Projecte XEIX

S'implementa als barris de l’Eixample que tenen una important presència de comerciants immigrants, per tal de promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural territorial. A partir de les botigues minoristes locals i les organitzacions culturals i socials, es treballa la participació i implicació en la vida local. L'eina fonamental que s'utilitza per fer-ho és la mediació intercultural i la interpretació en serveis públics.
Periodicitat: 
Contínua
Barri: 
Sant Antoni
el Fort Pienc
Àrea d'intervenció: 
Immigració / interculturalitat / minories ètniques
Població en risc d'exclusió social
Conductes predelictives
Àmbits d'intervenció: 
Xarxa comunitària/Participació ciutadana
Modalitat d'intervenció: 
Comunitari
Entitat / Servei: 

Ajuntament de Barcelona - Districte de l'Eixample - Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Carrer Aragó, 311

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca

934027000 -