Convivència veïnal

PROGRAMA DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS I VEÏNES

El programa de suport a les comunitats de veïns i veïnes d'escala té per objectiu potenciar i consolidar comunitats de veïns i veïnes i capacitar-les per gestionar els afers col·lectius mitjançant processos d’acompanyament i assessorament.

El programa compta amb equips d’educadors que fan una primera tasca de prospecció, diagnòstic i proposta d'intervenció segons les necessitats de la comunitat.

S'hi poden acollir les comunitats de veïns i veïnes que assumeixen mancances organitzatives o de convivència i amb voluntat d'implicar-s'hi per a la millora de la gestió de la comunitat i la relació entre els i les veïnes.

Per sol·licitar el servei cal adreçar-se a les oficines d'atenció al ciutadà del seu districte o al/la tècnic/a de prevenció.

La guia de suport és el material de referència del projecte i està a disposició tant de les comunitats en les quals s'ha intervingut com de tots els ciutadans com a consulta i guia de gestió de la seva comunitat de veïns.

Descarregar guia (PDF)