents

L’Ajuntament de Barcelona ha establert 11 propòsits que el conjunt de la ciutat aspiraria a acomplir per l’any 2030 en matèria de polítiques alimentàries per tal d’avaluar el nivell d’aplicació de l’EASSB2030. Aquests propòsits són:

Amb aquesta Estratègia Alimentària la ciutat reforça i consolida en el temps la seva aposta per l’alimentació sostenible com a estratègia per fer front a l’emergència climàtica, així com per treballar per l’accés de tota la població a una alimentació saludable i sostenible i l’enfortiment de les economies locals sostenibles (pagesia, restauració i comerç de proximitat). Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte que ha desenvolupat la ciutat com a Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible l’any 2021 i és un dels llegats d’aquesta Capitalitat.

 

Una estratègia consensuada entre els diversos agents implicats en el sistema alimentari

Aquest full de ruta sorgeix d’un ampli procés participatiu en el que han participat representants dels diversos agents que participen del sistema i que ha permès consensuar el document. El que es busca és orientar i visibilitzar les actuacions de de tots els agents que volen contribuir a transformar el sistema alimentari i oferir un espai per teixir complicitats i facilitar la cooperació entre agents i projectes.

Aquests actors han estat les administracions públiques, el sector privat, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació, així com dels diversos sectors (salut, medi ambient, justícia social, cultura, economia) i fases de la cadena alimentària (del camp al plat).

En total, 1.053 persones han participat en el procés d’elaboració d’aquesta EASSB2030, entre el novembre de 2021 i el juliol de 2022. S’han organitzat 23 sessions de treball, en les quals han participat 198 persones i 112 organitzacions vinculades al sistema alimentari. La consulta ciutadana en línia va recollir 834 aportacions.

A més, 25 persones de l’àmbit de la pagesia i 16 persones de l’àmbit de l’acadèmia i la recerca han participat en les sessions de treball durant l’elaboració de l’estratègia. El 76,9% de les persones que han contribuït a aquesta estratègia són dones. Finalment, també s’ha fet una sessió interadministrativa amb la participació de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les quatre diputacions provincials de Catalunya

 

Barcelona avança en el seu compromís per fer-li front a l’emergència climàtica

La ciutat de Barcelona ja fa anys que està apostant per una transformació del sistema alimentari per tal de fer-li front a l’emergència climàtica. I és que l’actual model produeix entre un 21% i un 37% de les emissions d’efecte hivernacle a nivell global. Per combatre l’emergència climàtica de forma creïble i eficaç i evitar així els pitjors escenaris de caos climàtic previstos per a aquest mateix segle és imprescindible transformar de forma urgent la forma de produir, menjar i desfer-nos dels aliments i transitar cap a altres models més sostenibles.

Per garantir aquesta continuïtat i, com a prova del compromís ferm de l’Ajuntament inaugurat amb la Capitalitat, es consolida un pressupost anual així com un departament específic a l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix s’establiran referents tècnics especialitzats per treballar per l’Alimentació Sostenible en òrgans estratègics com el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut de Mercats, Mercabarna o l’Agencia de Salut Pública de Barcelona, així com instruments estables de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya o l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cal tenir en compte que l’any 2021 el consistori va fer un gran esforç tant econòmic com de recursos humans en aquesta matèria en ésser Barcelona la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. Aquesta capitalitat va suposar tot un seguit d’esdeveniments i iniciatives que es van anar desenvolupant durant tot l’any i que es van concentrar especialment durant la tardor. En total, es van celebrar més de 200 activitats i es van impulsar uns 90 projectes.

 

Descarregar document en format PDF

Paraules clau

alimentació/ saludable/ sostenible/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina