El Procés Participatiu de l’Ordenança de Civisme conclou que la ciutadania avala la seva l’existència i veu necessària l’actualització del text : Servei de Premsa

El Procés Participatiu de l’Ordenança de Civisme conclou que la ciutadania avala la seva l’existència i veu necessària l’actualització del text

09/07/2024Temps estimat de lectura: 5 minuts

Aquesta tarda ha tingut lloc l’Audiència Pública on s’han presentat les conclusions del procés participatiu de la modificació de l’Ordenança de Convivència. L’Audiència Pública ha estat presidida pel tinent de l’alcaldia de Seguretat, Prevenció, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, acompanyat per la Comissionada de Convivència, Montserrat Surroca.

El procés participatiu es va iniciar el passat mes de febrer i va finalitzar a finals de maig. L’Objectiu d’aquest procés ha estat el d’informar dels canvis necessaris a l’Ordenança de Convivència i recollir aportacions de la ciutadania per revisar i plantejar els nous reptes de convivència a la ciutat de Barcelona.

En total s’han recollit 570 propostes, el 76% a les sessions realitzades al districtes i el 24% des de la plataforma Decidim.Barcelona (es poden consultar totes les propostes en següent enllaç https://www.decidim.barcelona/processes/ordenancaconvivencia/f/6140/).

Durant els quatre mesos que ha durat el procés participatiu i després de l’estudi i anàlisi de les propostes, es pot concloure que la ciutadania considera necessària l’existència d’una norma que reguli la convivència a l’espai públic. Volen que existeixi i que tothom es comporti amb civisme per millorar la convivència a l’espai públic.  En cas contrari es demana que es penalitzi, ja sigui amb una sanció o amb una mesura alternativa.

Per una altra banda es demana més difusió de l’Ordenança de Convivència en tots els àmbits de la ciutadania, com poden ser centres educatius, transports, hotels, etc., fent pedagogia de les conductes que no es poden realitzar a l’espai públic amb l’objectiu d’apel·lar a la coresponsabilitat per augmentar el civisme. En aquest sentit hi ha propostes que demanen fórmules que fomentin la interrelació amb els sectors econòmics, socials i veïnals per treballar en l’àmbit de la convivència des de l’enfoc preventiu i evitant que sorgeixin els conflictes.

Durant el Procés Participatiu també ha destacat la demanda d’augmentar les mesures alternatives en substitució de les sancions incentivant la seva elecció, ampliant el ventall de mesures i d’informació d’aquesta possibilitat.

Les conductes que causen més molèsties són les pintades i grafits, el consum d’alcohol a la via pública, realitzar necessitats fisiològiques al carrer, infraccions viàries de vehicles de mobilitat personal i motocicletes, i aquelles activitats que causen molèsties vinculades a llicències autoritzades.

 

Les aportacions s’han agrupat en 13 temes:

 

La ciutadania està d’acord amb l’existència de l’Ordenança de Convivència, en aquest sentit demana presència policial efectiva, preferentment a peu, per detectar i sancionar les conductes incíviques en temps real; optimitzar l’ús dels agents cívics, proporcionant-los més coneixements i autoritat per intervenir en situacions conflictives; augmentat l’activitat sancionadora i l’import de les multes; instal·lació de més càmeres de videovigilància.

 

Augmentar les eines de comunicació i les campanyes informatives i de sensibilització de l’Ordenança de Civisme.

 

L’actual ordenança no permet aquestes conductes sobre qualsevol element de l’espai públic, a excepció dels que es realitzin als murals artístics amb la deguda autorització prèvia. Les aportacions que s’han fet en relació amb aquesta conducta són molt diverses, algunes més restrictives demanant augmentant la sanció dels infractors i altres més conciliadores demanant més murs lliures.

 

El consum de begudes alcohòliques en els espais públics sense autorització ja es troba regulat a l’Ordenança. En el procés participatiu s’han realitat aportacions que demanen més contundència contra aquestes actituds, controlar la presència de menors en botellots i augmentar el control dels locals de venda de begudes alcohòliques

 

Les aportacions que s’han fet en relació amb aquesta conducta són propostes relacionades amb mesures preventives com l’augment de banys públics, informar de la seva ubicació, i també augmentar les sancions en cas d’incompliment de la norma.

 

Tot i que la mobilitat no està regulada per l’Ordenança de Civisme s’han rebut aportacions mostrant disconformitat amb les conductes d’alguns conductors de vehicles de mobilitat personal on es demanen més sancions quan no es respecti la normativa.

 

L’ocupació de la via pública, amb independència del sector del que es tracti pot generar problemes de convivència. Em aquest sentit s’han recollit aportacions que demanen la limitació de llicències, reduir horaris, control de terrasses, etc.

 

Els participants en el procés demanen un major control de les conductes incíviques dels propietaris d’animals de companyia i realitzar campanyes de conscienciació i prevenció

 

Cal un compromís de tothom per aconseguir un nivell òptim de convivència a la ciutat de Barcelona. Per això, és necessari buscar mecanismes i formes d’entesa i negociació, cercar acords per fer possible el gaudi de l’espai públic. En aquest sentit, la ciutadania ha valorat molt positivament el principi de corresponsabilitat i presenten aportacions per implicar els sectors de de l’oci i la restauració,  del turisme i del comerç

           

La ciutadania ha mostrat interès per incorporar com a nova conducta la prohibició d’atemptar contra la llibertat i indemnitat sexual.

 

La contaminació acústica és una de les molèsties més habituals. Les aportacions recollides demanen un major control i ampliació de la regulació.

 

L’actual Ordenança de convivència ja preveu la possibilitat de substituir la sanció de multa per una mesura alternativa. Mitjançant el procés participatiu s’ha comprovat que la ciutadania posa en valor la realització de mesures alternatives i les considera molt necessàries. En aquest sentit es demana un augment del catàleg de mesures.

           

Les propostes que s’han rebut durant el Procés demanen més atenció a les persones que es troben situacions de vulnerabilitat augmentant els recursos destinats a través de la presència de més treballadors socials, places d’allotjaments, i establir mesures alternatives pensades per aquest col·lectiu

Paraules clau

civisme/