Contacte

El web del Servei de Premsa del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament ofereix a mitjans de comunicació i periodistes el recursos necessaris per a la cobertura informativa de l’actualitat municipal. Al lloc web, en actualització constant, s’hi publiquen convocatòries, notes i dossiers de premsa. També s’ofereixen elements multimèdia (com fotografies, vídeos i talls d’àudio) i eines complementàries amb l’objectiu de facilitar la tasca periodística.

Podeu descarregar l'Organigrama del Departament de premsa del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona en aquest enllaç (PDF - Setembre, 2021)


Contacteu amb el Servei de Premsa del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona:

Pl. Sant Jaume, 1
08002 Barcelona
Telèfon 93 402 70 00

O empleneu aquest formulari si voleu fer alguna consulta o suggeriment.

Important: Aquest formulari de contacte és exclusiu per a periodistes i mitjans de comunicació.