Consell de Seguretat i Prevenció de Barcelona

El Consell de Seguretat i Prevenció de Barcelona (CSPB) és l'òrgan de participació del sistema de seguretat ciutadana de la ciutat.

El CSPB té el seu origen en el Consell de Seguretat Urbana de Barcelona, constituït el 25 de juny de 1984, fruit dels treballs de la Comissió Tècnica de Seguretat Urbana (CTSUB) constituïda per l’alcalde Pasqual Maragall a finals de l’any 1983 davant l’episodi de por i inseguretat que vivien els i les barcelonines.

Les recomanacions de  la CTSUB, expressaven la voluntat de socialitzar i democratitzar la discussió sobre la seguretat a la ciutat fent coincidir en un mateix espai, els representants polítics, l’administració de justícia, els col·legis  d’advocats, procuradors, periodistes, els cossos policíacs, els sindicats,  patronal i sindicats, i veïns i veïnes.

Al llarg d'aquests més de trenta anys, han estat propostes del CSPB: el sistema de justícia ràpida, i posteriorment la de conformitat, també la posada en funcionament de la prova preconstituïda, especialment útil quan les víctimes no resideixen a la ciutat i han de retornar a la seva ciutat; les denúncies ràpides realitzades in situ; el treball policial conjunt.

El CSPB és presidit per l'Alcaldessa i manté en la seva composició la representació de les institucions  i col·lectius de la ciutat.

La Direcció de Serveis de Prevenció dóna el suport tècnic, fa el seguiment de les sessions i els acords del CSPB i dóna el sosteniment als grups de treball.