Recerca, Coneixement i Documentació

Informes per a la Comissió de Seguiment de l’Ordenança Municipal de Convivència
Mediació

Entrevistes a responsables de set serveis de l'Ajuntament de Barcelona que intervenen amb estratègies de mediació comunitària. Juliol 2013.
Treball realitzat en el marc del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la Universitat de Girona.