Comencen les obres d’urbanització del carrer del Ferro a la Marina del Prat Vermell : Servei de Premsa

Comencen les obres d’urbanització del carrer del Ferro a la Marina del Prat Vermell

06/04/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

Aquesta setmana han començat les obres d’urbanització d’un tram del carrer del Ferro, entre el carrer Plom i el carrer Arnes, al barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc. Es tracta d’un tram d’uns dos-cents metres lineals, on fins ara hi havia un entramat de naus industrials. Amb l’actuació prevista es transformarà en un carrer interior amb trànsit rodat pacificat del barri i tindrà una amplada de calçada de sis metres. Les obres del carrer del Ferro tindran una durada d’uns sis mesos i la inversió és d’1,7 milions d’euros.

 

 

Les obres es duran a terme en dues fases, les dues amb el carrer en atzucac des del carrer d’Arnes.

Fins al 4 d’agost, les obres afecten el costat Besòs, deixant un carril de circulació i pas lliure per a vianants pel costat Llobregat del carrer, amb accés i sortida pel carrer de l’Acer a través del d’Arnes. S’hi soterren els serveis i el nou clavegueró, abans de pavimentar la vorera i la banda Besòs de la calçada. Les obres també ocupen la banda de mar de la cruïlla del carrer del Ferro/Ascó amb el del Plom, on el pas de vianants es desvia cap a la banda muntanya.

Del 5 d’agost al 30 de setembre, les obres de soterrament de serveis i construcció de vorera i calçada es traslladen al costat Llobregat del carrer, deixant un carril de circulació i pas lliure per a vianants pel costat Besòs, igualment amb accés i sortida pel carrer de l’Acer a través del d’Arnes.

La millora urbana en aquest tram del carrer del Ferro, que quedarà alineat en secció amb Ascó, i permetrà unir dues artèries viàries principals del barri, com són els carrers del Foc i Motors. En conjunt, es generarà un àmbit de 4.200 m².

 

 

Verd i aprofitament de l’aigua de pluja

Al carrer del Ferro hi haurà un gran nombre de parterres i d’espècies vegetals d’alineació. Unes espècies que seran preferentment les plantes autòctones i de verd amb necessitat baixa de reg. Es planteja com un entramat verd amb caràcter continu, amb superfícies entapissades, amb petits volums d’arbustives, i de diferents tipus i mides d’arbres i ombres.

S’utilitzarà superfície tova amb terra vegetal i la resta de la pavimentació es farà amb panots.

El drenatge de totes les superfícies es farà amb el sistema de SUDS, pel qual l’aigua de pluja que cau a les voreres és conduïda als parterres on es gestiona emmagatzemant-la i filtrant-la al terreny. I l’aigua caiguda a les calçades es desestima, ja que es considera que és massa bruta, captant-la i conduint-la al sistema de col·lectors unitaris.

Paraules clau

marina del prat vermell/