Centre Obert

És un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el familiar, el treball en xarxa i amb la comunitat. Donar suport i complementa el paper de la família i l’escola.
Periodicitat: 
Contínua
Població: 
Infants
Adolescents/joves
Barri: 
Ciutat Meridiana
Àrea d'intervenció: 
Immigració / interculturalitat / minories ètniques
Població en risc d'exclusió social
Àmbits d'intervenció: 
Educació/Formació
Lleure
Salut
Xarxa comunitària/Participació ciutadana
Modalitat d'intervenció: 
Individual/familiar
Individual/grupal
Comunitari
Entitat / Servei: 

Salesians Sant Jordi-PES Cruïlla

Carrer del Pedraforca, 2-6

www.centrecruilla.org

933595576 -