I jo, què hi puc fer?

Els ciutadans de Barcelona tenim un paper molt important per contribuïr a la millora de la qualitat de l’aire que respirem. Aquí tens algunes accions que poden ajudar a millorar la qualitat de l’aire.Els efectes d’aquestes accions són tangibles i immediats. Si hi ha un descens en la contaminació de l’aire ho notaràs en la teva salut.

 

Opta per modes de transport sostenibles

 • Deixa el cotxe a casa sempre que et sigui possible i opta pel transport públic.
 • Si vas a peu o en bicicleta guanyes en salut i estalvies temps i diners.

Si circules en cotxe, condueix eficientment

 • Comparteix-lo amb d'altres usuaris sempre que tinguis la possibilitat de fer-ho .
 • Combina'l amb el transport públic
 • Fes un manteniment periòdic del teu vehicle.
 • No facis servir la climatització inútilment
 • Al volant, arranca i frena amb suavitat per tal de reduir emissions de contaminants
 • Ajusta bé la pressió dels pneumàtics

A casa, estalvia energia i redueix emissions

 • Aprofita la llum natural, fes servir bombetes de baix consum i no deixis llums encesos si no cal
 • Deixa lliures les entrades i sortides d’aire dels aparells de climatització i evita tapar radiadors
 • Aplica aïllaments tèrmics a portes i finestres per disminuir pèrdues de calefacció o d'aire condicionat
 • Fes el manteniment de les instal·lacions de climatització per tal que siguin eficients
 • Ajusta els termòstats a les temperatures recomanades (20-21 ºC a l’hivern i 25-26 ºC a l’estiu)