Funcionament Consell de Seguretat

Les sessions del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona

El Consell celebra tres sessions ordinàries l’any. Inicialment estan previstes en la primera quinzena dels mesos de febrer, juny i octubre.

El Consell de Seguretat Urbana de Barcelona facilita, mitjançant una sessió monogràfica o establint un punt fix en l’ordre del dia de les seves sessions, la presa en consideració i debat d’aquells assumptes que hi aporten els consells de Prevenció i Seguretat dels districtes.

Els consells de Prevenció i Seguretat de Districte

Els Districtes compten amb un òrgan on posar a disposició de les entitats veïnals i del districte aquells diagnòstics i informació que permeti participació, debat i compromís envers la convivència i la seguretat dels veïns i veïnes dels barris.

Els consells de Prevenció i Seguretat de Districte han de preveure i garantir, en la seva composició, la presència i participació activa de les entitats del barri. Es tindrà cura especialment de la presència de representants dels consells de la Dona, i de Gent Gran del Districte.

El Consell de Seguretat de Barcelona funciona sota els criteris de:

  • Proximitat
  • Participació
  • Transparència en la informació
  • Consens en les polítiques públiques