[INCLOU MATERIAL DOCUMENTAL] L’Ajuntament destina 6M d’euros per promoure l’ús saludable de les pantalles en infants i adolescents : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL DOCUMENTAL] L’Ajuntament destina 6M d’euros per promoure l’ús saludable de les pantalles en infants i adolescents

20/03/2024Temps estimat de lectura: 5 minuts

 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa una nova Mesura de Govern per promoure l’ús saludable de les pantalles en la infància i adolescència. La mesura, consensuada amb tots els agents implicats, parteix de la necessitat de donar resposta als reptes que planteja l’ús dels dispositius digitals i com un compromís ferm amb la salut, el benestar i el desenvolupament integral dels infants i adolescents de la ciutat, tenint també en compte la responsabilitat i el model que representen les persones adultes en aquest context.

L’objectiu principal és la millora i l’assegurança del benestar d’infants i joves en la seva relació amb l’ús de les tecnologies digitals, reduint els impactes negatius i afavorint el seu benestar. Per aconseguir-ho, la mesura proposa un pla de 51 accions per desenvolupar en els propers 4 anys centrades en tres àmbits d’acció prioritaris: prevenció de l’accés prematur; prevenció de l’ús excessiu i les addiccions; i prevenció de l’accés a continguts inadequats i ciberassetjament. Alhora, s’incorporen mesures de prevenció, posant especial accent en la capacitació d’infants, adolescents, famílies i professionals, de promoció d’activitats alternatives a l’ús de dispositius digitals, i d’acompanyament i atenció als usos problemàtics. Per tal de portar a terme totes aquestes accions, es preveu un pressupost anual d’1,5 milions d’euros durant els propers 4 anys.

 

 

Segons es recull en el text, en els darrers anys hi ha hagut un augment molt significatiu del temps que infants, adolescents i joves passen connectats/des a internet. Amb dades de l’any 2021, un 47% dels infants de la ciutat d’entre 10 i 11 anys disposaven d’un telèfon mòbil propi amb connexió a internet, d’aquests, el 42% sense cap tipus de limitació del temps d’ús, i un 75% assegurava que li resultava difícil deixar d’utilitzar-ho. Pel que fa als joves d’entre 13 i 19 anys, també en dades del 2021, mostrava que el temps diari amb ús de pantalles era de 4 hores en noies i 3,3 en nois entre setmana fora de l’horari lectiu, i de 5,4 i 4,5 hores respectivament en caps de setmana. A més, 3 de cada 4 adolescents declarava no tenir cap límit de temps en l’ús del mòbil, 7 de cada 10 sopen, sempre o gairebé sempre, davant d’una pantalla, i el 76% dels nois i el 85,7% de noies deien utilitzar sempre el mòbil abans d’anar a dormir. Les noies presentaven un major ús problemàtic d’Internet (45,1% vs. el 33,4% en els nois), mentre que en els nois és amb el joc amb diners (5,9% vs.1,1% en les noies). A més,  una de cada 4 noies declarava haver patit maltractament per internet.

 

 

Aquestes dades, juntament amb l’alerta dels efectes nocius que pot provocar l’ús inadequat de la tecnologia, com poden ser alteracions cognitives, problemes de salut relacionats amb hàbits alimentaris o de salut mental i malestar emocional, o el risc de patir addiccions als dispositius mòbils, han estat determinants per impulsar el procés participatiu que ha tingut com a resultat aquesta Mesura de Govern. En aquest procés ha tingut un paper fonamental la Taula de Salut Mental de Barcelona qui va constituir el Grup promotor pel Benestar Digital format per membres de la pròpia Taula i persones expertes implicades en l’abordatge de les conseqüències de l’ús inadequat dels dispositius digitals en infants i joves, així com el moviment de famílies. Un total de 57 persones, tant de l’àmbit municipal com d’altres administracions i entitats, han participar en les sessions de treball de disseny del pla d’acció. A més, en el passat plenari de febrer, l’Ajuntament va declarar les xarxes socials com un problema de salut pública.

Per aquest motiu, la mesura recull especialment l’atenció a la primera infància, incorporant accions per a la prevenció de l’accés prematur. A més, hi destaca la tasca col·laborativa en el disseny i implementació d’intervencions, i el treball per combatre les desigualtats, assegurant que arribi a tots els barris de la ciutat, amb una atenció especial als col·lectius que poden estar més exposats a vulnerabilitats socials.

El pla d’accions de la mesura de benestar digital s’organitza en tres línies d’intervenció. La primera d’elles amb l’objectiu de promoure l’ús crític i saludable de les tecnologies digitals en infants i adolescents i potenciar recursos, accions i programes educatius per a famílies i educadors. En aquest punt destaca la creació d’un nou programa per formar referents d’educació digital en els espais comunitaris i educatius, qui actuaran com a mediadors digitals per a infants, joves, famílies i professionals. En aquesta línia d’intervenció també destaquen accions com tallers preventius o sobre seguretat digital, com el projecte “Pantalles Segures” que imparteix la GUB al cicle superior d’educació primària i cicle inicial d’ESO per prevenir sobre els riscos presents en les xarxes socials. També s’inclou un reforç en l’oferta de formació al professorat relacionada amb l’ús de pantalles, entre d’altres.  Així mateix, des de l’ASPB s’estan revisant diferents programes de promoció de la salut per incloure-hi accions i mesures adreçades al benestar digital d’infants, adolescents i joves.

La segona línia treballa per fomentar activitats d’oci alternatives que promoguin la interacció entre iguals, l’activitat física i el coneixement de l’entorn. Un dels principals objectius és reforçar programes d’oci saludable, principalment en zones especialment vulnerables, com seria la promoció del programa d’extraescolars “Tardes educatives”, les sessions de lectura “Nascuts per llegir” o diverses intervencions del programa Barcelona Salut als Barris de l’ASPB, ofereixen alternatives de lleure saludable adreçades a joves i adolescents.

Pel que fa a l’última línia d’intervenció, la mesura vol aconseguir posicionar l’ús problemàtic de pantalles com un repte de salut pública i abordar-lo des dels diferents serveis existents, espais de treball en xarxa i administracions reguladores. En aquest sentit, les accions contemplen una campanya de sensibilització ciutadana, incorporar la prevenció i detecció de problemàtiques relacionades amb l’ús de pantalles a les revisions pediàtriques, promoure espais i/o moments lliures de mòbils en equipaments públics, i mantenir i impulsar el Servei d’Orientació sobre Drogues com un servei d’assessorament, atenció i orientació per a famílies, adolescents i joves fins a 21 anys que realitzen un ús excessiu o inapropiat de les tecnologies. Així mateix,  per abordar un dels usos problemàtics de pantalles com l’accés al joc en línia, l’ASPB ha dissenyat un programa, “Cara i Creu”, que a més d’una línia de treball per als instituts, a 4rt d’ESO, incorpora també una guia per famílies i una formació per a persones que treballen en equipaments juvenils.

 

Mesura de Govern de Benestar digital (PDF)

Ús de les pantalles en adolescents a Barcelona (PDF)

Paraules clau

Benestar digital/ mesura de govern/