Composició Consell de Seguretat

Al llarg dels anys, els debats i acords del Consell, mes enllà de la posada en marxa de mesures i iniciatives en l’àmbit de millora de la resposta del sistema de control i penal, s’han situat també en situacions o fenòmens de caràcter social que preocupaven a la ciutat, com el cas dels menors estrangers no acompanyats (MENAS), la violència en els camps de futbol, l’impacte de la seguretat en el sector del turisme o les xarxes d’explotació en la venda ambulant no autoritzada.

El Consell també ha posat en marxa grups de treball sobre nous consums juvenils, violència i esport, violències juvenils, justícia ràpida, multireincidència, estrangeria, comerç, turisme, o seguretat i escola.

Les polítiques públiques, i la de seguretat especialment, han de garantir l’exercici del dret a la ciutat. Amb aquest objectiu , els operadors públics i privats han de trobar en el treball cooperatiu la seva primera aportació en la definició d’una política pública de seguretat apropiada col·lectivament.

Tanmateix el Consell de Seguretat Urbana de Barcelona, com a òrgan del qual disposa la ciutat per poder compartir diagnòstics, informació, interessos i preocupacions en l’àmbit de la seguretat, ha de recollir aquestes aportacions, per això s’han incorporat representants d’entitats de dones, de joventut, d'immigració, de col·lectius LGTBI, de la gent gran, o del poble gitano.

Atesa la rellevància del tercer sector com a operador de prevenció, i de la comunitat educativa com a institució amb espais físics i formals en els quals és més clara la vocació de creació de ciutadania, s’han incorporat representants de la Taula del Tercer Sector i del Consell Escolar Municipal.

 • Alcaldessa de Barcelona, qui el presideix
 • Responsable de l’Àrea de Prevenció i Seguretat
 • Representants dels grups municipals
 • Director general de seguretat ciutadana de la Generalitat de Catalunya
 • Cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
 • Delegació del Govern a Catalunya
 • Fiscal en Cap Provincial de Barcelona
 • Jutjat  Degà de Barcelona.
 • Responsable dels Serveis Penitenciaris i Rehabilitació de Catalunya
 • Directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
 • Gerent de l’Àrea de Prevenció, Seguretat
 • Cap de la Guàrdia Urbana
 • Prefectura Superior del Cuerpo Nacional de Policia a Barcelona
 • Director del Servei de Prevenció,  Extinció d’Incendis i Salvament
 • Col·legi Oficial d’Advocats
 • Col·legi de Periodistes
 • Col·legi Oficial de Procuradors
 • Fundació Barcelona Comerç
 • Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
 • Turisme de Barcelona
 • Federació de Pares i Mares de Catalunya
 • Federació de Pares i Mares d’Educació Secundària
 • Confederació de Comissions Obreres de Catalunya
 • Unió General de Treballadors a Catalunya
 • Foment Nacional de Treball
 • Representants d’entitats de dones, de joventut, d'immigració de col·lectius LGTBI, de la gent gran i del poble gitano
 • Consell Escolar Municipal
 • Direcció de Serveis de Prevenció, que n’assumeix la secretaria i el suport administratiu