El proper curs començarà amb cinc nous instituts escola a la ciutat : Servei de Premsa

El proper curs començarà amb cinc nous instituts escola a la ciutat

04/03/2024Temps estimat de lectura: 5 minuts

 

El proper curs s’iniciarà a Barcelona amb cinc nous instituts escola, quatre d’ells fruit del creixement de les escoles de Zona Nord (l’Escola Elisenda de Montcada, l’Escola Mestre Morera, l’Escola Ciutat Comtal i l’Escola Ferrer i Guàrdia) i un a Sant Andreu, conseqüència de la fusió entre l’Escola Molí de Finestrelles i l’Institut Vapor del Fil, que passaran a ser l’Institut Escola Vapor i Molí. En total, el proper curs seran 22 els instituts escola públics de Barcelona, mentre que al 2017 n’eren només 2.

Si bé hi ha hagut enguany un lleu repunt d’infants en edat d’escolaritzar-se a i3 (la previsió de demanda és de 10.805 places, mentre que el curs passat se’n van assignar 10.561), l’increment no ha estat homogeni a tota la ciutat. De fet, trobem menys infants a districtes com Gràcia o Sant Andreu, on no s’hi preveu, a diferència del curs passat, un grup addicional a causa del descens del padró. La tendència demogràfica, però, es manté a Sants, l’únic districte on sí que s’hi ha previst aquesta mesura, que s’ubicarà a l’Escola Pràctiques. L’increment poblacional, molt tímid, es dona sobretot a zones de Poblenou o de la dreta de l’Eixample, on es preveu que l’augment de demanda podrà ser absorbit amb l’oferta prevista.

Oferta inicial a i3 i primer d’ESO

L’oferta inicial de places per al curs 2024-2025 a i3 és d’11.720, de les quals 5.698 són places en centres públics i 6.022 són places en centres concertats. A primer d’ESO, s’oferiran 14.445 places repartides en 5.715 en centres públics i 8.730 en concertats. Enguany han tancat dos centres concertats, l’Escola Sant Francesc Xavier i l’Escola Sagrado Corazón del carrer Ribes. S’ha pogut assignar plaça al seu alumnat a través d’un procés extraordinari de preinscripció previ a l’ordinari, excepte en el cas de l’alumnat que el setembre començarà primer d’ESO, que haurà de participar en el procés ordinari.

 

 

 

Es consolida el model d’adscripcions

El proper curs ja no quedarà cap escola amb més de tres instituts adscrits, el 99% en disposaran de dos o tres. Representa un pas més respecte l’inici del curs actual, quan encara n’hi havia set amb quatre instituts o inclús dues amb cinc.

Ja fa quatre anys que es va informar a les famílies sobre la importància de simplificar les adscripcions de les escoles, un model cap al qual s’hi va començar a caminar progressivament. Es tracta del principal recurs que ofereix el Decret d’admissió per reforçar la continuïtat pedagògica entre les etapes de primària i secundària, ja que dona preferència d’accés a una plaça entre l’alumnat dels centres adscrits. Afavorir aquesta continuïtat permet evitar grans canvis entre etapes educatives i contribuir així a la reducció de l’abandonament.

 

Accions per avançar en una distribució equilibrada de l’alumnat

Per tal de garantir una distribució equilibrada de l’alumnat en situació de vulnerabilitat, s’incorpora una novetat en aquesta preinscripció: la regulació de les places de reserva a les zones limítrofs. Es tracta d’un instrument de gestió de la planificació educativa que servirà per igualar les places reservades en dues zones educatives veïnes, però amb índex de vulnerabilitat social dispar. D’aquesta manera, s’afavorirà encara més l’equilibri dels centres de la ciutat situats en zones de composició social diferent però geogràficament propers.

Enguany segueix, com l’any passat, l’aposta pels grups singulars a l’i3 de 4 escoles de la ciutat, una iniciativa que pretén incorporar alumnat ordinari en centres amb alts índex de segregació. S’afavoreix l’entrada en bloc d’aquestes famílies, que tindran marge per participar en aquests grups fins el dia abans de l’inici de la preinscripció.

Enguany ja fa cinc anys que va començar el Pla de Xoc, iniciativa pionera pel que fa a la lluita contra la segregació escolar. Entre les motxilles econòmiques del Departament d’Educació i el Pla de Xoc del Consorci, actualment es cobreixen els quatre cursos d’ESO i d’i3 fins a 2n de primària. És a través d’aquestes mesures que s’evita la concentració d’alumnat en situació de vulnerabilitat social i que s’avança en la igualtat d’oportunitats.

 

Accions d’acompanyament i comunicació

El Consorci ha dut a terme una campanya d’acompanyament a les famílies amb infants amb necessitats específiques de suport educatiu relacionades amb diversos àmbits com el desenvolupament, sensorial, motriu, de cognició, comunicació, conducta o salut física (NESE A). Han rebut informació i assessorament a través de materials de comunicació, reunions i contacte telefònic per tal poder-los oferir la proposta educativa que s’adeqüi millor a les seves necessitats. Simultàniament, es treballa  amb la voluntat d’avançar en la detecció precoç i actuar preventivament per equilibrar les places de reserva a cada zona educativa.

D’altra banda, s’ha enviat per correu postal material de comunicació genèrics a les famílies amb alumnat en edat d’escolaritzar a i3 i primer d’ESO, així com d’altres d’específics per a famílies que es troben en una situació de dificultat econòmica. També s’han dut a terme 20 sessions informatives (una per a les famílies d’i3 i una per a les de primer d’ESO a cada districte). Paral·lelament, s’ha facilitat un dossier informatiu a tots els centres, s’ha donat suport comunicatiu a través de la formació a direccions novelles, i s’ha ofert acompanyament per reforçar alguns projectes de centre. També s’han distribuït materials de la campanya “Fem l’Escola que volem” a tots els centres. Com és habitual, tots els ciutadans han pogut trobar tota la informació necessària per facilitar el procés de preinscripció tant a la web del Consorci d’Educació de Barcelona com a la del Departament d’Educació.

 

Oficines d’escolarització 

A banda de l’atenció telemàtica, el Consorci d’Educació de Barcelona també reforça les seves oficines d’atenció i posa a disposició de la ciutadania 8 oficines d’Escolarització on informar-se o rebre assistència per formalitzar el formulari de la sol·licitud a través d’una cita prèvia. L’horari d’atenció és de 8.30h a 14.00h els dilluns, dimecres i divendres, i de 8.30h a 17.00h els dimarts i dijous. L’oficina de l’Eixample està a disposició del públic de 8.30h a 17.00h de dilluns a dijous, excepte divendres, que tanca a les 14.00. Les oficines s’ubiquen a les següents adreces:

Paraules clau

instituts escola/ oferta/