Junta local de seguretat

La Junta Local de Seguretat de Barcelona és l'òrgan de gestió del sistema de seguretat ciutadana de la ciutat.

La Junta Local de Seguretat és l’òrgan de coordinació de la seguretat pública a la ciutat i té per missió  la presa de decisions en base a la informació i el coneixement que aporten els diferents membres en relació a les seves funcions i responsabilitats. Te per objecte establir espais de debat informat que permetin la presa de decisions sobre les necessitats i prioritats en matèria de prevenció i seguretat a la ciutat, així com els mecanismes de coordinació en les intervencions, programes o accions.

La Junta Local de Seguretat de Barcelona és presidida per l’Alcaldessa i té una periodicitat ordinària trimestral.

La Direcció de Serveis de Prevenció dóna el suport tècnic, fa el seguiment de les sessions i dels acords de la Junta Local de Seguretat de Barcelona.

Composició

 • Alcaldessa de Barcelona
 • Delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona
 • Cap superior del Cos Nacional de Policia a Catalunya
 • Director general de la policia de la Generalitat de Catalunya
 • Coronel cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona
 • Subdirectora general de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya
 • Director general d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya
 • Comissari en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya
 • Comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona
 • Gerent de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona
 • Intendent major, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona
 • Director de serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona
 • Fiscal en cap de la fiscalia provincial de Barcelona
 • Jutgessa degana magistrada de Barcelona