[INCLOU MATERIAL GRÀFIC] La nova Rambla accelera: les obres duraran la meitat i acabaran al gener de 2027 : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL GRÀFIC] La nova Rambla accelera: les obres duraran la meitat i acabaran al gener de 2027

16/10/2023Temps estimat de lectura: 8 minuts

La nova Rambla accelera. El Govern municipal reduirà a la meitat el calendari d’obres i completarà la transformació de tot el passeig en poc menys de tres anys en lloc dels sis previstos inicialment, de manera que es farà tota en aquest mandat i finalitzarà el gener de 2027. Demà, es durà a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge l’aprovació del projecte executiu actualitzat que preveu la nova planificació dels treballs, mantenint la mateixa definició del nou passeig. A més, mentre es facin les obres s’impulsarà un pla d’accions culturals que contribuiran a potenciar-la com a eix dinamitzador de Ciutat Vella. Així doncs, es prioritza una actuació transcendental i històrica per avançar cap a la Rambla del s. XXI i recuperar el passeig per als veïns i veïnes.

 

 

El projecte de reurbanització de la Rambla té per objectiu convertir-la en un passeig més confortable, verd, amable i cultural i amb més espai per al vianant, i defineix cinc àmbits d’obres. Actualment s’estan executant les del primer, entre Colom i Santa Madrona, i es preveu que acabin a l’estiu vinent. Els altres quatre trams són Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes.

Inicialment, amb el projecte aprovat l’any 2021, els quatre àmbits que queden per renovar s’executaven un a continuació de l’altre amb un termini d’obres de 18 mesos per a cadascun, de manera que, sumats al que ja s’està renovant, calien sis anys d’obres. Amb l’actualització del calendari plantejada ara, s’actuarà en els quatre àmbits que falten de forma simultània i el termini global quedarà reduït a 32 mesos, és a dir, una mica menys de tres anys.

 

Detall del nou calendari i afectacions

Concretament, un cop el projecte amb el nou calendari vegi llum verda demà, es licitarà l’obra i es començarà a treballar en acords necessaris sobre detalls dels projectes com ara la mobilitat als espais majors que es crearan, afectacions a pàrquings o el nou model de quiosc de premsa que hi haurà al passeig.

L’inici de les obres simultànies als quatre àmbits se situa al juny de 2024. Aquest mateix estiu també finalitzaran els treballs del tram Colom-Santa Madrona que s’està renovant a dia d’avui, i les obres a tota la Rambla ja continuaran fins al gener de 2027, data en què es preveu que la transformació s’hagi completat.

Els treballs es faran alhora a tots quatre àmbits però es duran a terme per fases per minimitzar al màxim les molèsties als veïns i veïnes i comerciants. Durant les obres, la Rambla únicament tindrà un sentit de la circulació de vehicles, el que va des de Colom fins a la plaça de Catalunya –sentit muntanya–, i no hi haurà circulació en sentit mar. Els primers 10 mesos s’afectarà la calçada lateral Besòs, i durant aquesta fase els vehicles circularan, en sentit plaça Catalunya, per la calçada on actualment es baixa fins a Colom. Els 10 mesos següents es treballarà a la calçada lateral Llobregat, i els vehicles aniran per la calçada de pujada que haurà quedat enllestida a la fase anterior. Els 12 últims mesos de feina s’abordarà el passeig central per trams alterns per garantir en tot moment el pas de vianants, i en aquests moments els trams laterals ja estaran finalitzats i es podria recuperar els dos sentits de la circulació.

L’accés als habitatges, comerços, pàrquings, espais culturals com teatres i museus i el pas de serveis i emergències quedaran totalment garantit i la càrrega i descàrrega quedarà restringida als espais habilitats amb aquesta finalitat. A conseqüència d’això, hi haurà afectacions a les línies de bus que circulen actualment per la Rambla i, arribat el moment, s’informarà adequadament dels itineraris i propostes de transport alternatius.

 

 

Es preveu destinar 41,07 milions d’euros a l’execució dels trams 2 al 5, i aquest mandat s’haurà invertit uns 48 milions a la reurbanització de la Rambla, sumant les actuacions de l’àmbit Colom-Santa Madrona que s’executaran el 2023. En total, s’haurà destinat una inversió total de 55,6 milions d’euros a la transformació de tot el passeig sencer –tots els cinc àmbits més la redacció dels projectes i els serveis necessaris.

 

Pla cultural per mantenir i millorar el múscul de la Rambla durant i després de les obres

La transformació de la Rambla contempla també un pla específic d’accions culturals que contribuiran a mantenir i reforçar el seu potencial com a eix dinamitzador de Ciutat Vella.

