Xarxes

Fòrum Espanyol per a la Prevenció i la Seguretat Urbana

El Fòrum Espanyol per a la Prevenció i la Seguretat Urbana (FEPSU) és una associació formada per municipis i entitats de l'Estat locals que voluntàriament ho decideixin, per a la defensa i promoció de polítiques públiques de prevenció i seguretat.

Les finalitats del Fòrum Espanyol són el foment i defensa d'estratègies preventives i de seguretat en les polítiques públiques i la promoció d'estudis sobre problemes i qüestions vinculats a aquestes temàtiques. Per a la realització d'aquests objectius es van establir les estructures organitzatives pertinents i es facilita l'intercanvi continu d'informació entre els membres a través d'una base de dades. Així mateix es coordinen reunions, seminaris, sessions de treball i edició de publicacions, ja que la formació permanent en prevenció dels professionals i tècnics que treballen en aquestes àrees és una de les línies d'acció prioritàries del Fòrum. Cal destacar que el Fòrum Espanyol dialoga amb els poders públics i intervé, amb caràcter consultiu, en la formulació de projectes que facin referència a les polítiques públiques de prevenció i seguretat.

Els principis en què s'assenta l'activitat del Fòrum -la convivència, la inclusió social i la democràcia- són la base de les finalitats següents:

  • Protecció a les persones a través d'una completa apropiació ciutadana de la ciutat i dels espais públics.
  • Prevenció social i política d'inclusió social orientada a la promoció social de les persones i la cohesió social i territorial de la ciutat.
  • Enfortiment dels valors i actituds cíviques de respecte, tolerància, solidaritat i col·laboració que permetin més interacció entre tots, i evitin la segregació sociocultural, l'etiquetatge i l'exclusió social.
  • Reinserció social de les persones infractores, especialment a través de prestacions en benefici de la comunitat.

Els diferents operadors en els sistemes de prevenció i seguretat.

www.fepsu.es

Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana

El Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS) és una organització internacional no governamental formada per entitats locals, i creada al 1987 a Barcelona, per iniciativa d'alcaldes com Gilbert sota la coordinació del Consell d’Europa, que actua en l'àmbit de la seguretat urbana i la prevenció de la delinqüència. L'objectiu d'aquesta xarxa és enfortir les polítiques de prevenció de la delinqüència i promoure el paper dels governants locals amb les polítiques nacionals i europees.

L'EFUS treballa amb totes les temàtiques relatives a la seguretat urbana, teixint vincles entre les autoritats locals europees a través de l'intercanvi de bones pràctiques i de coneixements, la cooperació i la formació. A més a més, serveix de nexe entre les autoritats locals i les institucions a nivell nacional, europeu i internacional. La direcció de l'EFUS es troba a càrrec d'un Comitè Executiu de 33 administracions territorials elegides per la totalitat dels membres de la xarxa (aproximadament 250 ciutats i administracions locals). Ha servit d'inspiració per a la creació de set fòrums nacionals, establerts a Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, Espanya i Portugal.

www.efus.eu