XXI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona: seguretat i ciutat

Devolució als nois i noies participants a la XXI Audiència Pública: seguretat i ciutat

El passat dia 4 de maig de 2017 es va celebrar l’acte de presentació i lliurament del manifest provisional dels nois i noies participants en la XXII Audiència Pública, enguany “Barcelona, ciutat refugi”.

Durant l'acte, el Sr. Amadeu Recasens, Comissionat de Seguretat, va tenir l’oportunitat de fer retorn de la XXI Audiència Pública “Seguretat i ciutat” que es va treballar el curs anterior, amb un document que recull les respostes a les demandes, les reflexions i les intervencions que es plantejaven.

El Sr. Miquel Àngel Essomba, Comissionat d’Educació i Universitat, i del Sr. Ignasi Calbó, director del Pla “Barcelona, ciutat refugi” van recepcionar el document que recull les reflexions, demandes i compromisos que han estat treballant al llarg del curs en relació a les persones refugiades i el paper de les ciutats refugi.

Aquest document “Barcelona, Ciutat refugi” serà presentat a l’audiència pública que han sol·licitat i tindran ocasió de raonar-la amb l’Alcaldessa i els altres regidors municipals.

Projecte en col·laboració amb IMEB i Participació

Participar és la clau:

 • L'Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual l’alumnat de 6è de primària, secundària, batxillerat i educació especial, fa propostes a l’Ajuntament sobre un tema que els interessa.
 • Després d’un procés col·lectiu de reflexió i debat, el jovent presentarà les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa.
 • Aquesta activitat permet als nois i noies educar-se en la pràctica de la participació en temes que afecten la ciutadania i alhora els ajuden a conèixer els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
 • Durant aquest curs, l’Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona tractarà del tema de seguretat i ciutat.
 • Aquest tema serà el mateix que es treballarà paral·lelament a escala de districte.

Objectius

 • Comprendre la noció de seguretat com un bé comú i una responsabilitat compartida. Identificar els àmbits d’actuació en matèria de seguretat personal i col·lectiva.
 • Descriure les accions i iniciatives d’alguns dels serveis municipals que incideixen en la seguretat ciutadana. Elaborar propostes de millora en la seguretat individual i col·lectiva per mitjà de les capacitats d'argumentació.
 • Prendre consciència del sentit individual i col·lectiu de la seguretat en una societat democràtica. Adoptar valors com l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compromís cívic.
 • Viure la participació ciutadana a partir de la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i els ciutadans i ciutadanes més joves.

Metodologia

 • Activitats de motivació, construcció conceptual, autoconeixement i autopercepció, debat o contrast de punts de vista i recerca de solucions.
 • El professorat, durant tot el procés, comptarà amb l’assessorament tècnic necessari. Els nois i noies participants debatran les idees i propostes per elaborar un manifest final consensuat.

Formació dels docents amb reconeixement del Consorci d’Educació de Barcelona.
Per mitjà del Programa d’Activitats Escolars (PAE) www.bcn.cat/educacio/pae