Episodis

En un episodi de contaminació ambiental els nivells de contaminants de l'aire superen els valors límit recomanats i esdevenen encara més nocius per la salut de tothom, afectant a curt termini especialment als col·lectius més vulnerables: persones amb asma o problemes respiratoris i cardiovasculars i la gent gran. A llarg termini i en exposicions diàries aquesta contaminació també afecta especialment a les dones embarassades i a infants. Aquesta situació està causada per una coincidència de circumstàncies ambientals, com situacions climàtiques anticiclòniques amb absència de vent i precipitacions. A Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l'any especialment en relació a concentracions de partícules en suspensió PM10 i diòxids de nitrògens NO2.

La Generalitat de Catalunya té la competència per declarar episodi per alta contaminació atmosfèrica. Es diferencien dues fases amb dos graus d'afectació segons el llindar màxim de cada contaminant: una primera denominada AVÍS PREVENTIU i una més severa denominada EPISODI. L’Ajuntament de Barcelona es dota d'una fase prèvia d'activació de mesures de "Seguiment atent", que no comporta cap mesura d'afectació ciutadana. Les fases i llindars de cada contaminant són:

 

CONTAMINANT SEGUIMENT ATENT* AVÍS PREVENTIU EPISODI

NO2

140 µg/m³ (horari) 160 µg/m³ (horari) 200 µg/m³ (horari)

PM10

- 50 µg/m³ (horari) 80 µg/m³ o més de 3 dies seguits 50 µg/m³ (diari)
Llindars que cal superar en més d’una estació de la XVPCA de la zona. *Fase de control interna municipal sense afectació ciutadana.

Com sabem quan passa?

L'Ajuntament de Barcelona n'informa a través dels canals d’informació de la ciutat (web, xarxes socials, mitjans de comunicació), del servei gratuït d’alertes de la contaminació per mail i a través del 010. En el cas d' episodis de contaminació per NO2 que comporten reforços del transport públic i restriccions als vehicles més contaminants l'Ajuntament n'informa com a mínim a les 15.00 h. del mateix dia que s'ha declarat l'episodi de contaminació, i les mesures entren en vigor l'endemà a partir de les 7.00 h. i fins les 20h. En aquest cas també s'informa amb antel·lació a través de missatges als panells d'informació variable ubicats dins de la ciutat i a les vies d'accés a la ciutat, i s'instal·la la senyalització vertical a les Rondes i entorns per donar-ne coneixement als conductors de vehicles.  Les mesures es mantenen per dia sencer fins a l'avís de desactivació.

  Consells de salut i mobilitat en cas d'episodi

  Es recomana a tota la població:

  • Moure's a peu o en bici i aprofitar els carrers amb menys trànsit.
  • Optar pel transport públic en lloc del transport privat.
  • Si no hi ha més opció que el vehicle privat, compartir-lo o combinar-lo amb el transport públic.
  • A la llar i a l'oficina regular la climatització evitant escalfament o refrigeració excessiva i ventilar en hores de menys trànsit al  carrer.
  • Arrancar i frenar suaument i ajustar bé la pressió dels pneumàtics, per disminuir l'emissió de partícules contaminants.
  • En el cas d'episodis de PM10 es recomana, addicionalment, reduir l'exercici físic intens a l'exterior.

  Es recomana a la població més vulnerable (persones amb malalties respiratòries o cardíaques, infants en edat preescolar, gent gran i dones embarassades)

  • En el cas d'avís preventiu per PM10 o d'episodi per NO2  reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior
  • En el cas d'episodi per PM10 evitar l'exercici físic intens, especialment a l'exterior.

  Consulta en aquest enllaç totes les recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de les persones.

