Ciutat Vella

La segona edició dels Baixos de Protecció Oficial de Ciutat Vella rep un total de 64 ofertes

Juliol 27, 2019 9:00 am Published by

La segona edició del programa de Baixos de Protecció Oficial que impulsa el districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb Barcelona Activa, ha rebut un total de 64 ofertes interessades en obrir un negoci en algun dels 8 locals que han sortit a concurs. Aquesta és una iniciativa impulsada per dinamitzar locals municipals del districte que estaven buits i en els que es busca que s’implantin activitats per lluitar contra la gentrificació i el monocultiu turístic.

S’aprova inicialment el decret per restringir la circulació de vehicles de mobilitat personal a Ciutat Vella durant l’estiu

Maig 23, 2019 9:00 am Published by

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el decret que regula les restriccions de circulació d’alguns Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) al districte de Ciutat Vella coincidint amb els mesos d’estiu. L’objectiu d’aquesta mesura, que s’aplica des de 2016, és alleugerir l’ocupació de l’espai públic i les molèsties per als veïns i les veïnes, és a dir, per garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l’espai públic.

El districte de Ciutat Vella convoca la segona edició dels ajuts a l’arranjament de finestres i tancaments per lluitar contra la contaminació acústica

Maig 17, 2019 10:30 am Published by

En total s’invertiran 200.000 euros en aquesta nova convocatòria que amplia l’àmbit territorial per sol·licitar els ajuts. El “Programa d’arranjaments de finestres a Ciutat Vella” busca garantir la dignitat habitacional, especialment als habitatges amb ús resident permanent, quedant exclosos els HUTs. Aquesta intervenció forma part del Pla de Barris del Raval sud i el Gòtic sud i a la primera edició s’han presentat un total de 34 sol·licituds

Ciutat Vella inicia els tràmits per tancar temporalment els locals Carpe Diem, Shoko i Pachá per incompliments en matèria de seguretat

Maig 6, 2019 12:15 pm Published by

El Districte de Ciutat Vella ha iniciat els expedients sancionadors de tancament d’alguns locals d’oci nocturn del Front Marítim per incompliments en matèria de la normativa de seguretat. En concret, els locals són el Carpe Diem, el Shoko i Pachá. Els expedients contemplen el tancament dels locals que pot arribar a ser d’entre 15 dies i 6 mesos.

Comencen les actuacions per a recuperar la plaça Sant Miquel per al veïnat, que estrenarà nous usos a principis de 2020

Abril 21, 2019 10:00 am Published by

L’Ajuntament de Barcelona iniciarà el proper dia 24 d’abril les actuacions per tal de recuperar la plaça Sant Miquel pel veïnat del barri Gòtic. La iniciativa s’emmarca en el Pla de Barris del Gòtic Sud, que vol lluitar contra les desigualtats als barris de la ciutat, i compta amb un pressupost de prop de 2 milions d’euros.

Comencen les obres de reurbanització de la Rambla del Raval i de les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí

Març 23, 2019 10:00 am Published by

Està previst que la Rambla del Raval estreni nova imatge i usos a l’estiu de 2019 i que Vázquez Montalbán i Salvador Seguí ho facin passat l’estiu. Les actuacions es fan per fases, des del març i fins a l’octubre, i tenen un pressupost d’1’3 milions d’euros. L’objectiu és afavorir els usos veïnals i de vida quotidiana i connectar millor els tres àmbits, així com fomentar un ús intergeneracional de l’espai públic i evitar els usos excloents. Gràcies a aquestes intervencions es duplica l’espai de joc infantil, es potencien els espais per joves i gent gran, es reordenen i amplien zones verdes guanyant visibilitat i es renova tota la il·luminació. Aquest projecte és fruit d’un procés participatiu amb els actors implicats del barri i forma part del Pla de Barris del Raval Sud

El Pla d’Educació de Ciutat Vella 2019-2023 busca lluitar contra l’exclusió i les desigualtats socials

Març 21, 2019 3:32 pm Published by

El document recull un total de 6 eixos, amb 21 línies estratègiques i més de 100 actuacions. El pressupost mínim anual és de 800.000 euros i una de les mesures més destacables és treballar per a ampliar la xarxa de centres públics d’infantil i primària al Raval, d’acord amb les necessitats i prioritats definides en les corresponents planificacions d’oferta educativa. El nou Pla s’ha presentat al Consell Plenari del districte

Finalitza la reurbanització dels Jardins de les Voltes d’en Cirés, al Raval Sud

Març 4, 2019 5:38 pm Published by

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les actuacions de reurbanització dels Jardins de les Voltes d’en Cirés. Aquestes intervencions tenen com a principal objectiu la millora de la qualitat de vida del veïnat, dotar de vida aquest entorn i potenciar un espai públic nou que aculli més usos veïnals i han suposat una inversió municipal de 950.000 euros.