Barcelona treballa per ser una ciutat més amigable amb les persones grans : Servei de Premsa

Barcelona treballa per ser una ciutat més amigable amb les persones grans

02/01/2023Temps estimat de lectura: 4 minuts

El Pla ‘Barcelona: ciutat amigable amb les persones grans’ té com a objectiu aconseguir una ciutat que promogui l’autonomia de les persones grans, tot facilitant els entorns, equipaments, serveis i suports necessaris perquè puguin escollir la forma de vida que s’ajusti millor als seus principis i valors

Estructurat en 5 eixos presenta un primer Pla d’Accions amb 26 iniciatives que donen resposta als reptes que planteja la ciutat per ser una ciutat amigable per a les persones grans com la soledat no desitjada, la longevitat o la transformació digital

El Compromís Barcelona amigable amb les persones grans implica als diferents agents i actors de la ciutat a desenvolupar el pla en el seu àmbit d’intervenció

A Barcelona hi viuen gairebé 350.000 persones de 65 anys o més, el que representa el 21,1% del total de la població. Fins fa poc, els conceptes de longevitat o envelliment es plantejaven en termes de problemes i dificultats, però darrerament han sorgit noves veus que reivindiquen la riquesa que suposa la longevitat i, per tant, la importància de les persones grans per al conjunt de la societat.

En aquest sentit, les polítiques municipals es dirigeixen a fer una ciutat a mida de les persones, i a humanitzar l’entorn urbà, que és l’espai on la ciutadania desenvolupa el seu projecte de vida. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha engegat el pla ‘Barcelona: ciutat amigable amb les persones grans 2022-2030’, un document que es desplega amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat que promogui l’autonomia de les persones grans, tot facilitant els entorns, equipaments, serveis i suports necessaris perquè puguin escollir la forma de vida que s’ajusti millor als seus principis i valors. Aquest pla vol donar veu als protagonistes del mateix, per aquesta raó, recentment es va presentar al Consell Assessor de la Gent Gran per a la seva deliberació i debat participatiu.

 

 

Per al regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, el pla recull un seguit de propostes i accions “per fer una ciutat més amiga de les persones grans i de tots i totes, com ja ho fan el Pla d’Infància o l’Estratègia municipal contra la Soledat.” “Per fer una ciutat amiga de les persones cal una proposta que vetlli de manera específica per a les persones grans i aconseguir, d’aquesta manera, adaptar la ciutat i les seves dinàmiques a les persones grans” ha afegit.

Construir una ciutat amigable amb les persones grans significa fer de Barcelona una ciutat per a totes les persones, en tots els seus cicles vitals. Per tant, el pla respon als nous reptes que afronta Barcelona per esdevenir una ciutat realment amigable amb les persones grans: la diversitat, la longevitat, els objectius de desenvolupament sostenible, l’accessibilitat, la soledat, la transformació digital, les necessitats de cura i les relacions intergeneracionals.

Per aconseguir-ho, es presenta un primer Pla d’Accions, amb vista fins a l’any 2025, amb un recull de 26 iniciatives per a la promoció de les persones grans, entenent aquesta etapa vital com una oportunitat per al creixement personal i el foment de la participació i les relacions interpersonals.

Per donar resposta als reptes detectats, el pla ‘Barcelona: ciutat amigable amb les persones grans’ s’estructura en els següents 5 eixos:

 

Empoderament, respecte i bon tracte

La discriminació a causa de l’edatisme afecta, especialment, a les persones grans, i la solució passa per l’empoderament del col·lectiu. Per tant, la finalitat d’aquest eix és difondre i garantir els drets i la dignitat de les persones grans, erradicant tota forma d’edatisme en l’atenció i el tracte a les persones grans, tot promovent l’autonomia i el creixement de les persones.

 

Erradicació de la soledat

A Barcelona, l’any 2021, un 26,9% de les persones de 65 anys o més vivien soles. Viure sol o sola no és sinònim de soledat, no obstant això, aquest eix pretén donar resposta a les situacions de soledat no volguda per tal de prevenir-les i pal·liar-les en cas que es produeixin, tot millorant les xarxes relacionals i de serveis.

 

Relacions intergeneracionals

Les relacions intergeneracionals contribueixen a trencar les barreres que conformen la discriminació edatista i ofereixen la possibilitat d’ampliar les xarxes socials, però en moltes ocasions, aquestes relacions es perden  a mesura que ens fem grans. Per tant, aquest eix pretén facilitar la generació de vincles socials entre persones de diverses edats com una font d’enriquiment personal i potenciar més equipaments i activitats intergeneracionals.

 

Participació cívica i social

Les persones grans poden patir dificultats per mantenir una activitat social que les permeti sentir-se partícips d’una comunitat. És per això, que el concepte d’envelliment actiu emfatitza en el fet que les persones grans puguin participar en la societat d’acord amb les seves necessitats, desitjos i capacitats. D’aquesta manera, es vol fomentar la seva participació comunitària i en la definició de les polítiques municipals; i promoure un rol actiu en l’àmbit virtual i digital.

 

Espais, equipaments i serveis

L’amigabilitat a la ciutat exigeix pensar i dissenyar els espais públics, els equipaments i els serveis des de la perspectiva de les persones i, en aquest cas, de les persones grans. Cal tenir en compte l’accessibilitat física i l’accessibilitat en l’accés personal (allò que fa referència al tracte en aquests espais). En relació amb això, els objectius que es persegueixen són potenciar equipaments, serveis i espais amigables i accessibles per a tothom,  i promoure l’accessibilitat virtual.

El pla articularà els diferents agents i actors de la ciutat a partir del Compromís Barcelona amigable amb les persones grans on totes les parts implicades es comprometen a desenvolupar-lo en el seu àmbit d’intervenció. En aquest punt, el Consell Assessor de la Gent Gran, òrgan que ha impulsat aquest document, tindrà un rol significatiu en el seu seguiment.

Paraules clau

ciutat més amigable amb les persones grans/