Recerca, Coneixement i Documentació

Anàlisi de la demanda ciutadana a la Guàrdia Urbana segons sexe de la persona demandant 2014-2016
Auditoria de Seguretat i Gènere
Materials de consulta