Eixos prioritaris dels pressupostos 2020

Desenvolupament sostenible

Desenvolupament sostenible

Activitat econòmica

Activitat econòmica

Equitat de gènere

Equitat de gènere

Cohesió social

Cohesió social

Per una ciutat transformadora

Seguretat i convivència

El pressupost 2020

Taula d’ingressos i despeses per capítols

Gràfic de blocs d’ingressos i despeses per capítols

Despeses corrents

Despeses corrents

Gràfics de blocs de despeses corrents

Despeses corrents per programes

Despeses de capital (inversions)

Despeses de capital (inversions) per tipologies

Resultats del pressupost

Compte de resultats pressupostaris

Resultats pressupostaris i financers