Sessió de la Comissió no permanent d’estudi sobre la simplificació administrativa i revisió normativa : Servei de Premsa

Sessió de la Comissió no permanent d’estudi sobre la simplificació administrativa i revisió normativa

04/07/2024Temps estimat de lectura: 1 minut

Paraules clau

revisió normativa/ simplificació administrativa/