Servei de Detecció i Intervenció amb infants, adolescents i joves migrats sols (SDI)

És el servei que detecta i identifica els menors i joves no acompanyats nouvinguts a la ciutat mitjançant les prospeccions, fa l’acompanyament als recursos indicats segons el diagnòstic de cada situació, realitza el seguiment en medi obert, intervé directament per treballar conductes i dinàmiques, diagnostica indicis d’alarma social i valora l’impacte al territori envers d’aquests grups, intervé en situacions de conflicte en l’àmbit comunitari i es coordina amb els referents municipals per possibilitar el traspàs d’informació.
Periodicitat: 
Contínua
Població: 
Adolescents/joves
Àmbit territorial:
Ciutat
Àrea d'intervenció: 
Immigració / interculturalitat / minories ètniques
Població en risc d'exclusió social
Sensellarisme
Àmbits d'intervenció: 
Educació/Formació
Laboral
Lleure
Salut
Modalitat d'intervenció: 
Individual/grupal
Comunitari
Entitat / Servei: 

Ajuntament de Barcelona – Drets Socials – IMSS – Departament de Serveis Socials d’Intervenció a l’Espai Públic

Carrer València, 344