  Restriccions a la circulació en episodi de NO2

  En cas d'episodi de contaminació per NO2 decretat per la Generalitat de Catalunya es restringeix temporalment el trànsit de vehicles més contaminants dins la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona. També es preveu activar la taxa per a l'estacionament regulat de vehicles a la via pública, amb un increment de la tarifa de l'Àrea Blava i l'Àrea Verda (per a no residents) de 2 euros / hora, excepte en els vehicles Zero emissions. Més informació

  Les restriccions seran permanents per als vehicles més contaminants a partir del 2019, del 2020 i del 2025, segons aquest calendari:

  Des de l’1 de desembre de 2017:

  Dins la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona la mesura afecta els turismes sense etiqueta de la DGT (vehicles de gasolina anteriors al 2000 - anteriors a Euro3- i dièsels d’abans del 2006 - anteriors a Euro4-) i les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de l'1 d'octubre de 1994). Queden exempts permanentment els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari). Queden exempts temporalment les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, els camions, els autocars i els autobusos. A partir de l'1 de desembre de 2018 les motos i els ciclomotors sense etiqueta DGT tampoc podran circular en cas d'episodi de contaminació.

  A partir de l’1 de gener de 2020:

  Prohibició permanent de circulació dins la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona de tots els vehicles sense etiqueta de la DGT. Vigent per a tots els dies feiners, de dilluns a divendres, de 7 a 20h.

  A partir de l’1 de gener de 2025:

  Prohibició permanent de circulació en els municipis que integren l'Àrea Metropolitana de tots els vehicles sense etiqueta de la DGT.

   

  Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona

  La Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona correspon als municipis de Barcelona (exceptuant la Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes), L'Hospitalet de Llobregat i parts dels municipis limítrofs amb les Rondes: Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià del Besós. L’objectiu és establir-hi progressivament mesures específiques per protegir de la contaminació de l'aire derivat de la circulació dels vehicles a les persones que hi viuen o hi treballen i el medi.

   

  Els distintius ambientals de la DGT

  El sistema de classificació del parc de vehicles de la DGT té com a objectiu discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient i ser un instrument eficaç en les polítiques municipals, tant de restricció de trànsit en episodis d'alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient. Els titulars de vehicles amb distintiu ambiental B, C, ECO o Zero emissions i que no disposin de l'etiqueta corresponent poden adquirir-la a les oficines de Correus. Més informació al 060. La col·locació de l'etiqueta no és obligatòria però facilita el control per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona en cas d’episodi de contaminació per NO2. S’estableixen cinc categories de vehicles, segons el seu potencial contaminant:

  Sense distintiu ambiental

  Els vehicles que no compleixen uns requisits ambientals considerats mínims no rebran cap etiqueta de la DGT. Són els vehicles més afectats per les mesures de restricció o prohibició en la mobilitat. Turismes gasolina anteriors a Euro 3, matriculats abans de gener de l’any 2000 i turismes dièsels anteriors a Euro 4 matriculats abans de gener de 2006. Motos i ciclomotors  Euro 1, matriculats abans de 2003.

  B (etiqueta groga)

  Turismes i comercials lleugers, classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina amb nivell d'emissions Euro 3/III o diésel Euro 4/IV o Euro 5/V.  Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles com a Euro 4/IV o Euro 5/V indistintament del tipus de combustible. Motos i ciclomotors Euro 2, matriculats a partir de 2003.

  C (etiqueta verda)

  Turismes i comercials lleugers, classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina amb nivell d'emissions Euro 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel Euro 6/VI. Vehicles de més de 8 places i transport de mercaderies, classificats en el Registre de Vehicles amb nivell d'emissions Euro 6/VI indistintament del tipus de combustible. Motos i ciclomotors Euro 4 i Euro 3, matriculats a partir de 2007.

  ECO (etiqueta verda i blava)

  Turismes i comercials lleugers classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, a més a més hauran de complir els paràmetres: Vehicle gasolina amb nivell d'emissions Euro 4/IV, Euro 5/V o Euro 6/VI o vehicle dièsel amb nivell d'emissions Euro 6/VI.

  Vehicles de més de 8 places i transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles com a híbrids endollables amb autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), propulsats per gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, a més a més hauran de complir que el nivell d'emissions del vehicle sigui Euro 6/VI indistintament del tipus de combustible.

  Motos i ciclomotors amb categoria elèctrica HEV i PHEV i autonomia inferior 40 km.

  Zero emissions (etiqueta blava)

  Vehicles classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia extesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicle de pila de combustible.