[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Finalitza la renovació de 12 àrees de jocs infantils : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Finalitza la renovació de 12 àrees de jocs infantils

18/11/2023Temps estimat de lectura: 4 minuts

 

Durant les pròximes setmanes acabaran i s’obriran al públic 12 àrees de joc que han estat renovades per millorar-ne els elements, els recorreguts i incorporar criteris d’accessibilitat. La majoria de les àrees incorporen paviment de cautxú i milloren l’organització de l’espai separant zones de joc tranquil i de joc dinàmic.

 


Nova àrea de joc de la plaça Martí Llaurador
 

 

Les zones renovades es troben en 6 districtes de la ciutat:

 

Ciutat Vella

Parc de la Ciutadella, costat Llobregat de la plaça de Joan Fiveller.

S’ha remodelat l’espai i s’ha respectat el disseny original incorporant les mesures necessàries perquè l’espai sigui accessible. S’ha continuat amb el criteri d’afegir guies al paviment de nova execució per indicar els recorreguts i separar els diferents espais de joc.

Pla de Palau, les dues àrees de joc d’aquest àmbit.

S’ha realitzat una remodelació integral i ampliació de les dues àrees de joc, que estan enfrontades i mantenen un espai de pas de vianants al mig. S’ha treballat en una solució que facilita la mobilitat entre les dues àrees.

 

Eixample

Parc de Joan Miró

Es tracta d’una renovació que manté el disseny original i incorpora mesures d’accessibilitat. S’ha incorporat guies al paviment que permeten delimitar els diferents espais de joc.

 

Sants-Montjuïc

El Polvorí

La remodelació de l’àrea de joc implica també una ampliació i incorpora paviment continu de cautxú que la fa accessible. A més també manté zones de sauló compactat i sorra.

Riera Blanca, pati d’illa Quetzal

S’ha realitzat la renovació de l’àrea de jocs i s’ha fet accessible amb la incorporació de paviment continu de cautxú que es combina amb zones de sorra i sauló compactat.

Plaça del Mig de Can Clos

En aquest cas també es realitza la remodelació integral de l’àrea de joc i s’incorporen mesures per fer-la accessible.

 

Sarrià – Sant Gervasi

Parc de l’Oreneta

La remodelació d’aquesta àrea s’ha fet mantenint el perímetre actual però s’ha eliminat la tanca en alguns punts, que ha permès ampliar l’àrea de joc. Per mantenir el caràcter natural de l’espai, dins del parc, s’han combinat paviments de sauló compactat i de sorra.

Plaça Martí Llaurador

Es tracta d’una renovació integral de l’àrea de joc que ha quedat totalment accessible amb paviment continu de cautxú que també es combina en alguns punts amb paviments de sauló compactat i de sorra.

 

Horta-Guinardó

Plaça Bacardí

S’ha ampliat i renovat l’àrea de joc, que s’ha dividit en dues zones, totes dues rectangular i s’han situat simètricament a la plaça. L’àrea és accessible amb paviment continu de cautxú.

Jardins de Rosa de Luxemburg

S’executa una remodelació integral i s’elimina la tanca en alguns punts per ampliar l’àrea de joc. Com que es tracta d’una àrea de joc situada en uns jardins, es manté com a espai naturalitzat, amb sorra i sauló compactat i s’afegeix una zona amb cautxú. Per poder garantir el bon estat de la vegetació a la vegada que es garanteix poder-hi jugar, s’obren també accessos entre la vegetació.

 

Nou Barris

Passeig de Valldaura, amb c. Lorena

Es realitza la remodelació integral de l’àrea de joc, es fa accessible i es manté el caràcter natural de l’àrea amb sauló compactat. S’hi col·loquen jocs de petita alçada per a infants de fins a cinc anys.

De la dotzena d’àrees renovades, la meitat ja estan obertes al públic i les altres estan acabades o ho estaran els pròxims dies, excepte l’àrea de joc infantil dels Jardins de Rosa de Luxemburg que acabarà obres el mes de desembre.

Aquestes actuacions de remodelació i millora també han permès convertir o retirar àrees de joc que estaven en zones amb altres àrees properes. En total en tres àmbits, s’ha instal·lat un circuït de cal·listènies, a l’avinguda de l’Estadi (Sants-Montjuïc), al Parc Central de Nou Barris i als Jardins de Xavier Benguerel (Sant Martí).

El pressupost de les 19 actuacións ha estat d’1,1 milions d’euros.

 

Les àrees de joc infantil, àmbit d’actuació del Pla Endreça

Les àrees de joc per a infants i els circuits esportius són àmbits destacats d’actuació del Pla de Manteniment Integral, previst en el Pla Endreça Barcelona.

 

 

En aquest context ja s’està redactant el projecte executiu de 30 àrees de joc infantil més situades en vint espais diferents i que permetrà la renovació dels elements de joc, incorporar elements d’accessibilitat i millorar-ne els usos i espais.

 

Paraules clau

àrees de jocs infantils/