Directori d'accions de prevenció

Nombre d’accions en prevenció que es realitzen concretament en cada barri de la ciutat, d’iniciativa pública o privada.

216

Mapa d'accions en prevenció a la ciutat

Nombre d’accions concretes en prevenció que es poden realitzar en qualsevol barri de la ciutat, d’iniciativa pública o privada.

2 7 18 16 13 16 10 8 10 7

Mapa d'accions en prevenció per districtes

Nombre d’accions en prevenció que tenen com a àmbit territorial tot el districte d’iniciativa pública o privada.

Mapa d'accions en prevenció per barris

Nombre d’accions concretes en prevenció que es poden realitzar en qualsevol barri de la ciutat, d’iniciativa pública o privada.

Actions search

Collective to whom it is addressed
Mode/Form of intervention
How we work
Main subject treated

Filter by Action Location

Where the action is done