[INCLOU DECLARACIONS] L’Ajuntament construirà un nou Centre de Serveis Socials a l’interior d’illa de la fàbrica Myrurgia : Servei de Premsa

[INCLOU DECLARACIONS] L’Ajuntament construirà un nou Centre de Serveis Socials a l’interior d’illa de la fàbrica Myrurgia

01/08/2023Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta setmana els treballs previs necessaris per a la construcció d’un nou Centre de Serveis Socials a l’interior d’illa de la històrica fàbrica Myrurgia, situada al districte de l’Eixample i delimitada pels carrers Nàpols, Provença, Mallorca i Sicília. Aquests treballs previs suposen l’enderroc de la nau de l’interior d’illa, una actuació engegada ara i que, segons explica el regidor de l’Eixample, Jordi Valls, “pretén limitar les afectacions a l’activitat habitual de l’escola bressol que també hi ha en aquest emplaçament i per reduir al màxim les molèsties”. L’actuació comporta el tancament de l’interior d’illa dels Jardins de Beatriu de Provença durant el mes d’agost, la qual cosa s’ha comunicat també al veïnat més proper.

 

 

Imatge del futur Centre de Serveis Socials que s’ubicarà a l’interior d’illa

 

La previsió de l’Ajuntament és que els treballs d’enderroc, que han començat aquesta darrera setmana, es perllonguin durant el mes d’agost. L’entrada i sortida de materials en aquesta zona també pot comportar alguna afectació puntual al carril bici del carrer Nàpols Un cop finalitzi l’enderroc, amb la zona afectada assegurada, i fins a finals d’any, que és quan està previst que s’iniciï la construcció del nou equipament, es reobrirà l’accés als jardins al públic.

 

 

Sala juntes
La construcció del nou equipament municipal s’ha dissenyat per reduir al màxim les possibles afectacions al parc, tant pel que fa al mobiliari urbà com l’arbrat. De fet, com que una part de l’antiga fàbrica Myrurgia es troba catalogada patrimonialment, la retirada del material existent a l’edificació s’haurà de fer igualment amb cura per no malmetre cap d’aquests elements.

La construcció del nou edifici que albergarà el nou Centre de Serveis Socials està previst que comenci a finals d’aquest any, es prolongarà durant 16 mesos i es farà posant en valor la seva integració amb l’entorn immediat ja existent dels Jardins de Beatriu de Provença, amb l’objectiu de convertir-se en un equipament de proximitat al barri de la Sagrada Família. El regidor de l’Eixample, Jordi Vall, ha volgut destacar que “aquesta actuació permetrà millorar un interior d’illa de l’Eixample, un dels compromisos que té aquest govern”, amb el seu projecte de revitalitzar els existents i d’impulsar la recuperació de nous espais verds d’estada en interiors d’illes de l’Eixample.

Les obres tenen un pressupost total de 4,5 milions d’euros, un partida que inclou la construcció del nou edifici (3,6 milions d’euros), l’enderroc de l’edificació existent i l’adequació dels espais d’accés a l’escola bressol. El nou edifici està plantejat amb una volumetria que mantingui la visibilitat actual entre els edificis adjacents i que, a la vegada, s’integri harmònicament amb l’escola bressol, el pati d’esbarjo i els mateixos jardins que hi ha a l’interior d’illa. Amb una superfície total de 800 metres quadrats, l’edificació constarà de dues plantes: la planta baixa es dedicarà a l’atenció directa i la planta primera es reservarà al treball intern de la plantilla del centre.

 

 

Oficines
El nou edifici actuarà com una prolongació del mateix espai públic gràcies a un porxo d’entrada que funcionarà com un umbracle en voladís. Igualment, i responent a les particularitats d’un edifici situat dins d’un interior d’illa, la coberta es convertirà en una façana més i es construirà amb un acabat vegetal en gran part de la seva superfície tot respectant les visuals de les línies visuals de les edificacions de l’entorn. En la resta de façanes s’utilitzarà la ceràmica com una forma de remetre a la tradició constructiva catalana i mediterrània.

El nou Centre de Serveis Socials, com fan la quarantena de centres d’aquest tipus que hi ha repartits per tota la ciutat de Barcelona, acompanyen la ciutadania en situacions de dificultat vital, socioeconòmica o relacional per fer valdre els seus drets i millorar la seva autonomia. Així doncs, intervenen en moments de crisi de les persones per intentar minimitzar els danys, donen suport per permetre continuar amb els projectes de vida de cadascú, dispensen assessorament temporal o bé vinculen les persones als recursos existents i en fan seguiment, entre d’altres activitats en favor de la ciutadania. En el cas del nou edifici de l’illa Myrurgia s’hi ubicarà el CSS Sagrada Família, que actualment està ubicat de manera provisional al número 227 del carrer Nàpols. El CSS Sagrada Família compta amb una plantilla de 18 professionals i manté actualment atenció oberta a gairebé 6.000 persones.

Paraules clau

fàbrica Myrurgia/