Adolescència i joventut

Nou Barris referma el seu compromís amb la formació i la inserció laboral a l’Eix Besòs

El Districte donarà continuïtat l’any 2016 a col·laboracions amb entitats amb recorregut en l’àmbit de la capacitació laboral per afavorir la cohesió social i els desenvolupaments dels barris de l’Eix Besòs. Un acord amb la Cooperativa Desenvolupament Comunitari permetrà formar 15 persones i contractar-ne 9 més en l’àmbit de les auditories energètiques d’edificis

L’Ajuntament destinarà més de 700.000 euros per donar suport a les entitats i associacions juvenils de la ciutat

La Mesura de Govern pel suport i foment de l’associacionisme educatiu en el temps lliure a la ciutat, que ha presentat Raimond Blasi a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, vol donar resposta a les necessitats de les associacions educatives per poder desenvolupar la seva tasca amb la màxima qualitat, i garantir que els nens i nenes puguin accedir a les activitats educatives que desenvolupen.