Es desplegaran accions per cuidar i potenciar els espais existents d’interlocució directe amb els principals agents culturals de l’àmbit Rambla amb dos objectius principals:

Per a això, el Pla Cultural de la transformació de la Rambla preveu reunions amb els equipaments –actualment n’hi ha més de 60 equipaments culturals, associacions i entitats instal·lades a l’entorn immediat de la Rambla– tant per explicar el projecte i pla d’obres com per recollir les seves problemàtiques concretes, gestionar afectacions als equipaments de façana Rambla, especialment els que registren gran afluència, en qüestions com els accessos en general, accessos per a persones amb mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega, afectacions econòmiques i visibilitat o comunicació específica durant les obres.

Més enllà del treball per mantenir l’activitat cultural malgrat les afectacions, es vol potenciar una agenda comuna sota el nom de Cultura Rambla per visibilitzar més la programació cultural a la Rambla i als seus equipaments. Per això es treballarà per generar elements artístics i comunicatius extraordinaris definitoris del període d’obres com a oportunitats artístiques i comunicatives pròpies de la Rambla durant el procés de transformació.

 

Es posarà en marxa l’Espai Rambla, un espai de comunicació específic per arribar a tots els nivells i visualitzar el futur de la Rambla

Durant les obres de transformació de la Rambla es treballarà la comunicació en format virtual i presencial, amb especial atenció als missatges comunicatius necessaris i òptims tant per a gestionar el dia a dia de les obres com per a transmetre a la ciutadania el projecte.

Això es farà a través del web específic barcelona.cat/larambla, ja operatiu en línia des d’avui mateix i que s’anirà desenvolupant progressivament a mesura que s’apropi la data d’inici de les obres.

 

 

Més endavant en el calendari es reforçarà la comunicació també a peu de carrer des de l’Espai Rambla. Des d’aquest espai físic se centralitzaran les informacions i comunicacions a la ciutadania, agents socials, econòmics,  culturals, entitats, associacions de l’entorn i en general a tothom que vulgui tenir detall o resposta sobre qüestions de com avancen les obres i sobre com serà la Rambla del futur. A més, recollint el testimoni de la Comunitat Rambla, l’Espai Rambla organitzarà trobades periòdiques per informar, compartir preocupacions i donar resposta a les demandes i les necessitats que sorgeixin, tant relacionades amb l’obra com amb altres aspectes de la Rambla que s’han d’anar resolent en els anys vinents.

L’objectiu és desplegar una comunicació coordinada i especialitzada per a tots els aspectes de la transformació de la Rambla.

 

Un passeig més cívic i ciutadà

La secció i la forma de la futura Rambla es manté tal com es va plantejar al projecte de 2021. Així, es reduirà l’espai destinat al vehicle i se’n donarà més al vianant. La secció rodada serà contínua i regular al llarg de tot el passeig, amb un sol carril de circulació per banda de 3,5m d’amplada restringit al trànsit veïnal, serveis, mercaderies i aparcaments. Hi haurà trams amb un cordó de servei de 2,80m que serà reversible en la seva major part, i s’incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems, en els espais majors i en els guals de vianants de tot el passeig.

 

Simulació de la futura Rambla a l’altura del Palau de la Virreina.
 

La disminució de l’amplada de circulació permetrà repartir l’espai sobrer a les voreres laterals, que tindran una amplada d’un mínim de 3 metres, per facilitar el passeig i el gaudi de les persones, davant de les botigues i establiments de la Rambla. El tram central també creixerà lleugerament per tots dos costats per millorar l’espai dels vianants i les condicions de vida dels arbres, ampliant els seus escocells.

 

Comparativa entre l’estat actual (superior) de la Rambla a l’altura del mosaic de Miró i la simulació de com quedarà (inferior).
 

Vista aèria de la futura Rambla a l’altura del mosaic de Miró.
 

La singularitat de la nova Rambla es manifestarà especialment en tres espais majors situats estratègicament  al llarg de l’eix, en tres de les cruïlles més singulars: l’Espai Betlem-Moja, el Pla de la Boqueria i el Pla del Teatre. Són tres grans espais-plaça que es configuren de manera diferent, amb plataforma única, per donar resposta a la pròpia morfologia de l’espai, als fluxos transversals i longitudinals, a l’especial relació amb els principals equipaments culturals del passeig i a la capacitat d’articulació que l’espai té i ha tingut al llarg del temps.

També es crearan noves zones d’estada sota els arbres al llarg del traçat i en els nous àmbits per garantir una ocupació de l’espai públic amable i equilibrada amb espais de repòs i d’estar. Hi haurà bancs i cadires en els laterals del passeig central i sota l’ombra de l’arbrat.

 


Imatge aèria de la futura Rambla a l’altura del Palau de la Virreina.
 

A més, es tindran en compte tota la resta d’elements que se situen a la Rambla i que cal ordenar per garantir-ne una distribució coherent i ben relacionada amb els usos del passeig.

 

barcelona.cat/larambla

 

 

Material relacionat:

Paraules clau

La nova Rambla/ La Rambla/